Harmonogram svozu komunálního odpadu o svátcích

52. týden

Pondělí 24. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Úterý 25. 12. 2018 – nebudou probíhat vývozy odpadu

Středa 26. 12. 2018 budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2018

Čtvrtek 27. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 26. 12 .2018

Pátek 28. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 27. 12. 2018

Sobota 29. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 28. 12. 2018

(Pokračování textu…)

Změny v jízdních řádech autobusových linek 610 a 630

Od středy 9.5.2018 dochází z důvodu rekonstrukce mostu v Šaraticích ke změnám v jízdních řádech autobusových linek 610 a 630.

Regionální linka 630 jede dle výlukového jízdního řádu mezi zastávkami Šaratice – Otnice, host. U Marků obousměrně odklonem přes Újezd u Brna a Hostěrádky-Rešov bez zastavení.

Regionální linka 610 jede dle výlukového jízdního řádu, ale po své trase. Dochází zde k časovým posunům a dalším drobným změnám u vybraných spojů z důvodu dodržení návazností na linku 630 v Otnicích.

vyluka saratice (2)

vyluka saratice (1)

Once in Austerlitz: Commemorative Events in Slavkov u Brna (Austerlitz)

PROGRAM

Wednesday 29th November

19:00 “Na živú notečku” (On a little life note) – concert of dulcimer band “Sternovjan” broadcasting life through the Czech Radio Brno, Historical Hall of the  Chateau

Thursday 30th November

18:00 Ecumenical church service for battle victims, Church of the Lord´s Resurrection

19:00 Concert of the Moravian Philharmonic Quintet Olomouc, Historical Hall of the Chateau

 

Friday 1st December

17:00 Occupation of the town by allied army, battle clash, Palackeho Square

17:00 – 21:00 Special night animated tours of exposition* Austerlitz – small town with great history

Chateau Court

17:30 Austerlitz Advent movie premiere and historical program

19:00 ARRIVAL OF THE AUSTRIAN EMPEROR AND RUSSIAN TSAR, folk festivities

20:00 Austerlitz Advent movie premiere and historical program

 

 

Saturday 2nd December

9:00 – 22:00 PRE-CHRISTMAS FAIR, Town center and Chateau Court (till 19:00)

10:00 Opening with soldiers at the rondel, Palackeho Square

Book launch – Slavkov u Brna during World Wars

9:00 – 19:00 THE GASTRONOMIC BATTLE OF THREE EMPERORS, Chateau Court

10:00 – 16:00 “Once in Austerlitz” commented shows of military training and battle clashes, Palackeho Square, Chateau park

10:00 – 16:00 Napoleonic guided tours of the chateau with costumed actors **

12:00 Arrival of the Russian Tsar for army inspection, Palackeho Square

13:00 Church service for victims of the Battle of Austerlitz, Church of the Lord´s Resurrection

14:00 EQUESTRIAN SKILL TOURNAMENT, Chateau park

16:00 BATTLE SHOW, behind the church

17:30 Medal handing over to restorers of commemorative events tradition, Historical Hall of the Chateau

19:45 Soldiers parade through the town, Brnenska street – church – chateau park

20:00 FINAL MULTIMEDIA PROGRAM (videomapping) WITH FIREWORKS, Chateau park

9:00 – 21:00  Church of the Lord´s Resurrection opened

 

*50 CZK entrance fee
** entrance fee according to a valid price list of The Austerlitz Chateau
Events take place with the support of the South Moravian Region.

 

Napoleon’s speech from balcony of the Austerlitz Chateau became a symbol of the French victory in the battle of three emperors. This year, after 212 years, thousands of visitors will have the opportunity to hear this speech during final program in the chateau park in Slavkov u Brna (Austerlitz) accompanied by light effects.

And it will not be the only innovation that is prepared by the Austerlitz town for the program Once in Austerlitz this year. On Friday night in the chateau courtyard director Josef Abraham will introduce his movie Austerlitz Advent for the first time. A day later, the Gastronomic Battle of Three Emperors will start at the same place. Rich historical-military program begins on Friday 1st December and ends on Saturday 2nd December with a parade of almost five hundred soldiers marching through the town and a multimedia program with fireworks in the chateau park.

Visitors, however, can take in the atmosphere of the Napoleonic campaign the last November days as well. Accompanying program includes two performances in the Historical Hall of the Chateau. On Wednesday 29th November, the folk group Sternovjan from Ujezd u Brna will present range of songs called “Masiruju na Francuza” (Attacking the French), a day later baritone Martin Hammerle-Bortolotti accompanied by the Moravian Philharmonic Quintet Olomouc will perform. Both concerts will be free for the public.

On Friday Austrian soldiers of IV. colony called Kolowrat will occupy the town again. They arrive to Austerlitz after a six-day march from Olomouc. After they take the square they move to the chateau courtyard where the evening program begins. The rifle shots, smell of gunpowder and the faces of tired soldiers will create a background for the premiere of the Josef Abraham´s Austerlitz Advent film. The short twenty four-minutes film tells the story of the farm residents who were passed by all three armies on 2nd December 1805.

Historical program on the courtyard will continue with arrival of Austrian and Russian Emperors.

„While in the last few years the audience was invited to a special tour of the chateau, this year they can experience the night atmosphere in the chateau stables, where entertaining program from 17:00 will be prepared and the exposition Austerlitz – a small town of great history will make its background.” said Mayor of Austerlitz Michal Boudny.

From Saturday morning, a craft fair will be in the town centre. Soldiers, craftsmen, burghers and nobility will come. In the chateau courtyard chefs will also join the craftsmen. The novelty will be the Gastronomic Battle of Three Emperors in which they will „fight“ food and drinks inspired by the countries associated with the Battle of Austerlitz – Austria, France and Russia. Throughout the day, visitors can watch a military-historical program, settlement demonstrations or equestrian skill tournament. The program in Slavkov will also be attended by the Russian Tsar Alexandr I., who will arrive at noon to inspect allied armies.

The popular battle clash will not be missed in the town centre. „Because of limited place in front of the Town Hall we decided to make a change and we moved the clash into the space behind the church – the access path of the chateau. This makes it more comfortable to watch for more viewers. The show will display the retreat fights of this monumental battle and most of the over 300 soldiers who will be staying in Slavkov u Brna will be present,“ said the director of the Austerlitz Chateau Eva Oubelicka. She added that the program in Slavkov u Brna also has a sacred dimension. Throughout the day the Church of the Resurrection of the Lord will be opened and will perform the services of the fallen.

The main partners of the program Once in Austerlitz are LIKO-S and Slavkovsky pivovar (Slavkov Brewery). The partners are Ceska pojistovna (Czech Insurance Company), SKR Living, Swietelsky, Integrated secondary school Slavkov u Brna, Respono and Kordis. The organizer is Slavkov u Brna (Austerlitz) town and the Austerlitz Chateau. The event takes place with the support of the South Moravian Region.

 

 

Entente florale: Slavkov boduje v zeleni, město by mělo zlepšit drobný design

Dvanáct hodnotitelů evropské soutěže Rozkvetlých sídel (Entente florale) po jednodenní návštěvě Slavkova u Brna vyjádřilo své první dojmy. Město považují za jedno z nejzelenějších, které na svých cestách Evropou viděli.

Ocenili také začlenění města do krajiny, péči města o stavební památky, sladění barev fasád a květin na náměstí i čistotu města.
„Máte neuvěřitelně mnoho stromů. Tolik jsme jich v městské zástavbě ještě neviděli. Oceňujeme proto vaši snahu o jejich péči, která je velmi náročná a přejeme vám, abyste v této práci pokračovali,“ uvedl předseda komise Rudi Geerardyn z Belgie, krajinný architekt a urbanista.
Město má podle nich také velký podíl zeleně, parků a sportoviště. Porota ocenila výsadbu nových stromů a činnost zahrádkářů. Kladně hodnotila i protipovodňová opatření na řece Litavě a soustavu poldrů na severu města.
„V oblasti vodohospodářství jste udělali velký kus práce a ještě máte kus před sebou. Postrádáme však i větší zapojení samotných občanů. Dnes je mnoho cest jak zachytávat a využívat dešťovou vodu,“ poznamenal předseda Geerardyn.
Na komisi negativně zapůsobila kvalita povrchů cest a chodníků, viditelné popelnice a kontejnery na odpad. Nedostatky vnímali odborníci v umístění reklamních nosičů, které svou nejednotností a častým poškozením kazí malebný dojem. Postrádali také větší spolupráci se zahradními architekty.
Vedení města již dříve deklarovalo tato negativně postupně odstraňovat. V rozpočtu na tento rok se počítá s opravou Slovanské ulice a další projekty budou následovat. Letos se začne také s úpravou několika prostranství.
„Pustili jsme se do plánování nových pěších stezek ať už pro delší procházky nebo pro pohodlnější propojení s centrem města. Vysadíme novou zeleň na rozlivové louce u rybníka nebo dosadíme stromy u autobusového nádraží. A architekty také konzultujeme možnosti zkultivování centrálního náměstí. Už nyní jsme tam osadili nový mobiliář, vysadili nové květiny a v následujících letech se chceme vypořádat s rozpadajícími se zídkami,“ uvedla města místostarostka Marie Jedličková.
Radnice chce z historického jádra vytlačit i další nešvar: vizuální smog. Městský úřad tak pracuje na vyhlášce, která bude podle vzoru dalších evropských měst regulovat reklamu a umožní podnikatelům jednotnou prezentaci na společných místech.
Hodnotitelé ocenili i turistickou nabídku. Doporučili se zaměřit na jiné uspořádání a zkvalitnění služeb pro zahraniční turisty na Informačním centru.
Entente florale má v Evropě už třicetiletou tradici, Česká republika se jí zúčastňuje od roku 2002. V letošním roce se této soutěže zúčastní zástupci Irska, Německa, Holandska, Belgie, Maďarska, Slovinska, Rakouska a naší republiky, celkem tedy dvanáct obcí a měst. Hodnocení se za každou zemi zúčastní jeden komisař.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě naší účasti v této soutěži a zejména všem, kteří nám pomohli naše město prezentovat v nejlepším světle. Věřím, že závěrečné hodnocení, které si vyslechneme v září v Brně při společném setkání všech zapojených měst, bude pro nás veskrze pozitivní. Největším přínosem je však pro nás zpětná vazba a také odborná doporučení, jimiž se můžeme inspirovat a uvádět je do života,“ zhodnotila místostarostka města Marie Jedličková.

Koláčkovo náměstí získá novou tvář

Zelené náměstí s chodníčky, s odpočinkovou a pietní zónou před synagogou i s šedesáti parkovacími stáními. To jsou základní obrysy architektonické studie Koláčkova náměstí, kterou na svém posledním zasedání schválili zastupitelé města. Přestavba dosud neutěšeného prostoru v historické zóně města vychází nejen z podnětů radnice, ale zejména místních obyvatel.

Také díky jejich připomínkám tak náměstí nezíská pouze opravené chodníky a silnici, ale i nové moderního osvětlení, krytý prostor pro kontejnery na tříděný odpad nebo i zídky určené k sezení. V klidovém prostoru náměstí bude umístěn také pomník určený Slavkovanům padlých v obou světových válkách. Jména všech 234 obětí budou vytesána do kamenných desek.

 

NÁDOBY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

V roce 2012 pořídily Technické služby 300 kusů popelnic o objemu 240 l na biologicky rozložitelný odpad z domácností občanů města Slavkov u Brna. Po pěti letech jejich užívání jsou tyto vlivem povětrnostních podmínek již opotřebené a mnohdy i z důvodu přetěžování poškozené. V současnosti se nabízí možnost pořídit v rámci dotací nové a zároveň tím uspokojit i ostatní zájemce, kteří mají o tuto bezplatnou službu vývozu BRO zájem.

Doposud jsme tak nemohli učinit a tolerovali jsme tzv. hromádky nesourodého složení a objemu, které nepůsobí esteticky přijatelně a neustále hyzdí naše město. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Fyzická osoba, která ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto porušuje nejen závazná pravidla pro nakládání s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale dopouští se tím i přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená jednání lze uložit hříšníkovi pokutu až 50 000 Kč. Při opakovaném porušování zákona však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší. Využijte jedinečné příležitosti získat tuto nádobu zdarma. Pořizovací cena se pohybuje okolo 1800,-Kč. Kupón mohou využít i ti, kteří již vlastní nádoby z roku 2012. Bude pořízeno jen omezené množství na základě odevzdaných žádanek. Z tohoto důvodu nebude moci být v budoucnu vyhověno dodatečným žádostem a možnost čerpání dotací za tímto účelem se zřejmě již nebude opakovat. To stejné platí i pro kompostéry a majitelé nemovitostí mohou zažádat o oba dva nabízené produkty. Kompostér můžete využít nejen za domem, ale i v zahradě nebo sadě mimo zastavěnou oblast města. Předpokládaná realizace vydávání nádob žadatelům bude v druhé polovině roku 2017. Několikanásobným navýšením počtu svážených popelnic na BRO automaticky vzrostou Technickým službám s touto aktivitou spojené finanční náklady a objem činnosti. Cílem tohoto záměru je především uspokojit potřeby obyvatel při likvidaci BRO a současně upustit od zakládání volně ložených hromádek, které nejsou právě tou nejlepší vizitkou slavkovského regionu.

Za TSMS Petr Zvonek

POVINNÉ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky musí každý kotel na tuhá paliva napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.

Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.
Protokol o revizi musí mít i zcela nově instalovaný kotel. Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle najdete zde. Ne však každý může provádět revize kotlů a vydávat potvrzení o revizi. Výrobce daného kotle by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete ho zde. Na internetových stránkách MŽP jsou uvedeny bližší informace k provádění kontrol.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby před rokem 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.

Co a kdy bude zakázáno

1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.

1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena bude jen 4. a vyšší).

1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).

Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

Proto neváhejte využít další vlny kotlíkových dotací, které administruje pro MŽP krajský úřad. Kontakty na jednotlivé kraje najdete zde, kde přímo u uvedených pracovníků se můžete informovat o podmínkách dotace.

Sankce

Při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun.

Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem.

Odbor ŽP
Zdroj: inisoft.cz

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }