Externími defibrilátory jsou vybaveni i hasiči a policisté

Malý kufřík, který dokáže vrátit zpět do života. Automatickými externími defibrilátory jsou nově vybaveni i slavkovští profesionální hasiči a místní policisté. V případě nutnosti tak můžou pomoci člověku se zástavou srdce ještě dříve, než na místo dorazí záchranná služba.

Přístroj, který je vybavený i hlasovou navigací dokáže ovládat i laik. Slavkovští hasiči a policisté jsou však dvakrát do roka proškolováni a testováni na situace, které mohou nastat.

„Defibrilátory jsou součástí vybavení našich vozů, takže pokud se stane, že budeme na místě dříve než záchranná služba, můžeme přístroj použít. Při zástavě srdce jde často o minuty, ve kterých se rozhoduje o životě,“ uvedl velitel profesionálního Hasičského záchranného sboru  ve Slavkově u Brna Kamil Jaborník.

Aby byly defibrilátory vybaveny všechny bezpečnostní složky ve Slavkově u Brna, plánuje jimi město vybavit i městskou policii.

VS

 

 

Co nového u přátel – u nás doma i v zahraničí

Dovolte mi, abych nejdříve poblahopřála obci s téměř totožným názvem, jako má naše město – Slavkovu nedaleko Uherského Brodu. Obec získala zlatou stuhu a titul „Vesnice roku 2017 ve Zlínském kraji“

Měsíc červen bývá tradičně bohatý na kontakty se zahraničními partnerskými městy. Na Dny Slavkova přijaly pozvání delegace z francouzského Darney, chorvatského Pagu,  polského Sławkowa a slovenských Lehnic. Naopak k našim polským přátelům jela velká, téměř padesátičlenná, výprava mládeže. Na Sławkovských Dnech se zaskvělo umění Glitter Stars a hudebních souborů ZUŠ Františka France. Přestože sobota 17. června byla deštivá, zaznamenaly naše děti velký úspěch. Delegaci doprovázel místostarosta Mgr. Petr Kostík.

Do chorvatského Pagu na „festival čipke“ zamířil starosta Bc. Michal Boudný a paní Mgr. Vladimíra Zichová, jejíž nádherné paličkované krajky reprezentují naše město na festivalu již několik let.

Do Darney odcestovala o víkendu 23. – 25. června Zámecká dechová hudba, delegaci vedl radní Ing. Hynek Charvat. Kromě doprovodu při státních pietních aktech u pomníků Československých legionářů a Václava Havla reprezentovala delegace naše město i při další významné události. Letos je to totiž již 30 let od podepsání partnerské smlouvy mezi Darney a Slavkovem u Brna. Podrobné informace Vám přinese příští číslo Zpravodaje.

Děkuji všem, kteří se dobrovolně svojí účastí podílejí touto formou na reprezentaci našeho města. Věnují zahraničním výjezdům své volné víkendy, noci stráví v autobuse na cestě a mnohdy si musí brát i dovolenou.

Nabídka z Chorvatska

Od roku 2007 trvá spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou, v níž se nachází i náš partner – město Pag. Jako členka delegace JMK jsem v dubnu letošního roku navštívila Zadar. Chorvatští partneři nám představili projekt české menšiny z Daruvaru – škola v přírodě na mořském pobřeží.

Daruvar je chorvatské město ležící ve Slavonii. Nachází se 130 km jihovýchodně od Záhřebu. Ve městě a jeho okolí žije početná česká menšina. Mají českou školku, školu i české třídy gymnázia. Duší projektu je pan poslanec Vladimir Bilek, který zastupuje českou menšinu v chorvatském parlamentu.  Město Daruvar zakoupilo v obci Tkon na ostrově Pašman  starší rekreační areál. Zpracovalo projekt a má všechna potřebná povolení pro přestavbu objektu na areál určený zejména pro organizování „škol v přírodě“.  Součástí areálu je stravovací zařízení, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, hřiště. Celý areál se nachází několik desítek metrů od mořského pobřeží a nedaleko přístavu pro trajekt do Biogradu n.m.

 

Chorvatská strana hledá spoluinvestora, oslovila JMK – nabídla možnost podílet se finančně na tomto projektu a nabízí tuto možnost i partnerským městům zadarské župy – tedy i našemu městu. Partneři by měli možnost využívat školu v přírodě za režijní cenu pro pobyt žáků základních a středních škol, mládežnických spolků (sportovci, folkloristé…) Pobyt u moře by mohl být nabízen i skupinám seniorů.

 

Marie Jedličková

místostarostka města

 

 

 

Koláčkovo náměstí získá novou tvář

Zelené náměstí s chodníčky, s odpočinkovou a pietní zónou před synagogou i s šedesáti parkovacími stáními. To jsou základní obrysy architektonické studie Koláčkova náměstí, kterou na svém posledním zasedání schválili zastupitelé města. Přestavba dosud neutěšeného prostoru v historické zóně města vychází nejen z podnětů radnice, ale zejména místních obyvatel.

Také díky jejich připomínkám tak náměstí nezíská pouze opravené chodníky a silnici, ale i nové moderního osvětlení, krytý prostor pro kontejnery na tříděný odpad nebo i zídky určené k sezení. V klidovém prostoru náměstí bude umístěn také pomník určený Slavkovanům padlých v obou světových válkách. Jména všech 234 obětí budou vytesána do kamenných desek.

 

Slavkov je druhým nejlepším městem pro podnikání v Jihomoravském kraji

Nejnižší míra nezaměstnanosti, velký meziroční nárůst počtu firem a živnostníků, řádné splácení městských úvěrů, jedny z nejnižších daní z nemovitostí a poplatků nebo úspěšné čerpání evropských i státních dotací. Nejen tato kritéria činí ze Slavkova u Brna druhé nejlepší město pro podnikání v Jihomoravském kraji. Potvrdily to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který každoročně sleduje podnikatelské ukazatele jednotlivých měst s rozšířenou působností na území ČR. Slavkov u Brna se v první pětce top lokalit na jižní Moravě umísťuje pravidelně od roku 2009.

„Velmi mě těší, že naše město je v mnoha ohledech dlouhodobě posuzováno jako příznivá lokalita pro podnikání. Z výsledků jednotlivých kritérií se dá vyčíst, že pozitivní klima je výsledkem koktejlu, který mícháme společně – podnikatelé i veřejná správa. Díky tomu pak můžeme být hrdí na nejnižší nezaměstnanost v Jihomoravském kraji nebo nejnižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Výsledky pro nás ale samozřejmě nejsou impulsem pro stagnaci, ale naopak pro postupné zlepšování bolavých míst jako je například lepší informovanost nebo postupné zvyšování investic,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Slavkov u Brna se ve většině sledovaných indikátorů umístil v první desítce sledovaných jednadvaceti měst. Kromě tradičních ukazatelů jako je například již zmíněná nezaměstnanost, podíl počtu podnikatelských subjektů, vstřícnost radnice nebo nejnižší daně a poplatky, patří Slavkov u Brna mezi lokality s kvalitní školskou sítí i vyššími průměrnými platy. Město také patří mezi nejúspěšnější žadatele o dotace z evropských fondů a státního rozpočtu. Statistky také potvrdily, že Slavkov u Brna v porovnání dalšími městy s rozšířenou působností vykazuje nejvyšší počet podílu nových obyvatel.

 

 

Kontakt pro média

Michal Boudný                                              Veronika Slámová
starosta města                                               tisková mluvčí
tel. 776 061 569                                          tel. 725 977 802
starosta@slavkov.cz                          veronika.slamova@slavkov.cz

MĚSTO MÁ NOVÉ LOGO. SNOUBÍ SILUETU MĚSTSKÉHO ZNAKU A BUDOVY ZÁMKU

Dvouhlavá orlice z nejstaršího dochovaného
českého znaku a jeden z největších barokních zámků na Moravě. Nejvýraznější prvky symbolizující město Slavkov u Brna se nyní staly i předlohou pro vytvoření nového loga města.

„Slavkov u Brna se pyšní nejstarším dochovaným městským znakem uděleným v roce 1416 králem Václavem IV. Zámek, jako dominanta i centrum historických událostí, je symbolem, který je s naším městem neodmyslitelně spojován. Proto jsme se rozhodli, že tak silné prvky využijeme i do naší nové vizuální identity,“ vysvětlila místostarostka Marie Jedličková.

Logo ve svých obměnách „Slavkov u Brna“ nebo „Austerlitz“ evokuje historickou linii města neodmyslitelně spjatou s událostmi, jež ovlivnily chod evropských dějin. „Celkový vzhled loga má navodit „císařskou atmosféru“. Není to pouze o třech císařích, kteří se vystřídali v zámeckých komnatách v předvečer slavné bitvy i po ní. Ale také připomínka majitelů – rodu Kouniců, kteří dlouhodobě patřili k nejbližším spolupracovníkům Habsburských panovníků,“ popsal svou inspiraci autor loga Tomáš Marek.

Nové logo se bude objevovat na všech papírových a digitálních materiálech, stane se ústředním prvkem nového městského webu, reklamních předmětů, turistických tiskovin apod.

Součástí zakázky na nové logo je také tvorba grafického manuálu obsahujícího například vzhled hlavičkových papírů vedení města, vizitek, brožur, pozvánek a plakátů nebo městského navigačního systému.

„Logo samozřejmě nenahrazuje městský znak. Na ten jsme po právu hrdí a v mnoha ohledech si jej budeme stále připomínat. Nové logo vzniklo z potřeby jednoduché marketingové komunikace,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková. Podle ní si změna nevyžádá žádné přímé náklady. Logo se bude objevovat na nových materiálech a předmětech, které se v tomto roce budou postupně vytvářet.

Rada města předpokládá, že logo v budoucnu implementuje do jednotného vizuálu nejen město, ale také jeho příspěvkové organizace – Zámek Slavkov – Austerlitz a Technické služby města Slavkov u Brna. „Dlouhodobě voláme po jednotné prezentaci směrem k turistům i našim obyvatelům. Vizuální identita města je dalším krokem k naplnění tohoto cíle,“ dodává místostarostka Jedličková.

Město Slavkov u Brna je městem s rozšířenou působností. Žije v něm téměř 6500 obyvatel. Ročně se stává cílem pro více než sto tisíc turistů.

vs

ZHODNOŤTE PŘÍSTUP ZAMĚSTNANCŮ SLAVKOVSKÉHO ÚŘADU

Když uvidíte v chodbách a kancelářích slavkovského městského úřadu žluté boxy a stojánky s nápisem „Dobrý úřad“, neobcházejte je. Jak už mnozí víte, slouží k tomu, abyste nám dali zpětnou vazbu na fungování našeho – vašeho úřadu. Městský úřad ve Slavkově u Brna je zapojený do projektu Dobrý úřad, který má za cíl celoročně vnímat vaše názory a podněty nejen na konkrétního úředníka, ale i na celý odbor a tedy i chod celé instituce.

Princip hodnocení je jednoduchý. V každém hodnoceném oddělení má zaměstnanec úřadu na stole ve stojáncích malé žluté vizitkové kartičky s prostorem pro vyplnění vašeho emailu a termínu návštěvy. Když skončíte jednání, vezměte si kartičku a vyplňte ji. Při odchodu z úřadu ji pak hoďte u vchodu do žlutého boxu s označením „Dobrý úřad“. Během několika dní vám na uvedený email dorazí jednoduchý formulář, kde pohodlně odkliknete nebo vypíšete odpovědi na otázky týkající se chování úředníka, jeho ochoty a vstřícnosti pomoci vám vyřešit vaši situaci, jeho odborných znalostí apod. Několik otázek se pak týká vašich dlouhodobých zkušeností nejen s úřadem, spokojenosti se životem ve městě či vašich názorů na problémy, které ve Slavkově řešíme. Prostor je i pro vaše individuální postřehy.

Protože dotazník rozesílá externí firma, která systém provozuje po celé České republice, jsou vaše odpovědi anonymní. Hodnotit můžete každý odbor pouze jednou do měsíce. Pokud navštívíte více odborů, stačí vyplnit kartičku s mailem jen jedenkrát. Zaslaný formulář vám doma nabídne možnost zvolit, které z navštívených odborů chcete hodnotit.

Odpovědi a hodnocení jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, která nám umožní reagovat na Vaše náměty, vylepšit, co nám vytknete a rozvíjet to, za co nás pochválíte.

Děkuji vám za hodnocení, která jste nám poslali v loňském roce, protože jsme díky nim získali za rok 2016 v rámci Jihomoravského kraje stříbrné ocenění za dosažení 94% spokojenosti občanů. Věřím, že možnost hodnotit touto formou naši práci budete využívat i letos a umožníte nám tak v tomto projektu smysluplně pokračovat. Pomůžete tak nám i sobě mít ve Slavkově u Brna dobrý úřad.

Více informací o projektu naleznete na www.dobryurad.cz


Na co se vás v dotazníku například ptáme?

Byl jste spokojen s osobním přístupem úředníka?

Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace?

Jak hodnotíte ochotu úředníka?

Jak hodnotíte zdvořilost úředníka?

Jak hodnotíte kvalitu života ve Vašem městě?

Co byste rád vzkázal vedení města?

Z uzavřených otázek vybíráme:

Bohuslav Fiala, tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna

NAŠE MĚSTO MÁ NOVOU APLIKACI PRO CHYTRÉ TELEFONY

Co všechno umí aplikace Mobilní rozhlas:

  • Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které Vám obec bude posílat.
  • Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat obci pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítí lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Obec se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
  • Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
  • Info o městě: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje o obci, stejně jako fotogalerii z městských aktivit, kontakty a otevírací dobu městských úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v městě a okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

 

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?

  1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených výše a nainstalujte ji.
  2. Otevřete aplikaci a vyberte naši obec.
  3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
  4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }