Návrh závěrečného účtu města s přílohami

1 Závěrečný účet města Slavkov u Brna 2018

2 Příloha č. 1

3 Příloha č. 2

4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

5 ZŠ Komenského Zpráva o činnosti a hospodaření_2018

6 ZS Tyrsova Zpráva o činnosti a hospodaření PO

7 MŠ Zvídálek Zpráva o činnosti a hospoadření 2018

8 ZUŠ Zprava o cinnosti a hospodareni 2018

9 DDM Zpráva o činnosti a hospodaření PO

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2018

11 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZS-A_2018

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }