Prodej nemovitostí bývalé provozovny Technických služeb města Slavkov u Brna

 

Město Slavkov u Brna nabízí k prodeji nemovitosti bývalé provozovny Technických služeb města Slavkov u Brna, nacházející se na ulici Špitálská. Jedná se o pozemek parc. č. 964 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 722m2, jehož součástí je stavba č. p. 733 a parc.č. 695 ostatní plocha o výměře 843m2 v k.ú. Slavkov u Brna. Minimální kupní cena stanovena znaleckým posudkem č. 13-4/16 je ve výši 6.366.000,-Kč. Na podmínky a potřebné doklady výběrového řízení se informujte u paní Pavly Soukopové, DiS., odbor investic a rozvoje, tel. 544 121 165, pavla.sokoupova@meuslavkov.cz.

(Pokračování textu…)

Ordinace v přízemí polikliniky, 30 m2

900 Kč/m2/rok.

Zveřejnění záměru pronájmu

 Město  Slavkov  u   Brna  v    souladu s  ustanovením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje následující záměr:

pronájem prostor sloužících k podnikání – místnost č.2.22 o výměře 13,23 m2, která se nachází ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, PSČ 684 01 Slavkov u Brna.

 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

Své nabídky a požadavky zasílejte písemně nebo doručte na Městský úřad Slavkov u Brna. Podrobnější informace o záměru lze získat telefonicky (544 121 124)  nebo osobně v úřední dny.

 

Bc. Jitka Charvátová

vedoucí oddělení správy majetku

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }