Prodej nemovitostí bývalé provozovny Technických služeb města Slavkov u Brna

  Město Slavkov u Brna nabízí k prodeji nemovitosti bývalé provozovny Technických služeb města Slavkov u Brna, nacházející se na ulici Špitálská. Jedná se o pozemek parc. č. 964 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 722m2, jehož součástí je stavba č. p. 733 a parc.č. 695 ostatní plocha o výměře 843m2 v k.ú. Slavkov u Brna. Minimální […]

Ordinace v přízemí polikliniky, 30 m2

900 Kč/m2/rok. záměr pronájmu-poliklinika, malinovského 288. doc Zveřejnění záměru pronájmu  Město  Slavkov  u   Brna  v    souladu s  ustanovením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje následující záměr: pronájem prostor sloužících k podnikání – místnost č.2.22 o výměře 13,23 m2, která se nachází ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, […]

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků – Golfový areál

Město Slavkov u Brna, v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, zveřejňuje následující záměr města: prodej pozemků parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře cca 1m2 a parc. č. 1085/1 trvalý travní porost o výměře cca 109m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Slavkov u […]

Zveřejnění záměru zemědělského pachtu v k.ú. Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna, v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, zveřejňuje následující záměr města: propachtování pozemků parc. č. 4401, 4398, 4393, vše orná půda o celkové výměře 10.181m2 v k. ú. Slavkov u Brna. Zveřejnění záměru zemědělského pachtu v k.ú. Slavkov u Brna. Datum sejmutí: 25. 8. 2017

Další nabídky

Ordinace v přízemí polikliniky, 30 m2

900 Kč/m2/rok.

Pronájem volné plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

500 Kč/m2/rok.

Kancelář v druhém patře polikliniky 13 m2

900 Kč/m2/rok.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }