REFERENT SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: město Slavkov u Brna a jeho správní obvod
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle dohody
PRACOVNÍ POMĚR: doba určitá (zástup za dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou
a rodičovskou dovolenou a pracovní volno)
PRACOVNÍ ÚVAZEK: 1
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 11 (dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů)

 

Písemné přihlášky je nutno doručit 22.03.2024 do 12:00 hodin hodin na podatelnu MěÚ nebo na adresu:
Město Slavkov u Brna
Mgr. Bohuslav Fiala
Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna

Informace k termínu výběrového řízení: uchazečům, kteří budou splňovat podmínky výběrového
řízení, bude zaslána Pozvánka k výběrovému řízení na e-mail, který uchazeč uvede v přihlášce
k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Co je součástí pracovní náplně?

 • zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně právní ochrany dětí

Našimi požadavky jsou zejména:

 • předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.*
 • vyšší odborné nebo VŠ vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • alespoň základní znalost předpisů ze sociální oblasti
 • dobrá znalost práce na PC
 • odpovědný přístup, koncepční myšlení, tvořivost, schopnost vyjednávání a koordinace
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
 • povinnost uzavření dohody o pracovní pohotovosti, možný výkon práce nad stanovenou
  pracovní dobu

  Vítané předpoklady

 • praxe ve státní správě, znalost správního řádu

 • zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost při sociálně právní ochraně dětí

Jaké benefity Ti můžeme nabídnout?

 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna (sick day)příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost benefitů (příspěvek na kulturu, sport, karta MultiSport)

Vyřizuje

Schwecová Marie
personalistka, mzdová účetní
+420 544 121 130

Přihláška uchazeče (-ky) musí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
  jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

  K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb. tyto doklady:

 • strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců
přihláška_k_VŘ_GDPR [pdf | 180.5 kB]
2024_SPOD_doba_urcita [pdf | 695.1 kB]