Bc. Michal Boudný

ČSSD, starosta města

Vystudoval jsem vysokou školu právního zaměření a víceleté gymnázium. Členem Zastupitelstva města jsem třetí volební období. Před zvolením do funkce starosty města jsem pracoval jako manažer zahraničního obchodu. Mám dvě malé děti. Zajímám se o motosport a historii.

Mgr. Petr Kostík

ČSSD, místostarosta

V současnosti jsem ředitelem Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. Od roku 1998–2006 jsem byl starostou Slavkova u Brna. V uplynulých dvou volebních obdobích jsem byl členem zastupitelstva našeho města.

Mgr. Vladislava Kulhánková

ČSSD

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté jsem pracovala jako učitelka. V současnosti jsem ředitelkou Integrované střední školy ve Slavkově u Brna. Mám ráda hudbu, sport a divadlo.

Mgr. Renáta Macharová

ČSSD

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU, obor matematika – zeměpis. Po studiích nastoupila na ZŠ Komenského nám. ve Slavkově u Brna, kde pracuje nyní ve funkci zástupkyně ředitele. Mým velkým koníčkem je sport, kterému se věnuje již od dětství. Již 20 let ve svém volném čase pracuji s mládeží – v gymnastice, aerobiku a cheerleadingu. Jsem hlavní trenérkou úspěšného týmu Glitter Stars, který je mnohonásobným mistrem ČR.

Ing. Ivan Charvát

ODS

V uplynulých dvou volebních obdobích jsem byl starostou města Slavkov u Brna. Nyní pracuji jako tajemník obecního úřadu v Mokré – Horákově. Jsem ženatý a mám tři děti.

Ing. Arch. Dušan Jakoubek

ODS

Vystudovaný i praktikující architekt. Jsem ženatý a pyšním se dvěma dětmi a dvěma vnoučaty. Byl jsem místostarosta města v letech 1989–1999.

Mgr. Vladimír Soukop

Nestraníci

Ředitel Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Osm let jsem byl také členem Rady města za Nestraníky. Miluji zámeckou zahradu, hru na basovou kytaru. Jsem také členem učitelské rockové kapely. Jsem ženatý a mám dospělou dceru a syna.

MUDr. Oldřich Pospíšil

Nestraníci

Narodil jsem se ve Vyškově, absolvoval jsem lékařskou fakultu v r. 1976. Na slavkovské chirurgii pracuji přes třicet let, bydlím zde se svou ženou Alenou a dvěma dětmi. Jsem členem zdejšího mysliveckého sdružení.

Ing. Marie Jedličková

KDU - ČSL, statutární místostarostka

Jsem vdaná a matka dvou dospělých dětí. Vystudovala jsem VŠZ Brno – fakultu provozně ekonomickou.Pracuji jako učitelka na střední škole. Funkci radní a zastupitelky Slavkova u Brna vykonávám od dubna 2014 a dvě volební období jsem členkou také Finančního výboru Slavkova u Brna. Mezi mé zájmy patří dobrovolná práce se seniory (KLAS), architektura měst a výtvarné umění.

Ing. Hynek Charvat

KDU- ČSL, radní

Vystudoval jsem na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem získal inženýrský titul. Rád trávím čas v přírodě a skautingem. Hraji na baskřídlovku. V uplynulém volebním období jsem byl členem rady města, v současné době jsem zaměstnaný jako manažer prodeje.

Mgr. Miroslav Lstibůrek

KDU-ČSL

Vystudoval jsem Střední zemědělskou technickou školu obor zahradnictví v Brně. Od roku 1986 pracuji jako zahradník na zámku ve Slavkově. V současnosti jsem zaměstnancem Technických služeb. Ve Slavkově jsem se také oženil a s manželkou Janou máme dvě děti. Před dvěma roky jsem ukončil dálkové magisterské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve studijním oboru Křesťanská výchova. Mezi mé priority patří rodina. Zapojuji se také do služeb v církvi. Zajímá mě teologie, příroda, kynologie i domácí kutilství.

Bc. Libor Eliáš

TOP 09, radní

Absolvoval jsem vysokou školu ekonomického směru – Akademie Sting v Brně. Zaměřil jsem se na obor Organizace a řízení malých a středních firem. Věnuji se finančnímu poradenství a okrajově IT problematice. Rád jezdím na kole a vařím.

PaedDr. Ilona Hrbáčková

ANO 2011

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v oboru učitelství a v oboru německý jazyk a literatura, absolventka Pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci v oboru speciální psychologie. Od roku 1985 jsem působila jako učitelka na ZŠ Brno Kamenačky, ZŠ Velešovice a ZŠ Slavkov u Brna, v letech 2004 – 2008 jako ředitelka ZŠ a MŠ Heršpice. Nyní pracuji jako speciální pedagog na ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna. Tato práce je pro mě zároveň i mým velkým koníčkem. Ráda cvičím různé formy jógy a lyžuji.

Dagmar Živníčková

Ano 2011

Jsem zaměstnaná jako personalistka a jsem také předsedkyní Komunitního centra Korálky, které se věnuje práci s nejmenšími dětmi. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Bučovicích.

Mgr. Věra Křivánková

KSČM

Jsem učitelkou na Základní škole v Tyršova ve Slavkově u Brna. Členkou zastupitelstva města jsem již od roku 1994. V letech 1998–2002 jsem byla místostarostkou. V současnosti jsem členkou Komise pro výchovu a vzdělávání krajského zastupitelstva v Brně.

    .row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }