2017-9 Nařízení o zpoplatnění stání na parkovišti Boženy Němcové
2017-2 OZV školské obvody spádových škol
2017-8 Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého
2017-7 Nařízení o zpoplatnění stání na Komenského
2016-4 OZV o nočním klidu Slavkov u Brna ve znění 2017-
2016-3 OZV o poplatku za komunální odpad vznikající na území města Slavkov u Brna
2015-4 OZV ve znění OZV 2016-2 o volném pohybů psů na veřejném prostranství
MAPA MÍST VOLNÉHO POHYBU PSŮ KE STAŽENÍ
 2015-3 OZV o systému nakládání s komunálním odpadem
2014-6 Vymezení úseků chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
2014-04 Nařízení – zpracování lesních hospodářských osnov
2013-01 Nařízení Tržní řád
2011-01 OZV o místních poplatcích
Příloha – mapa Jih.pdf
Příloha – mapa Sever.pdf
2010-04 OZV Požární řád města Slavkov u Brna
2010-01 Nařízení o zpoplatnění stání na parkovišti na ulici Boženy Němcové ve Slavkově u Brna
2008-01 Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí
2007-05 OZV o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
2007-03 OZV o zřízení městské policie
2004-05 OZV o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku
2004-03 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období 2006-2015
2001-35 OZV o závazných částech regulačního plánu zóny Koláčkova náměstí, kterou se vyhlašují regulativy územního rozvoje této zóny
1994-18 OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkov u Brna

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }