Základní informace

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843       
Období realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022

 

Kontaktní osoby MAP II

Manažer projektu Ing. Richard Podborský projekty@slavkov.cz 724 243 459
Metodik,    odborný gestor Mgr. Jitka Schovancová slavkovsko@seznam.cz 602 763 683
Koordinátor, odborný gestor Mgr. Patrik Hrozek map2slavkov@seznam.cz 776 644 046

 

Klíčové výstupy MAP I

Dokument Ke stažení
Analýza MAP  Vstupní analýza
Strategický rámec MAP k 30. 1. 2018  Strategický rámec
Akční plán 2018  Akční plán
Memorandum o spolupráci MAP  Memorandum

 

Více informací a aktuality

Web MAP II www.map-slavkov.cz
Facebook  
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }