2017-11 Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
10/2017  OZV o nočním klidu
2017-09 Nařízení o zpoplatnění stání na parkovací ploše na ulici Boženy Němcové ve Slavkově u Brna
2017-08 Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
2017-07 Nařízení o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna
2017-02 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna
2016-03 OZV o poplatku za komunální odpad vznikající na území města Slavkov u Brna
2015-04 OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 2015-03 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna
2014-06 Nařízení, kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
2013-01 Nařízení Tržní řád
2011-01 OZV o místních poplatcích
2010-04 OZV Požární řád města Slavkov u Brna
2007-05 OZV o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
2007-03 OZV o zřízení městské policie
2004-05 OZV o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku
2004-03 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období 2006-2015 v zařizovacím obvodu „Slavkov u Brna“
2001-35 OZV o závazných částech regulačního plánu zóny Koláčkova náměstí, kterou se vyhlašují regulativy územního rozvoje této zóny
1994-18 OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkov u Brna

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }