• uvod2

Logo Města Slavkov u Brna

prep ikona

obj 2

úno08

Střednědobý výhled rozpočtu města Slavkov u Brna

informace ilustrační fotoStřednědobý výhled rozpočtu města Slavkov u Brna. V plném znění je dokument k nahlednutí na finančním odboru MěÚ Slavkov u Brna.

led31

Návrhy plánu výnosu a nákladů PO na rok 2017

informace ilustrační fotoNávrh plánu výnosů a nákladů dle jednotlivých příspěvkových organizací města Slavkov u Brna na rok 2017. Návrhy v plném znění jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Slavkov u Brna.

pro20

Revize kotlů na tuhá paliva

smoke stack 01 1432922 sDo konce tohoto roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o tepelném příkonu 10 – 300 kW napojený na teplovodní soustavu vytápění (radiátory) projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může váš úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká takového provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat (podrobně viz. § 17 odst. 1 písm. h) ZOO).

pro05

Identifikační číslo provozovny – důležité pro evidenci odpadů

business graphics 1428656 sOdbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (dále jen „IČP“) při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

IČP identifikuje provozovnu, ve které odpad vzniká. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je povinen v rámci písemných informací v dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady IČP od 1. května 2016.

lis24

Základní škola Tyršova bude o šest tříd větší. Nová přístavba pojme 180 žáků

informace ilustrační fotoUž od příštího roku se budou žáci základní školy Tyršova učit v nových prostorách. Škola, kterou v posledních letech navštěvovalo téměř 340 žáků a ředitel tak musel některé děti u zápisu odmítat, pojme od září 2017 o 180 dětí více. Navíc jako jediná škola ve Slavkově nabídne pohodlný pohyb i hendikepovaným dětem. V nové přístavbě totiž vznikne i výtah.

lis24

Reklamy a předzahrádky v centru? Podnikatelé se budou řídit novými pravidly

informace ilustrační fotoZatarasené chodníky, překážky v podobě reklamních nosičů, pestrobarevné slunečníky nebo fasády obsypané zbožím a blikající reklamou. I tak dnes vypadá pohled na centrální Palackého náměstí i přilehlé ulice městské památkové zóny.

lis24

V kopci na Holubice bude spuštěno úsekové měření radarem

informace ilustrační fotoNeohleduplní řidiči nerespektující přechod pro chodce, časté dopravní zácpy i nadměrný hluk v ulici Čs. červeného kříže. To jsou hlavní důvody pro zavedení silničního radaru instalovaného  u silnice I/50 na příjezdu a výjezdu ze Slavkova u Brna.

lis23

Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky

informace ilustrační fotoV Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>