Kraj posouvá rekonstrukci průtahu městem do další fáze. Nyní máte šanci na připomínky

Řidiči, kteří se dnes přesouvají z jednoho konce Slavkova na druhý, to zažívají často: auta zaparkovaná v silnici, nepřehledné křižovatky, neosvětlené přechody pro chodce i nebezpečné nájezdy z vedlejších ulic. Protože v následujících letech má Jihomoravský kraj šanci získat peníze z evropských zdrojů na kompletní rekonstrukci krajské silnice III/0501, chce posunout projekt do další fáze – do územního řízení.

„Dotčení majitelé nemovitostí tak mají příležitost podat námitky a připomínky k připravovanému projektu. Aby mohly být zohledněny v detailnějším projektu, doporučujeme se seznámit s dokumentací a podat podněty cca. do 15. srpna tohoto roku,“ uvedl Petr Lokaj, vedoucí Odboru správy majetku, investic a rozvoje.

Návrh projektu k prohlédnutí zde

Hlavní myšlenkou rekonstrukce průtahu městem je zklidnění dopravy na příjezdu do města a zvýšení plynulosti a bezpečnosti v jednotlivých úsecích. Vzniknout by tak mohly dvě kruhové křižovatky – v ulici Bučovická u čerpací stanice a místo stávající nepřehledné křižovatky ulic ČSA a Slovákova. V silnici by už také neměla zavazet zaparkovaná auta, pro která budou vybudovaná parkovací stání, většinou z částí travnatých zelených pásů. Parkovací stání by mohla vzniknout také podél chodníku u hřbitovní zdi. Vzniknout by mohly i nové přechody pro chodce s osvětlením a bezpečnostními ostrůvky, jeden například v ulici Slovákova poblíž kruhové křižovatky, nebo v ulici Bučovická poblíž ulice Havlíčkova.

Z ulic Slovákova, Brněnská nebo Polní by se také mělo vyjíždět bezpečněji díky nové úpravě připojení komunikací. Zlepšit by se měla také situace na ulici Slovákova při jižní straně podél ubytovny, kde by měl být dobudovaný chybějící chodník a parkovací stání.

„Mám radost, že po Rousínovu a Bučovicích má na kvalitní průtah městem šanci i Slavkov u Brna. Tak zásadní rekonstrukce samozřejmě nebude končit pouze u opravy samotné silnice a navazujících objektů, ale měla by se využít i k opravě poničených chodníků v dotčených ulicích,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Návrh projektu je zveřejněn zde nebo v kanceláři vedoucího odboru správy majetku, investic a rozvoje. Připomínky k navrženému projektu můžou podávat zejména účastníci budoucího územního a stavebního řízení.

Projekt rekonstrukce průtahu městem je v současné době podmíněný získáním dotace z evropských fondů. Samotná realizace by se pak mohla uskutečnit v letech 2019 nebo 2020. Projekt bude zaštiťovat Správa a údržba silnic JMK.

Kterých ulic se projekt průtahu týká

–          Špitálská

–          Kollárova

–          Slovákova

–          Spodní část ČSA

–          Boženy Němcové

–          Bučovická

–          Částečně Brněnská, Polní, Havlíčkova

 

 

 

Město podpořilo zájmové spolky

Nové dresy pro Glitter stars, provoz dětských oddílů místní pobočky Junáku, příspěvek na nájemné v tělocvičnách, nové míče pro volejbalisty, příspěvek na dopravu mladých atletů nebo nákup nového vybavení kroužku Mladých elektrotechniků a programátorů. Nejen to jsou kroužky, které podpořilo město z dotačního Programu činností organizací pracujících s mládeží. Mezi čtrnáct spolků a individuálních sportovců bylo rozděleno 400 tisíc korun.

„Dotační program, kterým podporujeme spolky pracující s mládeží, jsme letos navýšili o 100 tisíc korun. Bohužel ani tato částka nedokázala pokrýt žádosti jednotlivých spolků v plné výši. Proto se chceme zasadit o další navyšování,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Podobně jako u organizací věnujících se dětem a mládeži město podpořilo i činnost dalších spolků. Letos o městskou podporu požádalo 21 organizací. Všem bylo vyhověno v plné výši v celkové částce téměř 900 tisíc korun. Z městské pokladny tak jsou podpořeny například závody fechtlů, proslulá výstava ovoce a zeleniny v režii místních zahrádkářů nebo mistrovství republiky v Beach voleyballu do 17 let. Z peněz města jsou podpořeny i akce jako lampionový průvod, desetiboj nebo legendární Austerlitzman. Městské dotace pomohly také ke koupi traktoru pro Myslivecké sdružení nebo dresů pro florbalisty.

Podporu nezískaly pouze sportovní organizace. Peníze putovaly i k chrámovému sboru Collegium musicale bonum, Divadelnímu spolku Slavkov nebo k místnímu svazu diabetiků. Částkou 60 tisíc město spolufinacovalo i letošní Svatourbanské hody.

Koláčkovo náměstí získá novou tvář

Zelené náměstí s chodníčky, s odpočinkovou a pietní zónou před synagogou i s šedesáti parkovacími stáními. To jsou základní obrysy architektonické studie Koláčkova náměstí, kterou na svém posledním zasedání schválili zastupitelé města. Přestavba dosud neutěšeného prostoru v historické zóně města vychází nejen z podnětů radnice, ale zejména místních obyvatel.

Také díky jejich připomínkám tak náměstí nezíská pouze opravené chodníky a silnici, ale i nové moderního osvětlení, krytý prostor pro kontejnery na tříděný odpad nebo i zídky určené k sezení. V klidovém prostoru náměstí bude umístěn také pomník určený Slavkovanům padlých v obou světových válkách. Jména všech 234 obětí budou vytesána do kamenných desek.

 

SLOVANSKÁ ULICE BUDE OPRAVENÁ. OBYVATELÉ SE DOČKAJÍ LEPŠÍ SILNICE I CHODNÍKŮ

Slovanská ulice v úseku od křižovatky ulic Bučovická a části ulice Ke Mlýnu bude na podzim kompletně opravená. Obyvatelé se dočkají nejen nového povrchu silnice, ale také chodníku a nových parkovacích stání.Se stavebními pracemi se začne do konce května. Stavbaři se budou v ulici pohybovat cca. 5 měsíců.

Oprava ulice se bude týkat téměř 350 metrového úseku od ulice Smetanova po Bučovickou a části ulice Ke Mlýnu. Kromě nových podloží a asfaltu stavební firma vybuduje také 22 parkovacích stání a přebuduje také stávající chodník na západní straně. Chodník se posune blíže k vozovce, aby vznikl nový prostor pro zeleň před fasádami domů. Samotný chodník bude ze zámkové dlažby a kromě ulice Slovanská se dočkají nového zadláždění i v části ulice U Mlýna.

Změnu pocítí i řidiči, kteří po rekonstrukci budou projíždět přilehlou ulicí Smetanova. Po dokončení oprav bude totiž v celé ulici Smetanova platit maximální povolená rychlost 30 km/hodinu a na všech křižovatkách bude platit přednost zprava.

Stavební práce si vyžádají také úpravy zeleně. Vzniknou nové travnaté pásy a záhony pro letničky. Několik stromů bude muset v první fázi ustoupit, následně však budou vysazeny nové.

Po dobu trvání stavby bude ulice kompletně uzavřena, zajištěn bude pouze průjezd pro vozidla záchranného systému. „Stavební práce si samozřejmě vyžádají různá omezení jako například ztížené podmínky pro svoz popelnic, omezení parkování apod.. Děkujeme proto za trpělivost, která bude odměněna důstojně opravenou ulicí,“ uvedl starosta města Michal Boudný s tím, že městský úřad bude vlastníky domů o podrobnostech o zahájení prací informovat prostřednictvím dopisů doručených do schránek a mobilním rozhlasem.

Ulice Slovanská patří k nejvíce poničeným lokalitám města Slavkov u Brna. Zastupitelé ji zařadili na seznam ulic, které potřebují prioritně opravit. Mezi další komunikace zařazených na tento seznam patří náměstí Malinovského (úsek Tyršova – Palackého náměstí – Kaunicova), Jiráskova (úsek Malinovského – Sadová), Havlíčkova, Polní (úsek Lidická – ČSA), Nádražní (od křižovatky do sídliště Nádražní – hotel Florian), Koláčkovo náměstí (úsek Slovákova – Brněnská) a nutné opravy po rekonstrukci kanalizace na ulici Dvořákova.

vs

OPRAVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZAČALA

Dům s pečovatelskou službou v Polní ulici již brzy změní svou tvář. Od poloviny dubna na něm totiž začali pracovat stavbaři, kteří provedou kompletní opravu a zateplení fasády, balkonů i poničených klempířských prvků. Práce budou probíhat po dobu čtyř měsíců – tedy do srpna.

Rekonstrukce si sice vyžádá stavební ruch, obyvatel domu by jej však neměli dramaticky pocítit. Většina prací bude probíhat z lešení, součinnost bude potřebná pouze při zpřístupnění balkónů.

Dům pro seniory postavilo v roce 1996 město Slavkov u Brna a jeho rekonstrukce se bude plně hradit z městského bytového fondu. Náklady akce jsou vyčísleny na téměř 5 milionů včetně DPH.

V domě s pečovatelskou službou se nachází 62 bytů. Sídlí zde také pobočka Charity zabezpečující sociální služby. Jsou zde také prostory pro klub seniorů. Investicí do opravy fasády město předpokládá až dvacetiprocentní úsporu energií.

vs

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }