Zápisy zastupitelstva města jsou upraveny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám 260. Po uskutečněném zasedání je zde uveřejněn nejdříve přehled přijatých usnesení. Ten je nahrazen ověřeným zápisem poté, co ověřovatelé zápis ověří.

2018

Zápis 26. zasedání ZM

pdfZápis [26_ZM_10.9.2018]

Zápis 25. zasedání ZM

pdfZápis [25_ZM_14.6.2018]

Zápis 24. zasedání ZM

pdfZápis [24_ZM_28.5.2018]

Zápis 23. zasedání ZM

pdfZápis [23_ZM_26.3.2018]

Zápis 22. zasedání ZM

pdfZápis 22. ZM 26.02.2018

2017

Zápis 21. zasedání ZM

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }