• Poplatky za komunální odpad (známky na popelnice)

  Formulář ohlášení plátce komunálního odpadu


  Týdenní

  1.800,- Kč/ rok (typ A)
  Svoz každý týden

  Čtrnáctidenní
  1.400,- Kč/ rok (Typ C)
  svoz jednou za dva týdny
  Měsíční
  1.200,-Kč/ rok (typ M)
  Svoz jednou za měsíc

  Týdenní svoz kontejneru (o objemu 1 100 l)
  17.200,- Kč/ rok

  Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách v termínech

  a)      v termínu do 31. 1. za první pololetí daného kalendářního roku,

  b)      v termínu do 31. 7. za druhé pololetí daného kalendářního roku.

  Poplatky se hradí na pokladně Městského úřadu, Palackého 65 v přízemí (v průjezdu naproti podatelny)

 • Harmonogram svozu komunálních odpadů (popelnic)

  Kontejner 1100 litrů

  pouze týdenní svoz (bytové domy)

  Popelnice 110, 240 litrů

  podle zakoupené známky

  • týdenní svoz – vždy v pondělí, úterý, středu – dle stanovených svozových oblastí města (viz níže)
  • 14denní svoz – každý lichý týden v pondělí až středu dle svozových oblastí města
  • měsíční svoz – vždy pouze 1 x v měsíci; ve zvolený týden je nutno na popelnici zavěsit visačku (zakoupenou spolu se známkou) a nádobu přistavit k vývozu v pondělí až středu dle svozových oblastí města

  Svozové oblasti města

  1. Pondělí – ulice: Bezručova, Čapkova, Čelakovského, Dvořákova, Förstrova, Havlíčkova, Hradební, Krátká, Mánesova, Okružní, Polní, Purkyňova, Slovanská, Smetanova, Sušilova, Slunečná, Tylova, Tyršova, Větrná, Zborovská
  2. Úterý – ulice: Brněnská, Bučovická, Čs. červeného kříže, Fügnerova, Husova, Koláčkovo nám., Kollárova, Lomená, Nerudova, Palackého nám., Špitálská, U Splavu, Úzká, Za Branou,  Zámecká
  3. Středa – ulice: B. Němcové, Čs. armády, Jiráskova, Kaunicova, Komenského nám., Lidická, Malčevského , Nádražní, sídliště Nádražní, Pod Oborou, Příční, Slovákova, Topolová, Zahradní, Zelnice, sídliště Zlatá Hora
 • Svoz tříděného odpadu

  Vytříděný komunální odpad: odkládají ho do těchto nádob pouze fyzické osoby nepodnikající

  PAPÍR – modrý kontejner: 1 x týdně

  • sudý týden – středa
  • lichý týden – úterý

  PLAST – žlutý kontejner: 2 x týdně celoročně

  • sudý týden – úterý, pátek
  • lichý týden – pondělí, pátek

  SKLO – zelený kontejner, rozdílná barva víka: 1 x měsíčně

Sběrný dvůr

Zlatá Hora 1469

tel.: 544 227 483

mobil: 603 845 713

Provozní doba

Pondělí   13,00 – 18,00

Středa    13,00 – 18,00

Sobota   8,00 – 12,00

 

Sběrný dvůr provozuje Respono, a.s.

Svoz biologického odpadu

svoz a výdej kompostu

Popelnice a kontejnery na biologický odpad vyváží Technické služby každý lichý týden v pondělí a v úterý.
Výdej kompostu probíhá v ulici Zámecká (bývalá Panská škola) každou lichou středu od 14:00 – 17:00 až do 29. listopadu

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }