Město Slavkov u Brna obdrželo dotaci na rozvoj informačních
a komunikačních technologií

Město Slavkov u Brna využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu a připravilo projekt Elektronické a moderní služby města Slavkova u Brna. Záměrem dotace je v souladu s národní koncepcí Strategického rámce rozvoje veřejné správy podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivní řízení rozvoje regionu, kvalitní a efektivní poskytování služeb občanům.

Projekt města se zrealizuje nejpozději do prosince 2018 a zajistí pro Městský úřad Slavkov u Brna technologie pro elektronické zpracování agend, posílení vnitřní bezpečnosti informačního systému a sdílení dat napříč odbory MěÚ, sdílení elektronických služeb s organizacemi města, doplní infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Pro pracovníky města bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní práce, zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů.

Předpokládané náklady budou činit téměř cca 4,738 mil. Kč včetně DPH. Z této částky pokryje 85% dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% prostředky ze státního rozpočtu. Město Slavkov u Brna se ze svého rozpočtu bude podílet 10% ceny nákladů.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005263.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }