• 31.10.2018
 • 18:00
 • Velký sál SC Bonaparte Slavkov u Brna

Zveme vás na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, které se uskuteční dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin ve velkém sále SC Bonaparte, Palackého nám. 126, 684 01 Slavkov u Brna.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva města
 3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
 4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
 5. Schválení programu
 6. Volba návrhové a volební komise
 7. Volba starosty a místostarosty města
  • určení počtu místostarostů
  • určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty
 8. Volba ostatních členů rady města
  • Určení způsobu volby členů rady města
  • Volba členů rady města
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • Určení způsobu volby členů finančního a kontrolního výboru
  • Volba předsedy finančního výboru
  • Volba předsedy kontrolního výboru
  • Volba členů finančního výboru
  • Volba členů kontrolního výboru
 10. Pověření určených členů zastupitelstva výkonem funkce oddávajícího
 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }