Datová schránka a zrušení živnostenského oprávnění – jak to funguje?

Podnikatel, kterému živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, nemusí kvůli znepřístupnění datové schránky konat žádné další kroky. Jakmile je živnost zrušena, tato skutečnost se propíše do registrů a nastupuje automatický proces znepřístupnění datové schránky. Datová schránka je znepřístupněna během několika dnů (tzn. že do schránky nebudou chodit žádné datové zprávy), ale zrušena bude až po uplynutí 3 let.

Vyhlášení ankety Sportovec roku 2022

Loňský rok byl opět rokem sportovních úspěchů. A ne ledajakých! Slavkov zazářil na mistrovství světa v cheerleadingu a přivezl domů nejcennější kovy. Sedm dívek z týmu Glitter Stars se tak pyšní titulem mistryně a vicemistryně světa. Atlet Marek Hrubý potvrdil svou vrcholovou formu a stal se již po druhé mistrem republiky ve vrhu koulí a v hodu diskem. Slavkovští sportovci zabodovali i v dalších disciplínách. Neztrácíme se ve florbalových, gymnastických ani fotbalových soutěžích. Na zeleném trávníku umíme vychovat i velké talenty. Stále jsme leadery zimního plavání a v posledních letech i bojových sportů jako krav maga. V letošní anketě sportovec roku také neopomíjíme šachovou legendu Miroslava Mertu, díky němuž je v našem městě vychovaná již několikátá šachová generace.

Děkujeme všem sportovcům, kteří nosí hrdě jméno svého rodného města na svém drese! Gratulujeme každému, kdo se rozhodne pro život obohacený sportem!

  (Pokračování textu…)

Celostátní odstávka informačního systému evidence zemědělského podnikatele

Živnostenský úřad informuje, že v termínu od pátku 1.7.2022 od 16:00 hodin do neděle 10.7.2022 do 23:00 hodin nebude dostupný agendový Informační systém evidence zemědělského podnikatele a nebude možné v něm provádět žádné zápisy, změny, přerušení, pokračování a vyřazení. Rovněž nebude možné vydávat výpisy z evidence zemědělských podnikatelů.

Pokud budete v termínu odstávky potřebovat vyřídit si některou z výše uvedených záležitostí, nebude možné vaši žádost ihned zpracovat. Požadovaný úkon bude proveden až po opětovném spuštění systému.

 

Oddělení obecní živnostenský úřad

Změny v podnikání malými vozidly v mezinárodní dopravě – “jak na to” na úřadě ve Slavkově u Brna

Pro podnikatele, kteří se rozhodnou změnu rozsahu koncese řešit u živnostenského úřadu Slavkov u Brna, uvádíme upřesňující informace k  žádosti:

Podnikatel nebo jednatel společnosti se dostaví na ŽÚ s občanským průkazem, 500,-Kč na správní poplatek a následujícími dokumenty:

 • doklad o finanční způsobilosti (pojištění dopravce)
 • doklady k vozidlu (velký TP)
 • doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení

Podnikatel, který není sám odborně způsobilý (nemá Osvědčení), může ustanovit odpovědného zástupce, v tom případě je nutné:

 • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce“ s ověřeným podpisem – formulář zde
 • podepsaná „Smlouva o výkonu odpovědného zástupce“ – formulář zde
 • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce dle SŘ“ – formulář zde
 • doklad o odborné způsobilosti  odpovědného zástupce – Osvědčení

Všechny listiny je potřeba předkládat v originále!

Pokud se na ŽÚ dostaví i odpovědný zástupce se svým občanským průkazem, nemusí být na prohlášení ověřený podpis, ověření si zajistíme sami.

Pracovník ŽÚ vyplní přímo v systému žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání (nevyplňujte předem žádný formulář).

Živnostenský úřad spolu se všemi přílohami odešle příslušnému Krajskému úřadu žádost o vydání stanoviska k požadované změně. Teprve po obdržení stanoviska může ŽÚ vydat rozhodnutí o změně koncese a s tímto rozhodnutím pak může podnikatel požádat Krajský úřad, odbor dopravy o vydání Eurolicence.

 

V nejasnostech se obracejte na pracovnice ŽÚ:

Taťána Pitáková – tel. 544121146, ing. Helena Jelínková – tel. 544121142.

 

 

 

Změny v podnikání malými vozidly v mezinárodní dopravě k 21. květnu 2022

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují mezinárodní dopravu nebo kabotáž vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dodávky), že na základě přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility na ně budou od 21.května 2022 dopadat obdobné povinnosti, vztahující se v současnosti na podnikatele provozující silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

 

Odpovídající novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která provádí unijní normy v právním řádu ČR, se prozatím nachází v legislativním procesu a bohužel tak s největší pravděpodobností nenabyde účinnosti do května 2022.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme podnikatelům, kteří jsou držiteli oprávnění k provozování tzv. „malé“ nákladní autodopravy („Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“) a kteří po 21.5.2022 hodlají provozovat mezinárodní silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, aby co nejdříve požádali živnostenský úřad o rozšíření  dopravy na tzv. „velkou“ nákladní autodopravu („Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“). Na základě tohoto rozhodnutí lze podnikateli udělit eurolicenci, která je od 21.5.2022 nezbytnou podmínkou provozování uvedeného druhu dopravy.

Další informace naleznete na stránkách ministerstva dopravy:

https://www.mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

 

Pro podnikatele, kteří se rozhodnou změnu rozsahu koncese řešit u živnostenského úřadu Slavkov u Brna, uvádíme upřesňující informace k  žádosti:

Podnikatel nebo jednatel společnosti se dostaví na ŽÚ s občanským průkazem, 500,-Kč na správní poplatek a následujícími dokumenty:

 • doklad o finanční způsobilosti (pojištění dopravce)
 • doklady k vozidlu (velký TP)
 • doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení

Podnikatel, který není sám odborně způsobilý (nemá Osvědčení), může ustanovit odpovědného zástupce, v tom případě je nutné:

 • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce“ s ověřeným podpisem – formulář zde
 • podepsaná „Smlouva o výkonu odpovědného zástupce“ – formulář zde
 • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce dle SŘ“ – formulář zde
 • doklad o odborné způsobilosti  odpovědného zástupce – Osvědčení

Všechny listiny je potřeba předkládat v originále!

Pokud se na ŽÚ dostaví i odpovědný zástupce se svým občanským průkazem, nemusí být na prohlášení ověřený podpis, ověření si zajistíme sami.

Pracovník ŽÚ vyplní přímo v systému žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání (nevyplňujte předem žádný formulář).

Živnostenský úřad spolu se všemi přílohami odešle příslušnému Krajskému úřadu žádost o vydání stanoviska k požadované změně. Teprve po obdržení stanoviska může ŽÚ vydat rozhodnutí o změně koncese a s tímto rozhodnutím pak může podnikatel požádat Krajský úřad, odbor dopravy o vydání Eurolicence.

 

V nejasnostech se obracejte na pracovnice ŽÚ:

Taťána Pitáková – tel. 544121146, ing. Helena Jelínková – tel. 544121142.

 

 

 

 

Novinky z živnostenského úřadu

 

 1. Vstup do paušálního daňového režimu

Od letošního roku se mohou podnikatelé v rámci podání učiněného na živnostenském úřadě prostřednictvím jednotného registračního formuláře přihlásit mimo jiné i ke vstupu do paušálního daňového režimu.

Aktivní podnikatel může do paušálního daňového režimu vstoupit pouze na přelomu daňových období a musí příslušné oznámení učinit do 10. 1. roku, ve kterém bude daňový paušál využívat. Z hlediska daňového zákona je aktivním podnikatelem takový podnikatel, který má alespoň jednu živnost v živnostenském rejstříku aktivní a nic na tom nemění ani oznámení o přerušení samostatné výdělečné činnosti na jiných orgánech státní správy jako je ČSSZ a ZP.

V průběhu kalendářního roku je možné se přihlásit ke vstupu do paušálního daňového režimu jen v případě vstupu do podnikání nebo v případě, že měl podnikatel přerušené provozování všech živností a alespoň u jedné přerušení končí.

 

 1. Evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR

Podnikatelé – OSVČ, kteří hodlají být u úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání, podle platné legislativy nemusí mít u živnostenského řadu přerušenou živnost, ale musí mít doklad vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení o době podnikání.

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1. doporučujeme podnikatelům zvážit ohlášení přerušení provozování živnosti u živnostenského úřadu. Pokud přerušení neohlásí, zůstávají z hlediska daňových zákonů aktivním podnikatelem.

 

Oddělení ŽÚ

 

Zápis změny údajů v živnostenském rejstříku v návaznosti na změny ze základních registrů

Po zkušenostech s opakujícími se dotazy podnikatelů, které se týkají změn údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, živnostenský úřad Slavkov u Brna uvádí příklady nejčastějších situací, na které se podnikatelé ptají:

1/ změna bydliště (stěhování anebo úřední adresa) podnikatele – fyzické osoby

O změně bydliště podnikatele – fyzické osoby obdrží živnostenský úřad avízo ze základních registrů – ROB a tuto změnu zapíše do živnostenského rejstříku, aniž by podnikatel byl povinen úřad navštívit a změnu oznamovat.

Má-li podnikatel v rejstříku zapsanou trvalou shodu adresy bydliště a sídla, se zápisem nové adresy bydliště se automaticky přepíše i adresa sídla.

Není-li v rejstříku zapsána trvalá shoda adres, změní se pouze adresa bydliště a adresa sídla zůstává v rejstříku beze změny. V tomto případě má podnikatel dvě možnosti: oznámit změnu adresy sídla na adresu totožnou s bydlištěm anebo doložit právní důvod užívání adresy sídla odlišné od bydliště (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla, list vlastnictví, nájemní smlouva). Takové sídlo je podnikatel povinen označit.  Zákonná lhůta pro oznámení změny je 15 dní.

Je-li zapsána adresa sídla spolu s bydlištěm na adresu úřední, platí rovněž povinnost podnikatele doložit právní důvod užívání sídla (např. souhlas obce s umístěním sídla).

Úkony (oznámení změny sídla nebo doložení právního důvodu užívání sídla) je třeba provést na živnostenském úřadě.

2/ změna sídla právnické osoby

Změnu sídla právnické osoby nelze ohlásit u živnostenského úřadu, ale u příslušného veřejného rejstříku, který změnu zapíše a o provedené změně informuje živnostenský úřad avízem. Tato změna je následně zapsána do živnostenského rejstříku. Platí stejně, že podnikatel nemá povinnost změnu živnostenskému úřadu oznamovat.

Po provedených změnách u fyzických osob a právnických osob v živnostenském rejstříku doporučujeme podnikatelům, aby si u živnostenského úřadu požádali o vydání výpisu s aktuálními údaji.

3/ místní příslušnost živnostenských úřadů

Od 1. 7. 2008 byla novelou živnostenského zákona nově stanovena místní příslušnost živnostenských úřadů.

Podnikatel může učinit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci ČR bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu, a nezávisle na tom, u kterého úřadu např. učinil první podání, kde mu byl vydán živnostenský list či výpis nebo kde má právnická osoba umístěno sídlo.

4/ zápis titulů a vědeckých hodností do živnostenského rejstříku

Od 20.7.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (OP) a zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým zákonem o OP , a tato změna má dopad též na úpravu živnostenského zákona, § 45 odst. 1 písm. i). Týká se zápisu titulů a vědeckých hodností do živnostenského rejstříku, které se od uvedeného data do OP již nezapisují. Pokud tedy ohlašovatel uvede, že hodlá při podnikání užívat titul či vědeckou hodnost (a nemá je uvedeny v OP), musí prokázat, že mu titul či vědecká hodnost náleží (doložením diplomu z VŠ v ČR anebo doklad o nostrifikaci dosaženého vzdělání v zahraničí). Živnostenský úřad pak údaje zapíše do živnostenského rejstříku.

Jmenované údaje uvedené v OP před účinností zákona č. 269/2021 Sb. jsou zapisovány bez dalšího.              (žú)

Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2021

Tato informační zpráva živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly standardně zaměřeny na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2021 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů, týkající se nedovoleného podnikání a neoznačení provozovny.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl výkon kontrolní činnosti omezen a soustředěn převážně na šetření v sídle úřadu.

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

V roce 2021 provedl živnostenský úřad celkem 15 živnostenských kontrol zakončených protokolem, z toho u fyzických osob bylo provedeno 8 kontrol a u právnických osob 7 kontrol.

Dále bylo provedeno 18 místních šetření bez nutnosti následné kontroly a 11 místních šetření, u nich bude následovat kontrola.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 1x napomenutí a 8 blokových pokut v celkové výši 3700,- Kč.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že v 60 procentech kontrol došlo k porušení živnostenského zákona. Velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

 • viditelné neoznačení objektu obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, v němž má sídlo
 • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny)

Z důvodů neprokázání právního důvodu užívání sídla bylo ve správním řízení zrušeno živnostenské oprávnění 6 podnikatelům.

Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována. Na základě těchto zjištění byly odeslány podněty stavebnímu úřadu k dalšímu opatření.

Živnostenský úřad v roce 2021 při výkonu dozorové činnosti spolupracuje též s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Naplánované společné kontroly prodejen potravin a provozoven údržby motorových vozidel se vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečnily.

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }