Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 30.01.2023 do 03.02.2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a rozvoje od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců finančního odboru od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru vnějších vztahů od 30.01.2023 do 03.02.2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka a živnostenský úřad od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 30. 01. 2023 do 03. 02. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulice ČSA u technických služeb je opravená

Spojovací ulice mezi autobusovým nádražím a sídlištěm Polní je otevřená! Vznikla zde nejen opravená silnice, ale také parkovací stání a hlavně zcela nový chodník pro bezpečnou cestu k autobusům. V ulici je také veřejné osvětlení. Auta mohou projíždět ulicí maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Proto je také silnice v místě parkovacích stání zúžena pouze pro průjezd jednoho auta. Pro vyhnutí se aut jsou zbudovány dva zálivy. Na začátku ulice je také instalovaný zpomalovací pás. Rekonstrukce ulice byla kompletně hrazena z městského rozpočtu – fondu dopravní infrastruktury – ve výši pěti milionu korun.

Ulice po opravách

Ulice před opravou

Rozpočet města Slavkov u Brna 2023

Rozpočet roku 2023: zvládneme zdražování energií

Zastupitelé schválili rozpočet na posledním zasedání tohoto roku, tedy v pondělí 19. 12. Sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 bylo zatíženo značnou mírou nejistoty. Jedná se zejména o délku trvání doznívající koronavirové pandemie a její vliv na vývoj ekonomiky, je nutné uvažovat i s vysokými cenami energií a zatím stále se zvyšující inflací. Samozřejmě se v něm objevuje opatrný přístup ke stanovení daňových příjmů – víme, že válka na Ukrajině do značné míry ovlivňuje státní rozpočet a hospodaření všech subjektů v republice.

(Pokračování textu…)

Slavkov volí prezidenta. Do druhé kola posílá Pavla a Babiše

Slavkované odvolili v prvním kole prezidentských voleb. K urnám v pěti volebních okrscích dorazilo 68,98 % oprávněných voličů, tedy 3 684 lidí.
Nejvíce hlasů odevzdali Petrovi Pavlovi (38,84 % , 1 419 hlasů) a Andreji Babišovi (25,75 %, 941 hlasů). Třetí v pořadí je Danuše Nerudová, následuje Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Marek Hilšer, Karel Diviš a Tomáš Zima.
Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční na stejných místech za 14 dní – tedy 27. a 28. ledna.
Pavel Petr Ing. M.A. 1 419 38,84
Babiš Andrej Ing. 941 25,75
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 585 16,01
Fischer Pavel 374 10,23
Bašta Jaroslav 178 4,87
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 91 2,49
Diviš Karel PhDr. 51 1,39
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 14 0,38

Zdroj: www.volby.cz

Olej po smažení nepatří do kanalizace! Po městě jsme rozmístili deset nádob na sběr potravinářských tuků.

Slavkov začal sbírat a recyklovat přepálené tuky z domácností. Na deseti místech sběrných místech naleznete nové nádoby určené pro SBĚR POTRAVINÁŘSKÝCH TUKŮ A OLEJŮ.  Jedná se o tyto ulice: Topolová, Nádražní, Špitálská, U Mokřadu, Polní, Zámecká, Koláčkovo náměstí, Slovákova, Jiráskova a Příční.
Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí je slít do obyčejné PET láhve a odnést do některého z uvedených kontejnerů nebo do sběrného dvora. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu!
Sběr olejů ve Slavkově není jen sezónní záležitost, ale služba zůstává již na stálo.
Více informací naleznete na

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }