Kraj posouvá rekonstrukci průtahu městem do další fáze. Nyní máte šanci na připomínky

Řidiči, kteří se dnes přesouvají z jednoho konce Slavkova na druhý, to zažívají často: auta zaparkovaná v silnici, nepřehledné křižovatky, neosvětlené přechody pro chodce i nebezpečné nájezdy z vedlejších ulic. Protože v následujících letech má Jihomoravský kraj šanci získat peníze z evropských zdrojů na kompletní rekonstrukci krajské silnice III/0501, chce posunout projekt do další fáze – do územního řízení.

„Dotčení majitelé nemovitostí tak mají příležitost podat námitky a připomínky k připravovanému projektu. Aby mohly být zohledněny v detailnějším projektu, doporučujeme se seznámit s dokumentací a podat podněty cca. do 15. srpna tohoto roku,“ uvedl Petr Lokaj, vedoucí Odboru správy majetku, investic a rozvoje.

Návrh projektu k prohlédnutí zde

Hlavní myšlenkou rekonstrukce průtahu městem je zklidnění dopravy na příjezdu do města a zvýšení plynulosti a bezpečnosti v jednotlivých úsecích. Vzniknout by tak mohly dvě kruhové křižovatky – v ulici Bučovická u čerpací stanice a místo stávající nepřehledné křižovatky ulic ČSA a Slovákova. V silnici by už také neměla zavazet zaparkovaná auta, pro která budou vybudovaná parkovací stání, většinou z částí travnatých zelených pásů. Parkovací stání by mohla vzniknout také podél chodníku u hřbitovní zdi. Vzniknout by mohly i nové přechody pro chodce s osvětlením a bezpečnostními ostrůvky, jeden například v ulici Slovákova poblíž kruhové křižovatky, nebo v ulici Bučovická poblíž ulice Havlíčkova.

Z ulic Slovákova, Brněnská nebo Polní by se také mělo vyjíždět bezpečněji díky nové úpravě připojení komunikací. Zlepšit by se měla také situace na ulici Slovákova při jižní straně podél ubytovny, kde by měl být dobudovaný chybějící chodník a parkovací stání.

„Mám radost, že po Rousínovu a Bučovicích má na kvalitní průtah městem šanci i Slavkov u Brna. Tak zásadní rekonstrukce samozřejmě nebude končit pouze u opravy samotné silnice a navazujících objektů, ale měla by se využít i k opravě poničených chodníků v dotčených ulicích,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Návrh projektu je zveřejněn zde nebo v kanceláři vedoucího odboru správy majetku, investic a rozvoje. Připomínky k navrženému projektu můžou podávat zejména účastníci budoucího územního a stavebního řízení.

Projekt rekonstrukce průtahu městem je v současné době podmíněný získáním dotace z evropských fondů. Samotná realizace by se pak mohla uskutečnit v letech 2019 nebo 2020. Projekt bude zaštiťovat Správa a údržba silnic JMK.

Kterých ulic se projekt průtahu týká

–          Špitálská

–          Kollárova

–          Slovákova

–          Spodní část ČSA

–          Boženy Němcové

–          Bučovická

–          Částečně Brněnská, Polní, Havlíčkova

 

 

 

Město podpořilo zájmové spolky

Nové dresy pro Glitter stars, provoz dětských oddílů místní pobočky Junáku, příspěvek na nájemné v tělocvičnách, nové míče pro volejbalisty, příspěvek na dopravu mladých atletů nebo nákup nového vybavení kroužku Mladých elektrotechniků a programátorů. Nejen to jsou kroužky, které podpořilo město z dotačního Programu činností organizací pracujících s mládeží. Mezi čtrnáct spolků a individuálních sportovců bylo rozděleno 400 tisíc korun.

„Dotační program, kterým podporujeme spolky pracující s mládeží, jsme letos navýšili o 100 tisíc korun. Bohužel ani tato částka nedokázala pokrýt žádosti jednotlivých spolků v plné výši. Proto se chceme zasadit o další navyšování,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Podobně jako u organizací věnujících se dětem a mládeži město podpořilo i činnost dalších spolků. Letos o městskou podporu požádalo 21 organizací. Všem bylo vyhověno v plné výši v celkové částce téměř 900 tisíc korun. Z městské pokladny tak jsou podpořeny například závody fechtlů, proslulá výstava ovoce a zeleniny v režii místních zahrádkářů nebo mistrovství republiky v Beach voleyballu do 17 let. Z peněz města jsou podpořeny i akce jako lampionový průvod, desetiboj nebo legendární Austerlitzman. Městské dotace pomohly také ke koupi traktoru pro Myslivecké sdružení nebo dresů pro florbalisty.

Podporu nezískaly pouze sportovní organizace. Peníze putovaly i k chrámovému sboru Collegium musicale bonum, Divadelnímu spolku Slavkov nebo k místnímu svazu diabetiků. Částkou 60 tisíc město spolufinacovalo i letošní Svatourbanské hody.

Externími defibrilátory jsou vybaveni i hasiči a policisté

Malý kufřík, který dokáže vrátit zpět do života. Automatickými externími defibrilátory jsou nově vybaveni i slavkovští profesionální hasiči a místní policisté. V případě nutnosti tak můžou pomoci člověku se zástavou srdce ještě dříve, než na místo dorazí záchranná služba.

Přístroj, který je vybavený i hlasovou navigací dokáže ovládat i laik. Slavkovští hasiči a policisté jsou však dvakrát do roka proškolováni a testováni na situace, které mohou nastat.

„Defibrilátory jsou součástí vybavení našich vozů, takže pokud se stane, že budeme na místě dříve než záchranná služba, můžeme přístroj použít. Při zástavě srdce jde často o minuty, ve kterých se rozhoduje o životě,“ uvedl velitel profesionálního Hasičského záchranného sboru  ve Slavkově u Brna Kamil Jaborník.

Aby byly defibrilátory vybaveny všechny bezpečnostní složky ve Slavkově u Brna, plánuje jimi město vybavit i městskou policii.

VS

 

 

Co nového u přátel – u nás doma i v zahraničí

Dovolte mi, abych nejdříve poblahopřála obci s téměř totožným názvem, jako má naše město – Slavkovu nedaleko Uherského Brodu. Obec získala zlatou stuhu a titul „Vesnice roku 2017 ve Zlínském kraji“

Měsíc červen bývá tradičně bohatý na kontakty se zahraničními partnerskými městy. Na Dny Slavkova přijaly pozvání delegace z francouzského Darney, chorvatského Pagu,  polského Sławkowa a slovenských Lehnic. Naopak k našim polským přátelům jela velká, téměř padesátičlenná, výprava mládeže. Na Sławkovských Dnech se zaskvělo umění Glitter Stars a hudebních souborů ZUŠ Františka France. Přestože sobota 17. června byla deštivá, zaznamenaly naše děti velký úspěch. Delegaci doprovázel místostarosta Mgr. Petr Kostík.

Do chorvatského Pagu na „festival čipke“ zamířil starosta Bc. Michal Boudný a paní Mgr. Vladimíra Zichová, jejíž nádherné paličkované krajky reprezentují naše město na festivalu již několik let.

Do Darney odcestovala o víkendu 23. – 25. června Zámecká dechová hudba, delegaci vedl radní Ing. Hynek Charvat. Kromě doprovodu při státních pietních aktech u pomníků Československých legionářů a Václava Havla reprezentovala delegace naše město i při další významné události. Letos je to totiž již 30 let od podepsání partnerské smlouvy mezi Darney a Slavkovem u Brna. Podrobné informace Vám přinese příští číslo Zpravodaje.

Děkuji všem, kteří se dobrovolně svojí účastí podílejí touto formou na reprezentaci našeho města. Věnují zahraničním výjezdům své volné víkendy, noci stráví v autobuse na cestě a mnohdy si musí brát i dovolenou.

Nabídka z Chorvatska

Od roku 2007 trvá spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou, v níž se nachází i náš partner – město Pag. Jako členka delegace JMK jsem v dubnu letošního roku navštívila Zadar. Chorvatští partneři nám představili projekt české menšiny z Daruvaru – škola v přírodě na mořském pobřeží.

Daruvar je chorvatské město ležící ve Slavonii. Nachází se 130 km jihovýchodně od Záhřebu. Ve městě a jeho okolí žije početná česká menšina. Mají českou školku, školu i české třídy gymnázia. Duší projektu je pan poslanec Vladimir Bilek, který zastupuje českou menšinu v chorvatském parlamentu.  Město Daruvar zakoupilo v obci Tkon na ostrově Pašman  starší rekreační areál. Zpracovalo projekt a má všechna potřebná povolení pro přestavbu objektu na areál určený zejména pro organizování „škol v přírodě“.  Součástí areálu je stravovací zařízení, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, hřiště. Celý areál se nachází několik desítek metrů od mořského pobřeží a nedaleko přístavu pro trajekt do Biogradu n.m.

 

Chorvatská strana hledá spoluinvestora, oslovila JMK – nabídla možnost podílet se finančně na tomto projektu a nabízí tuto možnost i partnerským městům zadarské župy – tedy i našemu městu. Partneři by měli možnost využívat školu v přírodě za režijní cenu pro pobyt žáků základních a středních škol, mládežnických spolků (sportovci, folkloristé…) Pobyt u moře by mohl být nabízen i skupinám seniorů.

 

Marie Jedličková

místostarostka města

 

 

 

Koláčkovo náměstí získá novou tvář

Zelené náměstí s chodníčky, s odpočinkovou a pietní zónou před synagogou i s šedesáti parkovacími stáními. To jsou základní obrysy architektonické studie Koláčkova náměstí, kterou na svém posledním zasedání schválili zastupitelé města. Přestavba dosud neutěšeného prostoru v historické zóně města vychází nejen z podnětů radnice, ale zejména místních obyvatel.

Také díky jejich připomínkám tak náměstí nezíská pouze opravené chodníky a silnici, ale i nové moderního osvětlení, krytý prostor pro kontejnery na tříděný odpad nebo i zídky určené k sezení. V klidovém prostoru náměstí bude umístěn také pomník určený Slavkovanům padlých v obou světových válkách. Jména všech 234 obětí budou vytesána do kamenných desek.

 

Slavkov je druhým nejlepším městem pro podnikání v Jihomoravském kraji

Nejnižší míra nezaměstnanosti, velký meziroční nárůst počtu firem a živnostníků, řádné splácení městských úvěrů, jedny z nejnižších daní z nemovitostí a poplatků nebo úspěšné čerpání evropských i státních dotací. Nejen tato kritéria činí ze Slavkova u Brna druhé nejlepší město pro podnikání v Jihomoravském kraji. Potvrdily to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který každoročně sleduje podnikatelské ukazatele jednotlivých měst s rozšířenou působností na území ČR. Slavkov u Brna se v první pětce top lokalit na jižní Moravě umísťuje pravidelně od roku 2009.

„Velmi mě těší, že naše město je v mnoha ohledech dlouhodobě posuzováno jako příznivá lokalita pro podnikání. Z výsledků jednotlivých kritérií se dá vyčíst, že pozitivní klima je výsledkem koktejlu, který mícháme společně – podnikatelé i veřejná správa. Díky tomu pak můžeme být hrdí na nejnižší nezaměstnanost v Jihomoravském kraji nebo nejnižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Výsledky pro nás ale samozřejmě nejsou impulsem pro stagnaci, ale naopak pro postupné zlepšování bolavých míst jako je například lepší informovanost nebo postupné zvyšování investic,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Slavkov u Brna se ve většině sledovaných indikátorů umístil v první desítce sledovaných jednadvaceti měst. Kromě tradičních ukazatelů jako je například již zmíněná nezaměstnanost, podíl počtu podnikatelských subjektů, vstřícnost radnice nebo nejnižší daně a poplatky, patří Slavkov u Brna mezi lokality s kvalitní školskou sítí i vyššími průměrnými platy. Město také patří mezi nejúspěšnější žadatele o dotace z evropských fondů a státního rozpočtu. Statistky také potvrdily, že Slavkov u Brna v porovnání dalšími městy s rozšířenou působností vykazuje nejvyšší počet podílu nových obyvatel.

 

 

Kontakt pro média

Michal Boudný                                              Veronika Slámová
starosta města                                               tisková mluvčí
tel. 776 061 569                                          tel. 725 977 802
starosta@slavkov.cz                          veronika.slamova@slavkov.cz

MĚSTO MÁ NOVÉ LOGO. SNOUBÍ SILUETU MĚSTSKÉHO ZNAKU A BUDOVY ZÁMKU

Dvouhlavá orlice z nejstaršího dochovaného
českého znaku a jeden z největších barokních zámků na Moravě. Nejvýraznější prvky symbolizující město Slavkov u Brna se nyní staly i předlohou pro vytvoření nového loga města.

„Slavkov u Brna se pyšní nejstarším dochovaným městským znakem uděleným v roce 1416 králem Václavem IV. Zámek, jako dominanta i centrum historických událostí, je symbolem, který je s naším městem neodmyslitelně spojován. Proto jsme se rozhodli, že tak silné prvky využijeme i do naší nové vizuální identity,“ vysvětlila místostarostka Marie Jedličková.

Logo ve svých obměnách „Slavkov u Brna“ nebo „Austerlitz“ evokuje historickou linii města neodmyslitelně spjatou s událostmi, jež ovlivnily chod evropských dějin. „Celkový vzhled loga má navodit „císařskou atmosféru“. Není to pouze o třech císařích, kteří se vystřídali v zámeckých komnatách v předvečer slavné bitvy i po ní. Ale také připomínka majitelů – rodu Kouniců, kteří dlouhodobě patřili k nejbližším spolupracovníkům Habsburských panovníků,“ popsal svou inspiraci autor loga Tomáš Marek.

Nové logo se bude objevovat na všech papírových a digitálních materiálech, stane se ústředním prvkem nového městského webu, reklamních předmětů, turistických tiskovin apod.

Součástí zakázky na nové logo je také tvorba grafického manuálu obsahujícího například vzhled hlavičkových papírů vedení města, vizitek, brožur, pozvánek a plakátů nebo městského navigačního systému.

„Logo samozřejmě nenahrazuje městský znak. Na ten jsme po právu hrdí a v mnoha ohledech si jej budeme stále připomínat. Nové logo vzniklo z potřeby jednoduché marketingové komunikace,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková. Podle ní si změna nevyžádá žádné přímé náklady. Logo se bude objevovat na nových materiálech a předmětech, které se v tomto roce budou postupně vytvářet.

Rada města předpokládá, že logo v budoucnu implementuje do jednotného vizuálu nejen město, ale také jeho příspěvkové organizace – Zámek Slavkov – Austerlitz a Technické služby města Slavkov u Brna. „Dlouhodobě voláme po jednotné prezentaci směrem k turistům i našim obyvatelům. Vizuální identita města je dalším krokem k naplnění tohoto cíle,“ dodává místostarostka Jedličková.

Město Slavkov u Brna je městem s rozšířenou působností. Žije v něm téměř 6500 obyvatel. Ročně se stává cílem pro více než sto tisíc turistů.

vs

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }