Silvestrovský ohňostroj je kvůli covidu zrušený

V souvislosti s aktuálními nařízeními vlády se město Slavkov u Brna rozhodlo nepořádat tradiční silvestrovský ohňostroj odpalovaný z jižní rampy zámku. Ze stejného důvodu nebude město ani pořádat ples, který se měl uspořádat 22. ledna. Aktuálně sice plesy nejsou zakázány, nicméně podmínky, za jakých bychom jej mohli uskutečnit, se vymykají představě společenské zábavě. Účastníci by kromě podmínky O-N museli mít nasazeny respirátory. Kapacita by také byla omezena na 100 osob.  Děkujeme za pochopení.

 

 

Rekonstrukce průtahu městem a ulice Malinovského. Co se změnilo?

První fáze rekonstrukce průtahu městem je u konce. Přestože se podél silnice dodělávají ještě detaily, auta už mohou projíždět po nové kruhové křižovatce i nové vozovce v ulici Lidická a Boženy Němcové. Stejně tak už je živo i v ulici Malinovského poblíž polikliniky a škol. Zatímco rekonstrukce průtahu (krajské silnice III/0508) byla projektována zejména s cílem zajistit plynulou a hlavně přehlednou jízdu, v místě, kde se pohybují stovky dětí, se dopravní stavitelé zaměřili zejména na zvýšení bezpečnosti a zpomalení aut. I proto došlo na některých místech ke změnám, na které jsme nebyli zvyklí. Pojďme se na ně podívat blíže.

(Pokračování textu…)

Tyršovka má novou venkovní učebnu. Daroval ji Slavkovák

Tento měsíc proběhla kolaudace a předání venkovního přístřešku na základní škole Tyršova. Přístřešek bude v teplých měsících sloužit jako přírodní učebna pro žáky základní školy. Celé dílo v hodnotě 800.000 korun realizovala a následně věnovala škole firma AUSTRA s.r.o. zastoupená jejím majitelem panem Petrem Matuštíkem. „Velmi děkuji za tento hodnotný a hlavně užitečný dar naší škole. Věřím, že nová učebna bude hojně využívaná a v této nelehké době přispěje ke kvalitní a příjemné výuce žáků,“ poděkoval starosta Michal Boudný.

 

 

 

Zlatá Hora má staronové dětské hřiště

Zastaralé dětské hřiště, ve střední části sídliště Zlatá Hora, vystřídaly nové atrakce. Město ve spolupráci s Nadací ČEZ a společností LIDL kompletně vyměnilo stávající prvky za nové, včetně dopadových povrchů. Děti si tak můžou hrát na nových prolézačkách s klouzačkou, houpat na síťové houpačce i v domečku na pružinách. Přebyl i kuželový kolotoč s prolézací sítí.

(Pokračování textu…)

Slavný kardiolog věnoval městu další stromy. V ulici Pod Vinohrady zakořenila javorová alej.

V polovině října proběhla výsadba dvaceti javorů na ulici Pod Vinohrady. Tyto vzrostlé stromy věnoval našemu městu předseda České kardiologické společnosti, pan profesor Miloš Táborský, který v našem městě dlouhodobě žije. Pan profesor tak navázal na výsadbu javorů na ulici Slunečná (za lázeňským domem B Braun), kterou loni městu rovněž věnoval.
„V posledních měsících zakořenila ve Slavkově více než stovka nových stromů. Mám obrovskou radost, že tato aktivita už není pouze v režii města, ale že k ní přistupují sami občané i firmy, kterým záleží na naší budoucnosti. Velmi si vážím aktivity pana profesora, který městu věnoval tento velmi cenný dar již podruhé s příslibem další spolupráce,“ okomentoval starosta města Michal Boudný.

Město v uplynulém měsíci zorganizovalo první ročník výsadby ovocného sadu jako alternativu pro přivítání nových občánků. Další desítky stromů vysadili místní myslivci. S výsadbou v lokalitě Kozí Hory chce město pokračovat i na jaře příštího roku. Jakoukoli pomoc s těmito plány uvítáme.

 

 

Nové občánky jsme přivítali výsadbou stromů v novém sadu

Mandloň, oskeruše, jeřáb… nejen to jsou stromy, které budou mnoho desítek let připomínat jména nově narozených dětí ve Slavkově u Brna. Slavkov 23. 10. 2021 poprvé přivítal nejmladší děti výsadbou stromů v nově založeném sadě v lokalitě Kozí Hory II, nedaleko cesty na Křenovice. V loňském roce zde místní svaz zahrádkářů vysadil prvních třicet stromů tvořící komunitní sad. Teď přibylo dalších šedesát stromů symbolizující kořeny nových Slavkováků.

(Pokračování textu…)

O tom, že město potřebuje novou školu, není pochyb. Pokud nebudeme jednotní, předběhnou nás jiní

Stavět novou školu nebo nestavět? Je lepší postavit devítiletku na „zelené louce“ za autobusovým nádražím, nebo raději investovat do rozšíření stávajících škol. A jak s tím souvisí výstavba nové mateřské školy? A kdy bude stát? Nejen o tom jsme si povídali se starostou města Michalem Boudným a Marií Jedličkovou, místostarostkou, která se ve Slavkově stará mimo jiné i o oblast školství.

(Pokračování textu…)

Slavkov má zůstat městem na dlani, míní přední architekt Marek Jan Štěpán

Snižte automobilovou dopravu v centru, rozvíjejte se v blízkosti dvou historických os a hlavně navazujte na dobrou práci vašich předků. Vaší vizí by mělo být město obklopené zelení, postavené na modelu takzvaného „zahradního města“ a na svých tradičních principech, které tvoří zejména historické aleje. Slavkov je městem na dlani, které je ze severu chráněno přírodním amfiteátrem a na jihu říční nivou. Atmosféru města vytváří jedinečná bloková zástavba s červenými střechami. Radnice by měla zaktualizovat územní plán tak, aby tyto principy zůstaly zachovány a aby město neztratilo svůj malebný charakter.

(Pokračování textu…)

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }