Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna

 loga

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119       
Období realizace: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018
Výše finanční podpory: Kč 2.967.081,60

Cílem projektu je podpořit procesy zvyšující kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Slavkov u Brna prostřednictvím synergické spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na základě vybudovaného systému společného informování, vzdělávání a plánování. Projekt směřuje k zvýšení efektivity přenosu informací, šíření dobré praxe, sdílení zkušeností a partnerské spolupráci mezi obcemi, zřizovateli, školami, zařízeními péče o děti do 15 let, veřejností a všemi zainteresovanými subjekty.

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ NAJDETE ZDE

REALIZAČNÍ TÝM

Řízení projektu, metodika Ing. Richard Podborský projekty@slavkov.cz 544 121 120
Strategie, facilitace Mgr. Petr Kostík mistostarosta2@meuslavkov.cz 731 451 643
Analýzy, expertní činnost Mgr. Jitka Schovancová slavkovsko@seznam.cz 602 763 683
Koordinátor akcí Romana Krchňavá romana.krchnava@meuslavkov.cz 544 121 115

  
AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktivita

Termín

Výstupy

Ke stažení

 

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

22.6.2016

statut Řídícího výboru

pdfpdf

 

jednací řád Řídícího výboru

pdfpdf

  zápis z jednání ŘV-1 pdfpdf
 

22.09.2016

 zápis z jednání ŘV-2  pdfpdf
 

24.10.2016

zápis z jednání ŘV-3 pdfpdf
 

22.02.2017

8. 6. 2017

30. 1. 2018

zápis z jednání ŘV-4

zápis z jednání ŘV-5

zápis z jednání ŘV-6

pdfpdf

pdfpdf

pdfpdf

 

KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

17.6.2016

prezentace projektu MAP

pdfpdf

 

výstupy analýz MAP k 17.6.2016

pdfpdf

 

16.9.2016

 MAP – informace pro starosty  pdfpdf
 

25.1.2017

MAP – zájmové organizace pdfpdf
 

1.2.2017

2.2.2018

MAP – vedoucí pracovníci škol

MAP – informace pro starosty

pdfpdf

 

pdfpdf

 

PRACOVNÍ SKUPINY

12.9.2016

 předškolní vzdělávání  pdfpdf
 

13.9.2016

 čtenářská a matematická gramotnost  pdfpdf
 

14.9.2016

polytechnická výchova a vzdělávání pdfpdf
21.9.2016 inkluze a společné vzdělávání pdfpdf
14.11.2016 předškolní vzdělávání (2) pdfpdf
21.11.2016 čtenářská/matematická gramotnost (2) pdfpdf
23.11.2016 inkluze (2) pdfpdf
23.11.2016 polytechnika (2) pdfpdf

DOHODA O PRIORITÁCH

Dokument Ke stažení
Analýza MAP pdfpdf
Strategický rámec MAP pdfpdf
 Akční plán 2017 pdfpdf
Dokument MAP verze 1.0

Strategický rámec MAP
k 30.1.2018

Akční plán 2018

Memorandum o spolupráci MAP

Přistoupení k Memorandu o spolupráci MAP

pdfpdf

pdfpdf

pdf pdf

pdfpdf

docxdoc

BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT

Dokument Ke stažení
Aktivity pro 1. pololetí 2017 pdfzde

EVALUACE

Dokument

Ke stažení

Metodika interní evaluace projektů PO 3 OP VVV

pdfpdf

Průběžná zpráva o evaluaci
Závěrečná zpráva o evaluaci

 

ŘÍZENÍ MAP

Dokument

Ke stažení

Implementační schéma MAP

pdfpdf

Organizační schéma MAP

pdfpdf

Přehled škol a školských zařízení ORP Slavkov u Brna

pdfpdf

Komunikační strategie

pdfpdf

Principy MAP

pdfpdf

 

DOKUMENTY

Dokument

Ke stažení

Připomínkový list

xlsxls

Přehled projektových záměrů

 pdfpdf

Kontaktní údaje zájmové organizace/NNO
Projektová fiche

docxdoc

Postupy MAP

pdfpdf

Leták IROP, SC 2.4

pdfpdf

Obce I. a II. stupně ORP Slavkov u Brna

pdfpdf

IROP, SC 2.4, výzva č. 46

pdfpdf

IROP, SC 2.4, výzva č. 47

pdfpdf

 

ODKAZY

Webová stránka

Odkaz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

zde

Integrovaný regionální operační program

zde

Krajský akční plán Jihomoravského kraje

zde

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)

zde

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }