Poděkování paní Vymazalové za vedení Sboru pro občanské záležitosti

Není to běžný spolek. Naopak – dámy, které vytrvale navštěvují starší občany našeho města a organizují vítání občánků do života – jsou neobyčejně houževnaté a zapálené. Našim občanům již udělaly mnoho radosti, zahnaly smutek i samotu. Za toto všechno patří všem deseti členkám Sboru pro občanské záležitosti velký dík.

Dovolte mi, abych poděkování směřoval dnes jedné konkrétní dámě – paní Miroslavě Vymazalové, která spolek dlouhodobě vedla a vložila do něj mnoho energie. Letos na začátku roku se rozhodla své žezlo z rodinných důvodů předat do dalších, minimálně stejně zapálených, rukou – paní Haně Červinkové. Přeji jí nejen energii a sílu pro konání dobrých skutků, ale zejména pevné zdraví.

Michal Boudný, starosta města

Hudební večer na ZUŠ F. France

V úterý 30. ledna proběhl v ZUŠ Františka France Hudební večer, jenž byl tematicky zaměřen na soutěžní obory. V letošním roce se konají soutěže v sólovém zpěvu, dále v dechových a bicích nástrojích. Účinkující, kteří vystoupili na Hudebním večeru čekají v únoru okresní kola soutěže.

Program Hudebního večera byl pestrý. Zazněly nejen staré klasické melodie, ale i muzikálové a moderní skladby. Koncert zahájil mladý flétnista Václav Mrázek. Dále vystoupili mladí zpěváci a zpěvačky: Amalia Džumanijazová, Aneta Smetanová, Tomáš Nerád, Markéta Moudrá, Zuzana Chladilová, Agáta Andrlová a pěvecké duo – Eliška Juřinová a Monika Drápalová. Z dechových nástrojů jsme slyšeli dva saxofony  – Markéta Moudrá a Massimiliano Veronese. Na baryton jsme slyšeli hrát Lukáše Konečného. Poslední skupinou nástrojů tohoto večera byly bicí.  Žáci – Marián Jandl, Martin Loucký, Tomáš Šebeček a Bronislav Matyáš rozproudili krev nejen obecenstvu, ale do rytmu si podupávali i učitelé, kteří poslouchali za dveřmi.

Velký dík za krásný zážitek patří nejen žákům a jejich učitelům, ale také doprovázejícím učitelům Tamaře Bláhové, Jarmile Mašové a Janě Jelínkové.

Mladým umělcům přejeme mnoho úspěchů v letošních soutěžích!

Veronika Holíková

Vyhlášení ankety Sportovec roku 2017

Novinkou je ocenění pro nejlepšího sportovce s handicapem

Komise pro sport a volný čas vyhlašuje anketu Sportovec roku 2017 v kategoriích

 

•         Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10–15 let, 15–18 let.

•         Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let

•         Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let

•         Sportovní počin roku (tím se rozumí sportovní akce nebo mimořádný sportovní výkon nespadající pod ostatní kategorie ankety)

•         Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna

•         Vedoucí mládeže

•         Sportovec s handicapem

•          Sportovní osobnost roku

 

Nominace obsahující odůvodnění (včetně odůvodnění a seznamu dosažených úspěchů) bude komise přijímat na e-mailové adrese sportovni.komise@centrum.cz do 4. 12. 2017.

Nominace do ankety nejsou omezené – můžou je zaslat jednotlivé týmy, trenéři, učitelé… O návrzích pak bude jednat Komise pro sport a volný čas.

Vítězové budou automaticky nominovaní do ankety Sportovec JMK. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se uskuteční při příležitosti konání Dnů Slavkova 2018. V loňském roce bylo oceněno devět sportovců různých věkových kategorií a šest kolektivů.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }