Místní akční plán vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Město Slavkov u Brna pokračuje úspěšně i ve školním roce 2020/2021 v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání („MAP“). I přes omezení způsobená aktuální epidemiologickou situací jsme stále aktivně spolupracovali s mateřskými i základními školami v území ORP Slavkov u Brna, stejně jako se zájmovými organizacemi, které se věnují rozvoji a vzdělávání dětí do 15 let věku.

(Pokračování textu…)

Počet obyvatel ve Slavkově opět vzrostl

Ve Slavkově u Brna podle údajů interního systému městského úřadu žilo v roce 2020 6836 obyvatel. To je opět více, než tomu bylo v loňském roce. Nově narozených občánků přibylo 81, tedy o tři méně než v roce předchozím. Bohužel kvůli koronavirovým opatřením se nemohlo uskutečnit žádné oficiální vítání na radnici.

(Pokračování textu…)

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice – smlouva podepsána

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“

(Pokračování textu…)

Městský rozpočet pro rok 2021: investujeme z úspor

Již od počátku našeho volebního období slibujeme našim občanům, že se dočkají významných rekonstrukcí chodníků a silnic. Šest let jsme společně s Jihomoravským krajem připravovali projekt na opravu průtahu městem v délce téměř tři kilometry. Od Penny přes Bučovickou, podél cyklostezky až ke křižovatce se silnicí I/50. Na tak významnou akci jsme odkládali peníze, které jsme záměrně neutráceli za drobné úseky rozeseté po městě. A že by to bylo potřeba!

(Pokračování textu…)

Restaurátor: stále mě udivuje krása slavkovských soch, ale i návštěvníci, kteří na ně dokážou vylézt a fotit si selfie

V zámeckém parku se i letos pokračovalo s obnovou vzácných tři sta let starých barokních soch. Novou tvář získaly například obě najády na spodním horizontu francouzské části parku. Na náročné restaurování se již třetím rokem podílí čtyřčlenný tým pod vedením Josefa Červinky. Díky nim se daří dílo, jemuž hrozila zkáza, zachránit. Práce by neměly utichnout ani v příštím roce, kdy by měly přijít na řadu například okrasné vázy a sousoší. „Neustále mě překvapuje krása soch a jejich sochařská rafinovanost. Tento můj obdiv se však mění v údiv ve chvíli, kdy jsem svědkem scén, při nichž někteří majitelé parku nemají problém nechat vykonat potřebu svého pejska na soklu sochy, opřít si o ni kolo nebo na ni vylézt kvůli zajímavé selfie,“ říká v rozhovoru restaurátor Josef Červinka.

Z fondu na obnovu městské památkové zóny ministerstva kultury se nebudou renovovat pouze sochy v parku. Opraví se také oltář v kapli u hřbitova, na ulici Špitálské, kterou vlastní Římskokatolická církev.

 

V zámeckém parku pracujete již třetí sezónu. Za tu dobu jste již zrestaurovali 29 soch, tedy téměř polovinu z „galerie“ rozmístěné v parku. Jak moc zabraly přípravy a pak samotná realizace?

Práce zahajujeme čištěním povrchu soch od nečistot a biologických povlaků. Již v průběhu čištění postupně zpevňujeme zvětralý kámen. Po té se pokoušíme snížit obsah vodorozpustných solí v sochách, který je zde poměrně vysoký. Dále následuje doplňování chybějících částí soch a jejich závěrečná povrchová úprava. Přípravné práce spočívající v dohledávání předloh pro rekonstrukce chybějících částí soch, přípravy materiálů, shánění surovin, testování navržených technologií jsou podobně časově náročné jako samotná realizace. To vše zvládáme v základním týmu čtyř restaurátorů. Počet kolegů spolupracujících na této akci však překračuje desítku.

Co pro vás zakázka na obnově soch ve slavkovském parku znamená a jak moc se liší od těch, které jste dosud dělali?

Vedle Jižní Moravy pracuji například v Žamberku, Poličce, Poděbradech, Praze nebo v Liberci.  Každé restaurování je individuální záležitostí a liší se navzájem technikou vzniku uměleckého díla, jeho materiálem, místními přírodními i společenskými podmínkami, a proto je těžké jednotlivé akce srovnávat. Restaurování souboru soch slavkovského zámeckého parku se liší rozsahem prací, ze kterého vyplývá velká časová náročnost a to nám umožňuje sochy dlouhodobě pozorovat v různých ročních obdobích, povětrnostních podmínkách a to nejen při restaurování, ale i před ním po něm. To považuji za velmi zajímavé a poučné.

Co vás překvapilo při samotné realizaci?

Neustále mě překvapuje krása soch a jejich sochařská rafinovanost. K těm nemilým překvapením patří chování některých návštěvníků parku, kteří nemají problém nechat vykonat potřebu svého pejska na soklu sochy, kterou právě opravujete, opřít si o sochu kolo nebo na ni vylézt aby se mohli vyfotit.

Které sochy vám daly nejvíc „zabrat“? S jakými problémy jste se potýkali?

O problémy není u slavkovských soch nouze. Při doplňování chybějících částí soch nás letos trápily sochy najád, které byly s největší pravděpodobností původně umístěny vysoko na architektuře a byly určeny především pro podhled, ale v současné době jsou  nejblíže přístupné zezadu a to v úrovni očí diváka. Je tedy poměrně náročné dát doplňkům například rukou správnou proporci, aby vypadaly ze všech pohledů přijatelně. Dalším komplikovaným problémem je velmi vysoká koncentrace vodorozpustných solí v kameni celého souboru soch. Ty jsou nepříjemné jednak z estetického hlediska, neboť na povrchu tvoří vlhké tmavé skvrny a hlavně svou opakovanou krystalizací degradují hmotu kamene a  ten se začne časem rozpadat. Bohužel běžné postupy používané v restaurování jsou v tomto případě málo účinné. Hledáme spolu s odborníky z Akademie věd a vysokými školami řešení, ale zdá se, že jej nenalezneme, tak rychle jak bychom si přáli. Co se týče počasí, tak jsme na tom jako většina lidí, kteří pracují venku a musím práce plánovat a přizpůsobovat povětrnosti,  abychom splnili technologické podmínky používaných materiálů. Letošní deště, na které jsme si v posledních letech odvykli, nám prodloužily pracovní sezonu v parku až do zimy.

Používali jste při restaurování i technologické novinky, nebo šlo spíše o „starou tradiční ruční práci“?

Při restaurování se držíme osvědčených technik, které máme k dispozici. Každý rok se snažíme na základě  zkušeností z předchozích etap vylepšovat použité materiály. Rád bych na slavkovských sochách pro dočišťování sádrovcových krust použil laser, což je ale bohužel mimo finanční možnosti této akce.

Jaké materiály jste při modelování nových prvků používali – jednalo se také o původní mušlový vápenec? Jak složité bylo tento materiál najít a získat?

Do jisté míry ano. Chybějící partie soch doplňujeme umělým kamenem, který je tvořen různými drtěmi několika typů vápenců včetně mušlového. Hledání vhodných materiálů bylo poměrně složité, ale to jsme museli vyřešit již v první etapě restaurátorských prací a nyní pouze precizujeme tehdejší recepturu. Některé materiály kupujeme v Něměcku, Itálii nebo Rakousku a ty nebyly letos tak snadno dostupné jako dříve, ale naštěstí jsme se zvládli zásobit včas.

Vaše práce dozoroval i letos zesnulý profesor Miloš Stehlík. Muž, který se podílel na jejich obnově při posledních opravách v sedmdesátých letech. Jak vám tato spolupráce vyhovovala, co nového jste díky tomu objevili?

Spolupráce to byla výborná. Pan profesor nejen, že se podílel na podobě dnešní adjustace soch v parku v sedmdesátých letech minulého století, ale byl i znalcem obou autorů sochařské výzdoby zámeckého parku. Díky tomu jsme se pod jeho vedením odvážili do některých náročnějších rekonstrukcí chybějících částí soch. Často na něj s kolegy při práci vzpomínáme.

Při procházce parku si můžeme všimnout, že některé sochy začaly „zelenat“. Čím je to způsobené? Jak moc to může sochy poškodit a jak se toho vyvarovat?

 

Mušlový vápenec, ze kterého jsou sochy zhotoveny je velmi dobrou půdou pro osidlování biologickými povlaky, lišejníků, řas, plísní a mechů. Navzdory chemickému ošetření soch probíhá jejich opětovné bionapadení opravdu velmi rychle. V letošním roce tomu určitě pomohlo i větší množství srážek. Nynější míra biologického osídlení povrchu soch má spíš estetický dopad, ale samozřejmě při vyšší míře se může podílet na degradaci kamene. V průběhu restaurování testujeme různé možnosti, jak v budoucnu sochy ošetřovat, aby byla prodloužena jejich životnost. Mezi jedno z opatření je i výběr vhodného přípravku pro eliminaci biologického napadení.

Již nyní komise pro památkovou péči doporučila pokračovat v restaurování soch i v příštím roce. Jaké sochy se dočkají oprav a co na nich bude potřeba udělat?

 

Příští etapa by se neměla nějak výrazně odlišovat od těch předchozích. V jejím rámci bude dokončeno restaurování soch a bude se pokračovat v restaurování dekorativních váz. Já bych si osobně přál aby se ještě upravila prezentace sousoší Nejsvětější Trojice ze zaniklého slavkovského trojičního sloupu a sochy určené pro podhled nebyly umístěny v trávě, ale na nějaké citlivé soudobé architektuře sloupu ve výšce pro kterou byly vytvořeny. Tento projekt jsme připravovali s již zmíněným panem profesorem Stehlíkem, který byl jeho velkým zastáncem.

 

Soubor barokních soch je dílem Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Giuliani je autorem soch například v klášteře Heiligenkreutz, v Liechtensteinském zahradním paláci Rossau nebo v Leebově zahradě ve Vídni. Lengelacher se zase podílel například na sochařské výzdobě Mikulova. Kompletní soubor čítá 64 kamenných děl, které u obou umělců zadal Dominik Ondřej Kounic pro zámeckou oranžerii kolem roku 1700. 48 z nich je nyní trvale vystaveno v zámeckém parku, zbytek zdobí interiéry zámku nebo jsou uloženy v depozitáři. 29 z nich se v posledních třech letech dočkalo restaurátorské péče.

 

Bude se stavět nová základní škola?

Velká výstavba v našem městě a okolních obcích má své důsledky. I když jsme v roce 2017 rozšířili kapacitu Základní školy Tyršova o novou budovu (investice ve výši 37,5 mil. Kč – 6 tříd pro 180 dětí), nepokryje současná kapacita slavkovských základních škol očekávaný nárůst dětí ze Slavkova a zejména z okolních obcí. Obec Holubice se již rozhodla vybudovat novou základní školu pro oba stupně vzdělávání. I přes toto jejich rozhodnutí potřebujeme navýšit kapacitu minimálně o 500 míst, takto to plyne z nedávno zpracované demografické studie.

(Pokračování textu…)

Přes den jezdit, v noci nabít. Úřad bude jezdit ekologicky

Úředníci městského úřadu ve Slavkově u Brna budou za občany jezdit v novém elektroautomobilu. Již dosluhující Fabii nahradil úřad novým typem Škoda Citygo iV.

Nákup nového ekovozidla podpořil také Státní fond životního prostředí částkou 182 tisíc korun.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Zastupitelé rozhodli o vyšší dani z nemovitosti. „Dvojkový“ koeficient pomůže městu udržet svoz odpadu i s opravou ulic

Rekonstrukce střechy na základní škole Komenského, rekonstrukce ulice Malinovského. Opravy chodníků, výstavba parkovacích stání, veřejného osvětlení související s rekonstrukcí silničního průtahu městem, která odstartuje na jaře příštího roku.

Nejen to jsou investice, které chce město v následujících měsících spustit a dotáhnout do konce. V dalších letech Slavkov čekají také velké investice do školství. Kvůli nejistým ekonomickým vyhlídkám, při kterých bude městská pokladna nejspíše o deset až dvacet milionů ročně chudší než byl dosavadní vývoj, vedení města stojí před nelehkým úkolem jak klíčové projekty nezastavit, zajistit dosavadní služby občanům a pokračovat v nezbytném rozvoji města.


Klíčové akce příštího roku – zahájení opravy průtahu městem a rekonstrukce střechy na Základní škole Komenského

Přečtěte si o klíčových projektech více zde


Město už v letošním roce snížilo rozpočet o deset milionů korun. Odčerpalo volné finanční prostředky z fondů příspěvkových organizací, snížilo jejich i své provozní výdaje. Další škrty se projeví v rozpočtu na rok 2021, který nyní vzniká. V rezervním fondu města jsou uschovány z minulého „přebytkového“ období také další peníze čekající na spuštění investičních akcí.

„Představa, že budeme neustále škrtat na provozních výdajích, abychom udrželi investice ve městě je bohužel těžko proveditelná. Troufám si říct, že tohoto nelehkého úkolu jsme se zhostili už v minulých letech a ve většině příspěvkových organizací fungují „na doraz“ už dlouho,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Nepopulární, ale nutný krok k udržení rozvoje města

Zastupitelé se proto na svém posledním zasedání rozhodli učinit nepopulární, ale pro udržení chodu města nezbytný, krok. Slavkov, který patřil již od roku 1993, k městům s nejnižší sazbou daně z nemovitosti, bude od nového roku patřit mezi města s takzvaným „dvojkovým“ koeficientem.

 

„Daň z nemovitosti je jedinou daní, jejíž výši určuje místní samospráva a peníze z ní putují přímo do rozvoje města. Měli jsme na výběr zvolit koeficient od jedné do tří s dalšími odlišnosti v jednotlivých typech nemovitostí. Rozhodli jsme se jít zlatou střední cestou, po které se mnoho měst a obcí (například Šlapanice, Kuřim, Tišnov, Rosice…) vydalo už před mnoha lety. Naše město v tomto ohledu patřilo k „nejlevnějším“ lokalitám. S ohledem na jeho nezbytný rozvoj a každoroční boj o peníze tento model nejde držet do nekonečna. Jakkoli je nyní nepopulární a nedělá se nám snadno,“ vysvětlila místostarostka města Marie Jedličková.

 

Například majitel rodinného domu, za který mu byla dosud vyměřena daň ve výši 320 korun ročně, v květnu příštího roku zaplatí 600 korun. Byt o výměře 60 m2 byl dosud zatížen daní 230 korun. Na složence se v příštím roce objeví částka 576 korun. Navýšení daně se dotkne i podnikatelů. Zatímco v posledních 27 letech za výrobní dílnu a prodejnu o výměře 100 m2odváděli 1000 korun ročně, od příštího roku se tato částka zvýší na 3000 korun. Ve městech jako například Rousínov nebo Ivančice, kde platí maximální „trojkový“ koeficient by byla daň vyměřena na 4500 korun. Vyšší koeficient se nedotkne majitelů zahrad a polí.  Tímto nastaveným modelem přiteče do městské pokladny o téměř šest milionů korun ročně více.

 

„Jsou to velké peníze, za které zejména udržíme ojedinělý svoz a zpracování biologického odpadu i finanční ztrátu z hospodaření s komunálním odpadem bez nutnosti zdražování známek na popelnice. Už nyní na tyto neustále zdražující se služby město doplácí přes čtyři miliony korun. Bohužel nás čekají i možné další výpadky kvůli rušení superhrubé mzdy. Takové výpadky už by mohly plánované investice zbrzdit,“ dodal starosta Michal Boudný.  Podle něj bude i nadále pro město prioritní mít připravené projekty tak, aby měly šanci na úspěch v chystaných dotačních výzvách.

 

Typový příklad zdanění nemovitostí

nemovitost Daň 2020 (Kč) Daň 2021 (Kč)
Obytný dům, 100 m2 bez dalšího nadzemního podlaží 320 600
Zahrada, pole, 1 ha 924 924
Byt, 2+1, 60 m2 230 576
Garáž, 20 m2 160 480
Chata, 30 m2 bez dalšího nadzemního podlaží 180 540
Objekt využitý převážně jako dílna, 100 m2 1 000 3 000
Objekt využitý převážně jako prodejna, 100 m2 1 000 3 000

 

stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí platnost
do 31. 12. 2020 od 1. 1. 2021
změna místního koeficientu 1 2
změny koeficientů § 6/11
STAVEBNÍ POZEMEK 1,6 2
STAVBA K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI VČETNĚ RODINNÝCH DOMŮ VYUŽÍVANÝCH K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI 1 1,5
STAVBA PLNÍCÍ DOPLŇKOVOU FUNKCI KE STAVBĚ PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI 1 1,5
GARÁŽ VYSTAVĚNÁ ODDĚLENĚ OD OBYTNÉHO DOMU 1 1,5
STAVBA PRO PODNIKATELSKOU ČINNOST: ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 1,5
STAVBA PRO PODNIK. ČINNOST: PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, DOPRAVA, ENERGETIKA, OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 1 1,5
STAVBA PRO PODNIKATELSKOU ČINNOST: OSTATNÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST 1 1,5
BYT 1,6 2
SAMOSTATNÝ NEBYTOVÝ PROSTOR URČENÝ K PODNIKÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 1,5
SAMOSTATNÝ NEBYT. PROSTOR URČENÝ K PODNIK. – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, DOPRAVA, ENERGETIKA, OST. ZEM. VÝR. 1 1,5
SAMOSTATNÝ NEBYTOVÝ PROSTOR URČENÝ K PODNIKÁNÍ – OSTATNÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST 1 1,5
SAMOSTATNÝ NEBYTOVÝ PROSTOR URČENÝ K VYUŽITÍ JAKO GARÁŽ 1 1,5
OSTATNÍ SAMOSTATNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY 1,6 2
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }