Základní informace

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843       
Období realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022

 

Kontaktní osoby MAP II

Manažer projektu Ing. Richard Podborský projekty@slavkov.cz 724 243 459
Metodik,    odborný gestor Mgr. Jitka Schovancová slavkovsko@seznam.cz 602 763 683
Koordinátor, odborný gestor Mgr. Patrik Hrozek map2slavkov@seznam.cz 776 644 046

 

Klíčové výstupy 

Dokument Ke stažení
Analýza MAP  Vstupní analýza
Strategický rámec MAP II k 18. 12. 2018  Strategický rámec
Akční plán 2019  Akční plán
Memorandum o spolupráci MAP  Memorandum
Organizační schéma MAP II Organizační schéma
Identifikace dotčené veřejnosti MAP II Identifikace

Řídící výbor MAP II

Dokument Ke stažení
Statut Řídícího výboru MAP II Statut
Jednací řád ŘV Jednací řád
Složení ŘV Obsazení
Zápis z jednání ŘV č. 1 Zápis č. 1

Pracovní skupiny MAP II

Dokument Ke stažení
Přehled a členové Členové

Více informací a aktuality

Web MAP II www.map-slavkov.cz
Facebook  
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }