ředitel/ka Zámku Slavkov - Austerlitz

 • Palackého náměstí 1 - Slavkov u Brna
 • Práce na plný úvazek
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou
 • Vysokoškolské / univerzitní vzdělání
 • Znalost češtiny

Rada města Slavkov u Brna vyhlašuje výběrové řízení na funkci Ředitel/ka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz

Připojte se k našemu týmu a staňte se klíčovým hráčem v řízení a rozvoji jednoho z nejvýznamnějších turisticko-kulturních cílů v Jihomoravském kraji. Zámek Slavkov – Austerlitz hledá ambiciózního člověka, který bude mít za úkol udržet lesk instituce a pomoci jí v dalším rozvoji. Hlavní náplní práce bude mimo jiné vést a rozvíjet kulturní, společenské a turistické akce a pomáhat v udržení chodu národní kulturní památky a muzea v majetku města Slavkov u Brna.

reditel-ZSA-oznameni-VR

 

Předpokládaný nástup: dle dohody, ideálně od 1. listopadu 2023

 

Co je součástí pracovní náplně?

 • rozvoj kulturních, společenských a turistických akcí a cílů na zámku Slavkov a ve městě Slavkov u Brna
 • aktivní vyhledávání nových příležitostí pro rozvoj akcí, turismu i samotné národní kulturní památky a muzea
 • budování a udržování vztahů s veřejností, partnery a sponzory
 • řízení a koordinace cca 20 členného týmu a dalších spolupracovníků (průvodců) a zajištění efektivní komunikace se zřizovatelem a dalšími spolupracujícími subjekty
 • vytváření a realizace inovačních a kreativních programů a projektů, které zvýší zájem o zámek jako turistický cíl
 • zajišťování finanční stability a úspěšného hospodaření zámku, včetně správy rozpočtu a vykazování výsledků příspěvkové organizace města

Našimi požadavky jsou zejména:

 • schopnost organizovat, identifikovat a využívat příležitosti pro rozvoj památky jako turistického cíle
 • znalost dalšího jazyka je výhodou
 • znalost oboru kulturního dědictví, muzejnictví, destinačního managementu a schopnost uplatnit moderní trendy a inovace v řízení zámku a muzea
 • schopnost plynule komunikovat
 • silné vůdčí schopnosti a schopnost motivovat a inspirovat ostatní členy týmu
 • zkušenosti s řízením a vykazováním výdělečné činnosti, znalost fungování příspěvkových organizací výhodou
 • fundraising, znalost dotačních možností výhodou

Jaké benefity můžeme nabídnout?

 • možnost vést a rozvíjet významnou kulturní a turistickou instituci
 • prostor pro tvůrčí myšlení a realizaci nových nápadů
 • spolupráci s talentovanými lidmi a možnost budovat silné partnerské vztahy
 • konkurenceschopné finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity
 • osobní ohodnocení dle kvality práce a nasazení
 • práci v nádherném a inspirativním prostředí

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde‑li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 • motivační dopis
 • stručná vize rozvoje organizace (max. 1 stránka)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (k osobnímu pohovoru)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců (k osobnímu pohovoru)

Písemné přihlášky doručte do 31.08.2023 do 12:00 hodin na podatelnu MěÚ Slavkov u Brna nebo na adresu: město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 260, 684 01 Slavkov u Brna.

Předpokládaný nástup: dle dohody, ideálně od 1. listopadu 2023

Vyřizuje

Schwecová Marie
personalistka, mzdová účetní
+420 544 121 130
Bc. Boudný Michal
starosta města
+420 544 121 100

Benefity

 • Bonusy/prémie
 • Dovolená 5 týdnů
 • Individuální rozvržení pracovní doby
 • Stravenky/příspěvek na stravování
 • Vzdělávací kurzy a školení

Dokumenty ke stažení