Slavkov se připravuje na budoucí klimatické změny. Lidé se seznámili se základními fakty.

Kde je ve Slavkově v létě nejtepleji a kde je naopak nejpříjemněji? Kde a jak ohrožuje občany sucho? Nejen na tyto otázky dostali odpověď lidé, kteří se vydali v sobotu 18. září na nádvoří zámku. Město zde prezentovalo výsledky analytické části zpracovávané adaptační strategie, která má Slavkov připravit na klimatické změny.

(Pokračování textu…)

Ulice Malinovského se začne od 7. června opravovat

Ulice Malinovského se začne od pondělí 7. června opravovat. Město již vysoutěžilo dodavatele stavby. Stavba bude v okolí škol, kostela a polikliniky probíhat pět měsíců, tedy cca. do konce října 2021. První etapa se začne na silnici kolem kostela podél základní školy Komenského po hasičskou stanici. Do ulice Malinovského se tak v prvních měsících stavby bude moci najíždět pouze z ulice Tyršova a Jiráskova. Ulice bude od křižovatky s ulicí Jiráskova uzavřena a označena jako slepá. Stroje se v první fázi budou pohybovat v okolí mateřské školy Karolinka a také kolem hasičské stanice. K areálu koupaliště, stadionu a golfu tak auta budou moci přijíždět z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunicova). Následně, na konci léta, se dopravní situace „vymění“. Řidiči pak budou moci zajíždět alespoň k oběma školám a využívat zdejší parkoviště.

Kvůli stavbě nebude v provozu také zastávka autobusu před poliklinikou a dočasně se přemístí na ul. Husova a Bučovická (následně na Palackého náměstí na parkoviště před radnicí).

Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici Malinovského. Umístění stávající komunikace, parkovacích stání i chodníků zůstane zachováno. Důraz bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení (u kostela a u vchodu do školního dvora), vybudování nových parkovacích stání před mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Mírně bude posunut a zkrátí se také přechod pro chodce u polikliniky.

Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.

Stávající alej zůstane zachována, protože zeleň ve městě je důležitá pro zlepšení mikroklima svého okolí.

 

 

Rekonstrukce průtahu města startuje od pondělí 26. 4.

Slavkov u Brna se připravuje na jednu z největších dopravně – stavebních akcí za uplynulá desetiletí. Od  26. dubna se v ulicích objeví omezující dopravní značky, které odstartují první etapu rekonstrukce průtahu – stavbu kruhové křižovatky u ulic Slovákova, ČSA a Polní. V této lokalitě se bude pracovat cca. 4 měsíce a po celou dobu nebude tato křižovatka průjezdná a navazující ulice budou označeny jako slepé. Semafory zde budou řídit provoz pouze autobusů, integrovaného záchranného systému, popelářů a technických služeb. Ostatní doprava bude svedena na silnici I/50 – tedy na obchvat města.

(Pokračování textu…)

Zámecký park získá desítky nových laviček i odpadkových košů. Pro děti vznikne herní zóna.

Téměř devadesát laviček a třicet odpadkových košů. Přírodní dětské prvky. Osvětlení horní části parku, včetně přístupových cest. Vybudování cest k opravenému altánu. Naučná stezka prozrazující názvy staletých stromů. Zámecký park prochází další vlnou oprav a dovybavení.

Řemeslníci si již v uplynulých týdnech odvezli do svých dílen první lavičky určené k renovaci. Památkáři již také ladí s dodavateli poslední detaily na dětských prvcích i osvětlení. Nové prvky si návštěvníci budou moci užít už letos v létě.

podrobné informace o projektu zde

V horní části parku například přibyde dlouho chybějící stožárové osvětlení, díky kterému bude odchod z nočních akcí v parku bezpečnější. „Ožijí“ i živé ploty, v nichž bude schováno přes třicet nízkých svítidel.

„Jsem velmi rád, že nákladné opravy, které se v zámeckém parku odehrály v uplynulých třech letech a byly zaměřeny zejména na záchranu kulturních památek, korunujeme tím, po čem návštěvníci nejvíc volali – chybějící lavičky a odpadkové koše. Díky penězům, které jsme na projekt získali z evropských fondů, můžeme pomýšlet i na další „drobnosti“, které z parku udělají bezpečné a hlavně příjemné místo v jakoukoli dobu. Vždyť, kolikrát jsme museli vymýšlet velmi složitá řešení, abychom například osvětlili cestu stovkám návštěvníků odcházejících z letního kina. Některé akce jsme kvůli bezpečnosti nedělali raději vůbec,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Stávající oprýskané a často poničené lavičky projdou kompletní renovací, na některých místech přibydou zcela nové. Neobvyklé posezení vznikne také u spodní fontány na betonové zídce. Návštěvník již také nebude muset hádat názvy nádherných stromů. U třiceti nejvýznamnějších budou umístěny informační tabule.

Asi nejvýraznější změnou, kterou ocení zejména nejmladší návštěvníci, je vystavění herní zóny. Dřevěné prvky budou umístěny v délce téměř sto metrů podél nově opravené zdi. Děti se můžou těšit například na dřevěné koníky, skákací disky, balanční prvky, houpačky i prolézačku. „Všechny herní prvky budou z přírodního materiálu tak, aby co nejméně narušovaly ráz areálu. Každý krok pečlivě konzultujeme dozorujícími památkáři,“ popsal vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Příjemnější bude také přístup k nedávno renovovanému čínskému altánu, který je jednou z dominant parku. Zajistí ho vybudování nových cest ze severní i z jižní strany.

Práce se návštěvníků parku téměř nijak nedotknou – prostor zůstane po celou dobu přístupný a i lavičky se budou obměňovat postupně. „Pouze při některých fázích projektu v období od března do května se připraví na zákaz vstupu do některých částí parku z důvodu zemních prací. Vzhledem k jeho rozloze ale nepocítí výrazné omezení,“ ujistila ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Náklady přesahují sedm milionů korun, pět milionů však pokrývá dotace z evropských fondů.

Zámecký park i přilehlé okolí zámku zažil v posledních třech letech výrazné opravy. Po náročných sanačních pracích se zpřístupnily zámecké valy. V severní části parku se také podařilo obnovit a zachránit původní barokní zeď v délce čtyři sta metrů. Ve spodní části září replika původního čínského altánu. Zámek je také, jako jeden z mála památek na jižní Moravě, vybaven výtahem do hlavních prohlídkových tras a koncertních sálů.

Detailní informace k projektu naleznete na stránkách slavkov.pincity.cz

Západní chodník Tyršovy ulice je kompletně opravený

Město opravilo další etapu část chodníku v ulici Tyršova. Rekonstrukce se týkala téměř půlkilometrového úseku od polikliniky až po ulici Pod Oborou. Západní strana celé ulice je tak nyní kompletně opravená v délce téměř 700 metrů.

Díky investici za téměř 5 milionů korun stavbaři opravili i obslužnou silnici podél bývalého obchodu Jednota a vybudovali zde devět parkovacích stání. Nový chodník o délce 125 metrů vznikl také v ulici Pod Vinohrady. Stavební práce navázaly na loňskou rekonstrukci chodníku podél Integrované střední školy.

V příštích měsících se Slavkov dočká oprav silnice a chodníků v ulici Slovákova (od ulice Nerudova), ČSA, Boženy Němcové a Lidická. Náročná akce se dotkne kompletní infrastruktury – silnice, parkovacích stání, chodníků, zbudování přechodů, nového veřejného osvětlení a zejména nové kruhové křižovatky. Tento úsek bude bohužel po dobu stavby – tedy od poloviny dubna až do zimy – kompletně neprůjezdný. Pravděpodobně o měsíc později začne také kompletní rekonstrukce ulice Malinovského od polikliniky, podél základní školy Komenského až po mateřskou školu Karolinka. O detailech dopravní organizace se informujte na stránkách www.slavkov.cz nebo prostřednictvím Mobilního rozhlasu (registrace na slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo na telefonicky na tel. 703 155 111)

 

Místní akční plán vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Město Slavkov u Brna pokračuje úspěšně i ve školním roce 2020/2021 v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání („MAP“). I přes omezení způsobená aktuální epidemiologickou situací jsme stále aktivně spolupracovali s mateřskými i základními školami v území ORP Slavkov u Brna, stejně jako se zájmovými organizacemi, které se věnují rozvoji a vzdělávání dětí do 15 let věku.

(Pokračování textu…)

Počet obyvatel ve Slavkově opět vzrostl

Ve Slavkově u Brna podle údajů interního systému městského úřadu žilo v roce 2020 6836 obyvatel. To je opět více, než tomu bylo v loňském roce. Nově narozených občánků přibylo 81, tedy o tři méně než v roce předchozím. Bohužel kvůli koronavirovým opatřením se nemohlo uskutečnit žádné oficiální vítání na radnici.

(Pokračování textu…)

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice – smlouva podepsána

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“

(Pokračování textu…)

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }