Uzavírka chodníku a části ulice Fügnerova kvůli Běhu Slavkovem

Silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku

na místní komunikaci ulice Fügnerova v úseku od křižovatky s Palackého náměstí po Společenské centrum Bonaparte (křižovatka s jižní rampou na zámek cca 100 m), chodník na západní straně Palackého náměstí (naproti radnice) v úseku od křižovatky s ulicí Fügnerova – Květinářství Kopečná – podél Společenského centra Bonaparte, v úseku cca 350 m.

V termínu: dne 14.10.2017 v čase od 13.00 hod do 14.10.2017 do 18.00 hod

V rámci pořádání akce: „Konání prvního ročníku závodu Běh Slavkovem“

Objízdná trasa: není stanovena

Osobní linková doprava: nebude dotčena

 

 

Uzavírka v Hostěrádkách – Rešově se dotkne i autobusových linek

povoluje úplnou uzavírku

 

silnice II/416 v km 8,803 v obci Hostěrádky – Rešov v místě mostu ev. č. 416-0069

 

Druh uzavírky:          úplná

Důvod uzavírky:       opravy mostu ev. č. 416-0069

Délka uzavírky:         100 m

Termín uzavírky:      od 11.09.2017 do 09.12.2017

 

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu

 

Osobní linková doprava: bude dotčena

Obousměrná objízdná trasa pro IAD a linkové autobusy (IDS JMK) bude vedena po stávajících veřejných komunikacích a to II/4169, II/418 a II/4166 přes Újezd u Brna a Hostěrádky – Rešov.

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek osobní linkové dopravy.

V předložené grafické dokumentaci je uvedeno, že autobusy veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované v rámci linek IDS JMK 621 630 se budou otáčet pomocí couvání na křižovatce silnice II/416 a pozemní komunikace před mostem ve směru od Šaratic, kde pro tyto spoje budou také zřízeny dočasné autobusové zastávky. Spoje linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované v rámci IDS JMK jako linka č. 611 se budou otáčet v centru obce Hostěrádky – Rešov, kde také pro ně bude zřízena dočasná autobusová zastávka.

 

Silnice v holubickém kopci i na obchvatu města se bude na podzim opravovat

V podzimních a zimních měsících se budou muset řidiči i obyvatelé Slavkova u Brna obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic totiž začne s postupnou rekonstrukcí silnice I/50 ve více než tříkilometrovém úseku od holubického kopce až po sjezd na I/54.

Rekonstrukce bude probíhat v etapách a například v úseku holubického kopce bude znamenat zavření vždy jedné třetiny vozovky, zbylé dva pruhy budou průjezdné.  V případě opravy obchvatu si práce vyžádají i objízdnou trasu pro auta jedoucí směrem z Uherského Hradiště na Brno. Návrh počítá s objížďkou přes ulici Československé armády, ulici Slovákovu a Špitálskou.

Termín opravy se předpokládá na podzim a zimu tohoto roku. Opravy odstartují pravděpodobně v září. Nejdříve se začne opravovat holubický kopec, následovat budou práce na obchvatu. Opravy budou probíhat do doby, dokud budou přijatelné klimatické podmínky.

 

UZAVŘENÍ NÁJEZDU E 50 U HOLUBIC

OD STŘEDY BUDE DEVĚT DNÍ UZAVŘENÝ NÁJEZD NA DÁLNICI SMĚR BRNO

Tři semafory budou od středy 14. června korigovat dopravu ze silnice I/50 do Brna (příjezd ze Slavkova u Brna)u Holubic.

Silničáři totiž kvůli finalizaci pokládky asfaltu na rekonstruované dálnici uzavřou exit E 50 směr Brno – Praha a budou dopravu odklánět na „starou“ silnici II/ 430 směr Brno. Kamiony a auta nad 3,5 tuny budou odkláněny výjezdem na D1 k Rousínovu, kde se budou otáčet opět směr Brno – Praha.

Omezení a uzavírka jsou naplánovány od středy 14. června do pátku 23. června. Více informací na www.rsd.cz

pdfPODROBNÉ SCHÉMA ŘÍZENÍ DOPRAVY

JIŽNÍ BŘEH RYBNÍKA SE OPRAVUJE. NÁDRŽ MÁ SNÍŽENOU HLADINU

Ve Velkém rybníce ve Slavkově u Brna je od dubna cca. o metr nižší hladina. Stavbaři zde totiž začali opravovat jižní břeh, který je v havarijním stavu a hrozila tak jeho další eroze. Stavební práce začaly na začátku dubna a budou trvat do července. Přestože do té doby bude vody v rybníce méně, rybáři podél břehů můžou lovit i nadále. Zrušeny byly pouze tradiční květnové rybářské závody, které se letos uskuteční pouze v Bučovicích.

Po skončení prací bude mít rybník kompletně opravený jižní břeh v délce cca. 300 metrů. Stavební práce budou spočívat v doplnění erodovaného zemního materiálu, opevnění břehu lomovým kamenem a upravením sklonu hráze včetně osázení břehu novým trávníkem.

Práce si vyžádají investici ve výši 1,5 milionu korun. 80 procent hradí ministerstvo zemědělství, zbylých cca. 300 tisíc korun půjde z městské pokladny.

Žádáme občany, aby po dobu prací nevstupovali na staveniště.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }