• 14.6.2018
 • 16:00
 • zasedací místnost Městský úřad

Zveme vás na 25. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 14.06.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Palackého náměstí 64.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 3. Zápis ze zasedání finančního výboru
 4. Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí roku 2018
 5. Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2018
 6. Soubor rozpočtových opatření
 7. Křesťanská mateřská škola Karolínka – dotace na provoz
 8. Plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015-2018
 9. Strategický plán rozvoje města
 10. Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018
 11. Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
 12. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna – manželé Jandlovi
 13. Návrh na výkup pozemků parc. č. 232/1 a parc. č. 2212/6 v k.ú. Slavkov u Brna – manželé Hanákovi
 14. Výkup části pozemku parc. č. 742/4 v k.ú. Slavkov u Brna
 15. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2053 v k.ú. Slavkov u Brna – pan Holásek
 16. Majetkoprávní vypořádání se k nemovitostem – sídliště Nádražní
 17. Žádost o převod části pozemku parc. č. 354/30 v k.ú. Slavkov u Brna – pan Andratschke
 18. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 759 v k.ú. Slavkov u Brna – p. Antonín Matyáš
 19. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna
 20. Nové názvy ulic v lokalitě Zelnice
 21. Počet členů zastupitelstva města v období 2018 – 2022
 22. Smlouva o nájmu movitých kulturních památek – zámecký mobiliář
 23. Žádost o změnu části ÚIP na ÚNP
 24. Zápis o provedené kontrole – Rekonstrukce stadionu
 25. Zápis o provedené kontrole – Dotační akce ZS-A
 26. Interpelace členů ZM
 27. Odpovědi na interpelace
 28. Diskuse
 29. Závěr

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }