• uvod2

Logo Města Slavkov u Brna

úno21

Nekonečná zima

informace ilustrační fotoDobrý den vážení spoluobčané, když jsem listoval loňským únorovým číslem zpravodaje, nadpis zněl: “Únor kdysi bílý“. Troufám si říct, že letošní zima zbourala spoustu milníků, na které jsme byli poslední léta zvyklí. S tím souvisí i následný jarní úklid města a oprava děr na místních komunikacích, vzniklých následkem dlouhotrvajících mrazů.

Technické služby disponují zametací technikou staršího data a v současné době hledáme možnost financování nového zametacího stroje, který by v krátké době obsloužil celé město. Systém zaměstnanců služeb se smetáky, kteří za měsíc projdou celé město, je mého názoru v 21. století spíše raritou.

Jestliže poslední dva roky byly spíše v režimu projektování, letošní rok již bude ve znamení realizací. Kromě již rozběhlých projektů, které často citujeme, se podařilo získat desítky milionů korun na opravu zámeckých valů. Nutná oprava si vyžádá minimální účast města (10 %). Investici ale nemůžeme odkládat, protože z vlastních zdrojů bychom rozpadající se historické zdivo snad nikdy neopravili. Současně čekáme na dotaci opravy zámecké zdi v aleji, která nevydržela velkou vodu v roce 2010 a doposud je obehnána nevzhledným pletivem. Dotace se netýká jen spadené části, ale celé zdi od zámeckého seníku, po bránu v aleji v délce cca 400 metrů. Součástí projektu je i rekonstrukce čínského altánu v zámeckém parku.

Z dalších prací bych zmínil zateplení obvodového pláště Domu s pečovatelskou službou včetně oprav balkonů na ulici Polní. Práce potrvají čtyři měsíce a jsou načasované na teplejší období. V minulosti jste zaznamenali rekonstrukci jižního břehu Velkého rybníku, která bude z 80 % kryta z rozpočtu ministerstva zemědělství. Na tomto břehu dochází k erozi půdy vlivem cirkulace vody. Příroda si tak nejspíše bere zpět to, co v devadesátých letech kvůli výstavbě obchvatu pozbyla. Realizátor čeká na tání ledu a následné upuštění hladiny. Celá akce je koordinována s Moravským rybářským svazem.

Ledy se hnuly i na opravách místních komunikací. V současné době běží výběrové řízení na opravu jižní části ulice Slovanská a čekáme na stavební povolení a zdroj financování na další komunikace, jejichž prioritu určilo před rokem zastupitelstvo města. S blížící se oblevou a příchodem jarních dešťů pokračuje jednání ve věci vybudování poldru za zámeckým parkem a studie na zachycení přívalové vody ve městě. V této fázi pečlivě zvažujeme možnosti financování. V první fázi chceme využít vhodný dotační titul. Pokud bychom se jej nemuseli dočkat, dokáži si představit i půjčku, jelikož tento problém naše město sužuje léta a je nutné s ním něco dělat.

Na závěr mi dovolte poděkovat a vyjádřit obdiv členu jednotky sboru hasičů Jihomoravského kraje ve Slavkově u Brna panu Janu Dvořáčkovi za záchranu lidského života. Pan Dvořáček je profesionál, který byl ve správném čase na správném místě a to v Brně, kde byl svědkem pádu člověka do kolejiště tramvaje. Následnou resuscitací, kterou prováděl až do příjezdu vozu záchranné služby, pomohl k záchraně života. Jsem velice rád, že takový chlap s velkým Ch slouží v našem městě a věřím, že všem krajským hasičům nejlépe poděkujeme novou stanicí, která ve spolupráci s městem vzniká na místě bývalé cukrovarnické váhy vedle autobusového nádraží. Celá akce je financována z unijních prostředků a vedle hasičky současně vyroste i budova záchranné služby. Pro záchranný systém to bude znamenat rychlou a bezpečnou dostupnost na silnice I/50 a I/54. Dovolte mi tedy ještě jednou vyjádřit poděkování za profesionální výkon a vám všem popřát více slunce nad vaší hlavou.

Michal Boudný, starosta města