Zámek Slavkov – Austerlitz hledá referenta programového oddělení s akcentem na propagaci a marketing.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu a marketingu

pozice: referent programového oddělení

 

Druh práce

referent programového oddělení

Místo výkonu práce

Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna

 

Požadované předpoklady

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • znalost cizího jazyka
 • organizační schopnosti
 • zkušenosti z oblasti PR a marketingu
 • výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování a
 • kultivovaný projev, schopnost týmové práce, schopnost
 • samostatného řešení problémů, loajalita, spolehlivost a pečlivost, možnost čelit stresovým situacím, časová flexibilita
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Vítané předpoklady

 • tvorba grafických návrhů, orientace ve správě webu
 • orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti cestovního ruchu, kultury, propagace

 

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady

 • strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis

 

Termín případného nástupu

1. června 2018

Platové zařazení

platová třída 9

 

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 4. 5. 2018 do 10. hodin (elektronicky),

kontaktní osoba

MgA. Martin Křížka, Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace,  Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz , tel.: +420 724 294 069

.

Ve Slavkově u Brna
Dne 6. 4. 2018
Mgr. Eva Oubělická, DiS.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }