• Přestože Slavkov u Brna – Austerlitz patří mezi malá města, jeho jméno je proslavené po celém světě. Nedaleko odsud se totiž v roce 1805 odehrála Bitva tří císařů, která nadlouho změnila mapu Evropy. Ale není to pouze císař Napoleon Bonaparte a krvavá historie, která je s tímto místem spjata.

    V současnosti patří mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností v České republice. Dlouhodobě se také řadí mezi města s příznivým klimatem pro podnikatele i své obyvatele, kterých zde žije přes 6 500. Město je oceňované jako jedno nejzelenějších urbanistických lokalit.

Novinky

Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2018/2019 se bude konat  ve středu 2.května a ve čtvrtek 3.května 2018 od 6.30 do 12.00 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy […]

Zápisy do prvního ročníku základních škol

Vedení základních škol vypisuje na základě § 36 školského zákona následující termíny zápisu: Základní škola Tyršova – 18. dubna od 14.00 do 17.00 hodin Základní škola Komenského – 23. dubna od 14.00 do 17.00 hodin (vchod od kostela) Ke školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě, které dovrší do 31. 8. 2017 šesti […]

Střednědobý výhled rozpočtu Města Slavkov u Brna (2018 – 2022)

Zastupitelé schválili také Střednědobý výhled města rozpočtu města Slavkov u Brna (SVR). Součástí je i podrobný analytický pohled na hospodaření města od roku 2012. Je zpracován ve větší podrobnosti, než stanovuje zákon. Plné znění opět naleznete v následujícím odkazu:

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }