• 11.12.2017
 • 17:00
 • zasedací místnost Městský úřad

Zveme vás na 21. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 11.12.2017 od 17:00 v zasedací místnosti Městského úřadu, Palackého náměstí 64.

Program

 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 3. Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018
 4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
 5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna do roku 2022
 6. Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018
 7. Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2018
 8. Závěrečný účet DSO ŽlaP
 9. Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017
 10. Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
 11. Koncepce školství 2017 – 2021
 12. Územní studie S1a,b,c, územní studie plochy výroby S3a
 13. Žádost o prodej pozemku parc. č. 5020 v k.ú. Slavkov u Brna – pan Holásek
 14. Žádost o prodej pozemků v areálu autobusového nádraží – spol. KRODOS SERVIS, a.s. – doplnění
 15. Žádost o směnu pozemků – pan Červinka – doplnění
 16. Plánovací smlouva RD AUDO – Slovanská
 17. Obchodní centrum na ul. Křenovická – návrh dohody
 18. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 19. Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru
 20. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna
 21. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01. 01. 2018
 22. Interpelace členů ZM
 23. Odpovědi na interpelace
 24. Diskuse
 25. Závěr

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }