Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna

 loga

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119       
Období realizace: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018
Výše finanční podpory: Kč 2.967.081,60

Cílem projektu je podpořit procesy zvyšující kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Slavkov u Brna prostřednictvím synergické spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na základě vybudovaného systému společného informování, vzdělávání a plánování. Projekt směřuje k zvýšení efektivity přenosu informací, šíření dobré praxe, sdílení zkušeností a partnerské spolupráci mezi obcemi, zřizovateli, školami, zařízeními péče o děti do 15 let, veřejností a všemi zainteresovanými subjekty.

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ NAJDETE ZDE

REALIZAČNÍ TÝM

Řízení projektu, metodika Ing. Richard Podborský projekty@slavkov.cz 544 121 120
Strategie, facilitace Mgr. Petr Kostík mistostarosta2@meuslavkov.cz 731 451 643
Analýzy, expertní činnost Mgr. Jitka Schovancová slavkovsko@seznam.cz 602 763 683
Koordinátor akcí Romana Krchňavá romana.krchnava@meuslavkov.cz 544 121 115

  
AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktivita

Termín

Výstupy

Ke stažení

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

22.6.2016

statut Řídícího výboru

pdfpdf

 

jednací řád Řídícího výboru

pdfpdf

  zápis z jednání ŘV-1 pdfpdf
 

22.09.2016

 zápis z jednání ŘV-2  pdfpdf
 

24.10.2016

zápis z jednání ŘV-3 pdfpdf
 

22.02.2017

zápis z jednání ŘV-4 pdf

 

KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

17.6.2016

prezentace projektu MAP

pdfpdf

 

výstupy analýz MAP k 17.6.2016

pdfpdf

 

16.9.2016

 MAP – informace pro starosty  pdfpdf
 

25.1.2017

MAP – zájmové organizace pdfpdf
 

1.2.2017

MAP – vedoucí pracovníci škol pdf

 

PRACOVNÍ SKUPINY

12.9.2016

 předškolní vzdělávání  pdfpdf
 

13.9.2016

 čtenářská a matematická gramotnost  pdfpdf
 

14.9.2016

polytechnická výchova a vzdělávání pdfpdf
21.9.2016 inkluze a společné vzdělávání pdfpdf
14.11.2016 předškolní vzdělávání (2) pdf
21.11.2016 čtenářská/matematická gramotnost (2) pdf
23.11.2016 inkluze (2) pdf
23.11.2016 polytechnika (2) pdf

DOHODA O PRIORITÁCH

Dokument Ke stažení
Analýza MAP pdfpdf
Strategický rámec MAP pdfpdf
 Akční plán 2017 pdf
Dokument MAP verze 1.0 pdf

BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT

Dokument Ke stažení
Aktivity pro 1. pololetí 2017 pdfzde

EVALUACE

Dokument

Ke stažení

Metodika interní evaluace projektů PO 3 OP VVV

pdfpdf

Průběžná zpráva o evaluaci
Závěrečná zpráva o evaluaci

 

ŘÍZENÍ MAP

Dokument

Ke stažení

Implementační schéma MAP

pdfpdf

Organizační schéma MAP

pdfpdf

Přehled škol a školských zařízení ORP Slavkov u Brna

pdfpdf

Komunikační strategie

pdfpdf

Principy MAP

pdfpdf

 

DOKUMENTY

Dokument

Ke stažení

Připomínkový list

xlsxls

Přehled projektových záměrů

 pdfpdf

Kontaktní údaje zájmové organizace/NNO
Projektová fiche

docxdoc

Postupy MAP

pdfpdf

Leták IROP, SC 2.4

pdfpdf

Obce I. a II. stupně ORP Slavkov u Brna

pdfpdf

IROP, SC 2.4, výzva č. 46

pdfpdf

IROP, SC 2.4, výzva č. 47

pdfpdf

 

ODKAZY

Webová stránka

Odkaz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

zde

Integrovaný regionální operační program

zde

Krajský akční plán Jihomoravského kraje

zde

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)

zde

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }