Vyřizuje:

Ing. Andrea Večerková
tel. 544 121 164
e-mail: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz

  • Udržovacích prací
  • Obnovy vodního díla
  • Vodohospodářských úprav
  • Stavebních úprav – § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona

Jak začít:

Žadatel předloží žádost – viz příloha č. 16 k vyhlášce č.183/2018 Sb. a potřebné přílohy uvedené v žádosti.

Jaké doklady s sebou:

Stanovené ve vyhlášce č.183/2018 Sb. (příloha č. 16)

Poplatky:

500,- Kč

Postup vyřízení:

Vodoprávní úřad posoudí přeložené podklady pro vydání souhlasu s ohlášením.

Lhůty:

30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

rtfFormulář ke stažení

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }