Zápisy zastupitelstva města jsou upraveny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám 260. Po uskutečněném zasedání je zde uveřejněn nejdříve přehled přijatých usnesení. Ten je nahrazen ověřeným zápisem poté, co ověřovatelé zápis ověří.

2019

Usnesení 3. zasedání ZM

pdfUsnesení 3. ZM 18.02.2019

2018

Zápis 2. zasedání ZM

pdfZápis 2. ZM 10.12.2018

Zápis 1. ustavujícího zasedání ZM

pdfZápis 1. ZM 31. 10. 2018

Zápis 26. zasedání ZM

pdfZápis [26_ZM_10.9.2018]

Zápis 25. zasedání ZM

pdfZápis [25_ZM_14.6.2018]

Zápis 24. zasedání ZM

pdfZápis [24_ZM_28.5.2018]

Zápis 23. zasedání ZM

pdfZápis [23_ZM_26.3.2018]

Zápis 22. zasedání ZM

pdfZápis 22. ZM 26.02.2018

Archív zápisů najdete zde: Archív

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }