Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 28.11.2022 do 02.12.2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí od 28.11.2022 do 02.12.2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a rozvoje od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy budov a tepelného hospodářství od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců finančního odboru od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru vnějších vztahů od 28.11.2022 do 02.12.2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka a živnostenský úřad od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Školní areál bude mít nové oplocení

Rozpadající se zídka s oplocením kolem základní školy Komenského se dočká změny. V polovině listopadu ji stavební firma rozebrala a do konce roku postaví nově. V letošním roce je to již druhá venkovní změna kolem areálu školy. V letních měsících stavaři vybudovali novou přístupovou cestu do školy a domu dětí mezi Malinovského náměstím a Svojsíkovým parkem.

 

 

 

Na Bučovické zakořenila část zeleně

V ostrůvcích kolem nově opravené silnice na ulici Bučovická zakořenila nová zeleň a okrasné květiny. Osázeli ji zahradníci v podobné skladbě, která se postupně rozrůstá na kruhových křižovatkách a ve spodní části ulice ČSA. V podobném stylu se pak bude pokračovat i v roce 2023 nejen na zbytku ulice Bučovická, ale také na ulici Špitálská.

 

 

 

 

Bioodpad naposledy svezeme v týdnu od 14. listopadu

Hnědé nádoby na biologický odpad budou technické služby svážet naposledy ve 46. týdnu – tedy od pondělí 14. listopadu do středy 16. listopadu. Zelené kontejnery pak budou v ulicích rozmístěny do konce listopadu. Poté budou na několika místech ve Slavkově rozmístěny velkoobjemové kontejnery pro zimní odkládání zeleného odpadu. Lokaci ještě upřesníme. Obnova svozu hnědých popelnic se plánuje opět na jaře – po ukončení zimní sezóny, kdy musí být svozové vozy v pohotovosti kvůli údržbě silnic a chodníků.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }