Ve Slavkově u Brna žiji od roku 1984, vystudovala jsem VŠZ Brno – fakultu provozně ekonomickou. Ekonomice jsem se věnovala po celou dobu své dosavadní pracovní činnosti. V letech 2006 až 2014 jsem byla členkou finančního výboru města a od roku 2014 jsem zastupitelkou a místostarostkou města. Ve své funkci se starám o finance města, školství a sociální záležitosti. Zajímám se o architekturu a veřejný prostor (parky, ulice, náměstí …)

Kontakt
Ing. Marie Jedličková
místostarostka
+ 420 731 451 642
mistostarosta1@slavkov.cz 
Stará se zejména o oblasti: městský rozpočet a finance, životní prostředí a městskou památkovou zónu, sociální a rodinnou politiku města
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }