Technické služby budou opět vydávat kompost zdarma

Pracovníci technických služeb budou opět zdarma vydávat občanům Slavkova u Brna kompost z městské kompostárny. Připraveni budou každou lichou středu v čase od 15.00 do 17.00 v tzv. panšule v ulici Zámecká. Výdej začíná již tuto středu – 14. dubna.

Kompost zdarma je určený maloodběratelům. Odběr větší než jeden 1 m3 je zpoplatněný a je nutné jej hlásit na sekretariátu Technických služeb.

“Slavkov patří v České republice mezi města s nejdéle fungujícím svozem a zpracováním bioodpadu. Každý rok svezeme a zpracujeme téměř tisíc tun zeleného odpadu. Již dvanáct let provozujeme vlastní kompostárnu. Mezi domácnosti jsme v uplynulých letech rozdali téměř tisíc hnědých “popelnic” a stovky kompostérů. V ulicích je také rozmístěno šedesát zelených kontejnerů pro uložení objemného odpadu. Město zajišťuje pravidelný svoz hnědých popelnic i kontejnerů. Udržet takový systém je velmi náročné – městskou pokladnu stojí přes tři miliony korun ročně bez nákupu drahé techniky. Udržet jej je pro nás ale stále prioritou. Věřím, že má smysl vracet přírodě, co vydala,” připomenul starosta Michal Boudný.

Finanční úřad opět obnovuje pracoviště ve Slavkově. Otevřeno bude mít v pondělí a ve středu

V pondělí 19. dubna 2021 obnovuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj provoz svého pracoviště ve Slavkově u Brna, které bylo uzavřené po dobu nouzového stavu. Vrací se do tzv. režimu 2+2. Pracoviště bude znovu otevřeno jako před nouzovým stavem, tedy v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.

Do prostor pracovišť bude umožněn veřejnosti vstup pouze s respirátorem či jinou odpovídající ochranou dýchacích cest, osoby budou povinny dodržovat vyznačené rozestupy a hygienická opatření v daném místě.

I přes obnovení provozu těchto pracovišť byla veřejnost, zejména z důvodu zamezení srocování většího množství osob, vyzvána, aby i nadále v maximální možné míře využívala prostředky dálkové komunikace se správcem daně.

Na finančních úřadech s omezeným provozem je zachovaná činnost podatelny, vydávání tiskopisů a poskytování informací, vydávání potvrzení o bezdlužnosti, nahlížení do spisu a přidělování autentizačních údajů k elektronické evidenci tržeb (EET) nebo k placení správních poplatků a vymáhaných nedoplatků prostřednictvím platební karty.

Kompletní výčet činností naleznete na následujícím odkazu:

Výčet činností jako garantovaný rozsah služeb poskytovaných občanům územním pracovištěm v optimalizovaném režimu

 

Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru vnějších vztahů od 12.04.2021 do 16.04.2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a rozvoje od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení správy majetku od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců finančního odboru od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

(Pokračování textu…)

Zámecký park získá desítky nových laviček i odpadkových košů. Pro děti vznikne herní zóna.

Téměř devadesát laviček a třicet odpadkových košů. Přírodní dětské prvky. Osvětlení horní části parku, včetně přístupových cest. Vybudování cest k opravenému altánu. Naučná stezka prozrazující názvy staletých stromů. Zámecký park prochází další vlnou oprav a dovybavení.

Řemeslníci si již v uplynulých týdnech odvezli do svých dílen první lavičky určené k renovaci. Památkáři již také ladí s dodavateli poslední detaily na dětských prvcích i osvětlení. Nové prvky si návštěvníci budou moci užít už letos v létě.

podrobné informace o projektu zde

V horní části parku například přibyde dlouho chybějící stožárové osvětlení, díky kterému bude odchod z nočních akcí v parku bezpečnější. „Ožijí“ i živé ploty, v nichž bude schováno přes třicet nízkých svítidel.

„Jsem velmi rád, že nákladné opravy, které se v zámeckém parku odehrály v uplynulých třech letech a byly zaměřeny zejména na záchranu kulturních památek, korunujeme tím, po čem návštěvníci nejvíc volali – chybějící lavičky a odpadkové koše. Díky penězům, které jsme na projekt získali z evropských fondů, můžeme pomýšlet i na další „drobnosti“, které z parku udělají bezpečné a hlavně příjemné místo v jakoukoli dobu. Vždyť, kolikrát jsme museli vymýšlet velmi složitá řešení, abychom například osvětlili cestu stovkám návštěvníků odcházejících z letního kina. Některé akce jsme kvůli bezpečnosti nedělali raději vůbec,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Stávající oprýskané a často poničené lavičky projdou kompletní renovací, na některých místech přibydou zcela nové. Neobvyklé posezení vznikne také u spodní fontány na betonové zídce. Návštěvník již také nebude muset hádat názvy nádherných stromů. U třiceti nejvýznamnějších budou umístěny informační tabule.

Asi nejvýraznější změnou, kterou ocení zejména nejmladší návštěvníci, je vystavění herní zóny. Dřevěné prvky budou umístěny v délce téměř sto metrů podél nově opravené zdi. Děti se můžou těšit například na dřevěné koníky, skákací disky, balanční prvky, houpačky i prolézačku. „Všechny herní prvky budou z přírodního materiálu tak, aby co nejméně narušovaly ráz areálu. Každý krok pečlivě konzultujeme dozorujícími památkáři,“ popsal vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Příjemnější bude také přístup k nedávno renovovanému čínskému altánu, který je jednou z dominant parku. Zajistí ho vybudování nových cest ze severní i z jižní strany.

Práce se návštěvníků parku téměř nijak nedotknou – prostor zůstane po celou dobu přístupný a i lavičky se budou obměňovat postupně. „Pouze při některých fázích projektu v období od března do května se připraví na zákaz vstupu do některých částí parku z důvodu zemních prací. Vzhledem k jeho rozloze ale nepocítí výrazné omezení,“ ujistila ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Náklady přesahují sedm milionů korun, pět milionů však pokrývá dotace z evropských fondů.

Zámecký park i přilehlé okolí zámku zažil v posledních třech letech výrazné opravy. Po náročných sanačních pracích se zpřístupnily zámecké valy. V severní části parku se také podařilo obnovit a zachránit původní barokní zeď v délce čtyři sta metrů. Ve spodní části září replika původního čínského altánu. Zámek je také, jako jeden z mála památek na jižní Moravě, vybaven výtahem do hlavních prohlídkových tras a koncertních sálů.

Detailní informace k projektu naleznete na stránkách slavkov.pincity.cz

Česká spořitelna ruší pokladnu. Hotovost můžete vkládat přes bankomat

Pobočka České spořitelny ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 123 bude od 1. dubna 2021 v provozu bez pokladny. 

Vybírat a vkládat hotovost u nás budete moci i dál – v pobočkovém bankomatu dostupném 24 hodin denně. Bankomat pro vklad hotovosti zprovozníme na konci března. Budete-li potřebovat pomoc při jeho obsluze – ať při vkladu hotovosti nebo i ostatních transakcích, naši bankéři Vám ochotně poradí.

Pokud je pro Vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry peněz i veškeré operace s vkladní knížkou vyřídíte v naší pobočce Vyškov, Husova 443/2.

 

Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Slavkov u Brna zachováme beze změny a v otevírací době, kterou si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách České spořitelny (www.csas.cz/pobocky).

 

Česká spořitelna

Byla zahájena příprava Adaptační strategie na změnu klimatu. Zapojte se i vy!

Na začátku února byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví město Slavkov u Brna na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce ledna 2022 město připraví seznam opatření, která zajistí pohodový život ve městě i do budoucna. Zaměří se na snižování teploty během vln horka, zachycování dešťové vody proti suchu nebo energetické úspory. Při přípravě budou využita i data z družic a klimatických modelů.

(Pokračování textu…)

Západní chodník Tyršovy ulice je kompletně opravený

Město opravilo další etapu část chodníku v ulici Tyršova. Rekonstrukce se týkala téměř půlkilometrového úseku od polikliniky až po ulici Pod Oborou. Západní strana celé ulice je tak nyní kompletně opravená v délce téměř 700 metrů.

Díky investici za téměř 5 milionů korun stavbaři opravili i obslužnou silnici podél bývalého obchodu Jednota a vybudovali zde devět parkovacích stání. Nový chodník o délce 125 metrů vznikl také v ulici Pod Vinohrady. Stavební práce navázaly na loňskou rekonstrukci chodníku podél Integrované střední školy.

V příštích měsících se Slavkov dočká oprav silnice a chodníků v ulici Slovákova (od ulice Nerudova), ČSA, Boženy Němcové a Lidická. Náročná akce se dotkne kompletní infrastruktury – silnice, parkovacích stání, chodníků, zbudování přechodů, nového veřejného osvětlení a zejména nové kruhové křižovatky. Tento úsek bude bohužel po dobu stavby – tedy od poloviny dubna až do zimy – kompletně neprůjezdný. Pravděpodobně o měsíc později začne také kompletní rekonstrukce ulice Malinovského od polikliniky, podél základní školy Komenského až po mateřskou školu Karolinka. O detailech dopravní organizace se informujte na stránkách www.slavkov.cz nebo prostřednictvím Mobilního rozhlasu (registrace na slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo na telefonicky na tel. 703 155 111)

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }