• 28.5.2018
 • 17:00
 • zasedací místnost Městský úřad

Zveme vás na 24. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 28.05.2018 od 17:00 v zasedací místnosti Městského úřadu, Palackého náměstí 64.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2017
 3. Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“
 4. Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora činností organizací pracujících s mládeží“
 5. Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna
 6. Kupní smlouva Kaláb – návrh dodatku č. 4
 7. Výjimka z doby nočního klidu – Dny Slavkova
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }