Dopravní změny související s další fází opravy průtahu

Oprava průtahu jde do další fáze. Od úterý 15. 6. se začne opravovat ulice Boženy Němcové (včetně vodovodu).  Od příštího týdne (23. 6.) nahradí velké autobusy minibusy, které budou jezdit trasu: autobusové nádraží – spojnice u technických služeb a pečovatelského domu – ulice Tyršova – Pod Oborou – Jiráskova – Husova – Palackého náměstí – Fügnerova – Koláčkovo náměstí a zpět na autobusové nádraží přes rozestavěnou křižovatku. Z tohoto důvodu bude od 23. 6. platit zákaz zastavení na Koláčkově náměstí (podél cest). Parkoviště uprostřed zůstává k dispozici.
Přehled změn:

Od příští středy 23. 6. 2021

 • Zákaz parkování ulice ZBOROVSKÁ, ulice bude obousměrná a auta se budou moci otáčet na parkovišti v ulici B. Němcové.
 • autobusy nahradí minibusy
 • silnice mezi technickými službami a pečovatelským domem bude jednosměrná (průjezdná bude od autobusového nádraží). Objízdná trasa k z města k nádraží bude před ulici Bučovická.
 • zákaz parkování bude platit v ulicích: Pod Oborou, Jiráskova, Koláčkovo náměstí. I nadále budou platit zákazy v ulicích Fügnerova, Brněnská, ČSA (u technických služeb) a Polní (u psychiatrické léčebny).
 • Město nabízí k dispozici parkovací plochu za autobusovým nádražím (hasičskou stanicí).
⬇️ Aktuální situační mapa ke stažení zde ⬇️

Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 21.06.2021 do 25.06.2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců finančního odboru od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a rozvoje od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021

 

 

Start opravy Malinovského: zastávka u polikliniky zůstává. V ulici Jiráskova bude omezené parkování.

Od prvního červnového pondělí odstartovala oprava ulice Malinovského, která se bohužel neobejde bez dopravních komplikací. První fáze oprav zahrnuje opravu komunikace u kostela a dále v úseku od mateřské školy Karolinka a po hasičskou stanici. V této fázi bude průjezdná ulice Jiráskova, která slouží jako náhradní trasa autobusů (autobusy jezdí Tyršovou ulicí, ulicí Pod Oborou a Jiráskovou na Malinovského).  Z tohoto důvodu se i na ulici Jiráskova objevily dopravní značky s označením zákaz zastavení (parkovat se může pouze ve spodní části ulice na západní straně –  blíže k zámku). Oproti původním plánům zůstává zastávka u polikliniky na svém místě minimálně do podzimu a s tím bude souviset i omezení v ulici Jiráskova a Pod Oborou.  K areálu koupaliště, zámku, stadionu a golfu řidiči mohou přijíždět z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunicova). Následně, na konci léta, se dopravní situace „vymění“. Řidiči pak budou moci zajíždět alespoň k oběma školám a využívat zdejší parkoviště. Kompletní oprava ulice bude trvat cca. do října tohoto roku, tedy pět měsíců.

Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici Malinovského. Umístění stávající komunikace, parkovacích stání i chodníků zůstane zachováno. Důraz bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení (u kostela a u vchodu do školního dvora), vybudování nových parkovacích stání před mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Mírně bude posunut a zkrátí se také přechod pro chodce u polikliniky. Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.

 

Popelnice přistavujte před dům večer před svozem. Ráno už může být pozdě

Svozová společnost Respono žádá občany, aby své popelnice připravovali k vysypání ideálně už večer před svozem, nejpozději však do šesté hodiny ráno. Respono totiž v posledních týdnech řeší stížnosti občanů, kteří nádoby na odpad vytahují v  den svozu v ranních hodinách, bohužel však v době kdy už popeláři jejich ulicí projížděli. Popelnice jim pak zůstane plná.

Od června si můžete koupit známky na popelnice. Nezapomeňte zaplatit poplatek za psa.

MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ

Finanční odbor Městského úřadu ve Slavkově u Brna připomíná občanům, kteří dosud nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili místní poplatek ze psů, že dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místních poplatcích je poplatek splatný nejpozději do 30. června 2021.

 

Sazba poplatku ze psa na území města činí na rok 2021:

 • za prvního psa 250,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa 375,- Kč

 

Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je osoba starší 65 let, činí ročně:

 • za prvního psa 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

 

Dále upozorňujeme občany na povinnost ohlásit správci poplatku jakékoli změny týkající se stanovení výše poplatku do 15ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Jedná se zejména o odhlášení psa nebo změnu majitele.

 

Prodej známek na popelnice na druhé pololetí

 

Upozorňujeme občany, že od 1. 6. bude zahájen prodej známek na popelnice na II. pololetí. Platbu je možné provést buď v hotovosti, nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65.

 

Cena známek na druhé pololetí

 

1 000 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden
(Typ “A”)

750  Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ “C”)

650 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ “M”)

9 400 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden.

 

Provozní doba pokladny

Pondělí 7:30 – 17:00*
Úterý 8:00 – 13:00*
Středa 7:30 – 17:00*
Čtvrtek 8:00 – 13:00*
Pátek zavřeno
Polední pauza: 11.30 – 12.30

 

 

 

Ulice Malinovského se začne od 7. června opravovat

Ulice Malinovského se začne od pondělí 7. června opravovat. Město již vysoutěžilo dodavatele stavby. Stavba bude v okolí škol, kostela a polikliniky probíhat pět měsíců, tedy cca. do konce října 2021. První etapa se začne na silnici kolem kostela podél základní školy Komenského po hasičskou stanici. Do ulice Malinovského se tak v prvních měsících stavby bude moci najíždět pouze z ulice Tyršova a Jiráskova. Ulice bude od křižovatky s ulicí Jiráskova uzavřena a označena jako slepá. Stroje se v první fázi budou pohybovat v okolí mateřské školy Karolinka a také kolem hasičské stanice. K areálu koupaliště, stadionu a golfu tak auta budou moci přijíždět z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunicova). Následně, na konci léta, se dopravní situace „vymění“. Řidiči pak budou moci zajíždět alespoň k oběma školám a využívat zdejší parkoviště.

Kvůli stavbě nebude v provozu také zastávka autobusu před poliklinikou a dočasně se přemístí na ul. Husova a Bučovická (následně na Palackého náměstí na parkoviště před radnicí).

Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici Malinovského. Umístění stávající komunikace, parkovacích stání i chodníků zůstane zachováno. Důraz bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení (u kostela a u vchodu do školního dvora), vybudování nových parkovacích stání před mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Mírně bude posunut a zkrátí se také přechod pro chodce u polikliniky.

Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.

Stávající alej zůstane zachována, protože zeleň ve městě je důležitá pro zlepšení mikroklima svého okolí.

 

 

Popelnice přistavujte před dům večer před svozem. Ráno už může být pozdě

Svozová společnost Respono žádá občany, aby své popelnice připravovali k vysypání ideálně už večer před svozem, nejpozději však do šesté hodiny ráno. Respono totiž v posledních týdnech řeší stížnosti občanů, kteří nádoby na odpad vytahují v  den svozu v ranních hodinách, bohužel však v době kdy už popeláři jejich ulicí projížděli. Popelnice jim pak zůstane plná.

 

Jak se sváží ve Slavkově odpad?

Kontejner 1100 litrů

pouze týdenní svoz (bytové domy)

Popelnice 110, 240 litrů

podle zakoupené známky

 • týdenní svoz – vždy v pondělí, úterý, středu – dle stanovených svozových oblastí města (viz níže)
 • 14denní svoz – každý lichý týden v pondělí až středu dle svozových oblastí města
 • měsíční svoz – vždy pouze 1 x v měsíci; ve zvolený týden je nutno na popelnici zavěsit visačku (zakoupenou spolu se známkou) a nádobu přistavit k vývozu v pondělí až středu dle svozových oblastí města

Svozové oblasti města

 1. Pondělí – ulice: Bezručova, Čapkova, Čelakovského, Dvořákova, Förstrova, Havlíčkova, Hradební, Krátká, Mánesova, Okružní, Polní, Purkyňova, Slovanská, Smetanova, Sušilova, Slunečná, Tylova, Tyršova, Větrná, Zborovská
 2. Úterý – ulice: Brněnská, Bučovická, Čs. červeného kříže, Fügnerova, Husova, Koláčkovo nám., Kollárova, Lomená, Nerudova, Palackého nám., Špitálská, U Splavu, Úzká, Za Branou,  Zámecká
 3. Středa – ulice: B. Němcové, Čs. armády, Jiráskova, Kaunicova, Komenského nám., Lidická, Malčevského , Nádražní, sídliště Nádražní, Pod Oborou, Příční, Slovákova, Topolová, Zahradní, Zelnice, sídliště Zlatá Hora

Rekonstrukce průtahu města startuje od pondělí 26. 4.

Slavkov u Brna se připravuje na jednu z největších dopravně – stavebních akcí za uplynulá desetiletí. Od  26. dubna se v ulicích objeví omezující dopravní značky, které odstartují první etapu rekonstrukce průtahu – stavbu kruhové křižovatky u ulic Slovákova, ČSA a Polní. V této lokalitě se bude pracovat cca. 4 měsíce a po celou dobu nebude tato křižovatka průjezdná a navazující ulice budou označeny jako slepé. Semafory zde budou řídit provoz pouze autobusů, integrovaného záchranného systému, popelářů a technických služeb. Ostatní doprava bude svedena na silnici I/50 – tedy na obchvat města.

(Pokračování textu…)

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }