Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna

 loga

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119       
Období realizace: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018

Projekt byl úspěšně ukončen.

Kontaktní osoba Ing. Richard Podborský projekty@slavkov.cz 544 121 120

 

Klíčové výstupy

Dokument Ke stažení
Analýza MAP

Strategický rámec MAP k 30.1.2018

Akční plán 2018

Memorandu o spolupráci MAP

pdfVstupní analýza MAP

pdf Strategický rámec MAP 

pdfAkční plán 2018

pdf Memorandum

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }