• uvod2

Logo Města Slavkov u Brna

dub13

Uklízeli jsme společně Slavkov

informace ilustrační fotoV sobotu 8. dubna proběhla již potřetí ve Slavkově u Brna akce společného úklidu černých skládek a nepořádku na celém katastru našeho města. Do akce se zapojili členové registrovaných spolků města a také dobrovolníci z řad obyvatel.

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčistili příkopy kolem silnice v serpentýnách a Frédskou cestu. Slavkovský ochranářský spolek uklidil těleso obchvatu od čerpací stanice TENRYU směrem k mostu přes obchvat a zároveň i lokalitu 13-ti jezer. Děti z Římskokatolické farnosti posbírali nepořádek v oboře. Rybáři obešli tok Litavy od Hodějic po Šestisplav a uklidili také nepořádek kolem velkého a malého rybníka. Myslivci zlikvidovali černou skládku pneumatik u Vážanského vodojemu a vyčistili část remízků v honitbě. Zámecký park si vzali za své uklidit zaměstnanci Městského úřadu a Zámku Slavkov-Austerlitz.

Ve stejný den proběhla i železná sobota, kdy členové Junáku Slavkov sváželi starý železný šrot po celém městě. Dopředu provedli pracovníci Cestmistrovství Slavkov vyčištění úseku od sjezdu u cukrovaru na obchvat směrem na Bučovice. Do této celorepublikové akce se zapojilo 66 dospělých a 38 dětí. Celkem bylo sesbíráno 840kg pneumatik a 2350kg směsného odpadu (železný šrot neuveden). Všechen odpad byl prostřednictvím Technických služeb převezen k uložení zdarma u společnosti RESPONO,a.s. na skládku do Kozlan. Za materiální podporu poděkuji společnosti Povodí Moravy, s.p., Motoklubu Austerlitz a městu Slavkov u Brna.

Velké poděkování patří především všem těm, kteří se úklidové akce zúčastnili a napomohli tak částečně očistit naše město, jeho krajinu a přírodu. Organizátoři celorepublikové akce zatím registrují přes 70.000 dobrovolníků. Na 1750 místech v ČR bylo doposud sesbíráno 1080tun odpadu. Tato čísla ještě nejsou konečná a již nyní svědčí o faktu, že ne všem je okolní příroda, životní prostředí a čistota našeho města lhostejná. Velmi potěšitelná a chvályhodná je i nemalá účast mládeže. Jejich snaha bude oceněna diplomem od pořadatelů a starosty našeho města.

P.S. na webu: www.UklidmeCesko.cz najdete další příspěvky. Třeba o tom, že poblíž Štěchovic při úklidu skládky nalezli historický 50-ti kilogramový zlatý poklad z doby okolo roku 1150.

Za TSMS Petr Zvonek