Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazná stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízením o kolaudačním souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v  příloze č.2 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydaná MěÚ Slavkov u Brna od 1.9.2012.

Seznam žádostí o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší

 

Formulář žádosti o závazné stanovisko

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }