• 26.2.2018
  • 17:00
  • zasedací místnost Městský úřad

Zveme vás na 22. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 26.02.2018 od 17:00 v zasedací místnosti Městského úřadu, Palackého náměstí 64.

Program

  1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
  2. Návrh soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově
  3. Soubor rozpočtových opatření
  4. Návrh Plánu odpadového hospodářství města Slavkov u Brna
  5. Změna stanov Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví
  6. Členství města v Brněnsko, z.s.
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }