Školní areál bude mít nové oplocení

Rozpadající se zídka s oplocením kolem základní školy Komenského se dočká změny. V polovině listopadu ji stavební firma rozebrala a do konce roku postaví nově. V letošním roce je to již druhá venkovní změna kolem areálu školy. V letních měsících stavaři vybudovali novou přístupovou cestu do školy a domu dětí mezi Malinovského náměstím a Svojsíkovým parkem.

 

 

 

Na Bučovické zakořenila část zeleně

V ostrůvcích kolem nově opravené silnice na ulici Bučovická zakořenila nová zeleň a okrasné květiny. Osázeli ji zahradníci v podobné skladbě, která se postupně rozrůstá na kruhových křižovatkách a ve spodní části ulice ČSA. V podobném stylu se pak bude pokračovat i v roce 2023 nejen na zbytku ulice Bučovická, ale také na ulici Špitálská.

 

 

 

 

Napoleonské akce se vrací po dvou letech do Slavkova!

Vzpomínkové akce na Bitvu u Slavkova se po dvou covidových letech vrací zpět! Centrum města, nádvoří zámku i zámecký park se v sobotu 3. prosince vrátí do atmosféry roku 1805, kdy se Slavkov stal centrem jedné z nejzásadnějších bitev evropských dějin. Chybět nebude tradiční předvánoční jarmark, historický program, vojenské ležení, bitevní ukázky i vyvrcholení v podobě defilé vojáků a nočního programu v zámeckém parku. Součástí bude unikátní noční bitva a hra světel na průčelí zámku.

(Pokračování textu…)

Stará hasička má nové elektrické rozvody

Hasičská stanice v ulici Malinovského, v níž sídlí dobrovolní hasiči, má kompletně nové elektrorozvody. V uplynulých dvou letech se podařilo investovat do zastaralého zařízení ve všech místnostech tak, aby mohla budova být i nadále bezpečně využívána.

S postupnou rekonstrukcí budovy se začalo v roce 2018 výměnou vrat. Následovala rekonstrukce topení, částečné zateplení a instalace zabezpečovacího systému. Rekonstrukce elektrorozvodů stála cca 1,6 milionů korun. Akci podpořil částkou ve výši milionu korun (rozděleného do dvou etap) Jihomoravský kraj.

 

 

 

Oprava průtahu městem jde do finále. Řidiči od úterý projedou po nové silnici bez výrazného omezení

Slavkov si po dvou letech může oddechnout. Největší dopravní stavba, která se ve městě v posledních desetiletích odehrála v obytné části města, jde do finále. Od úterních odpoledních hodin se otevře řidičům ulice Špitálská a Slavkov tak bude průjezdný. Kvůli asfaltování bude potřeba jen na cca dva dny uzavřít část ulice Slováka. K tomu však dojde až po dušičkách.

Řidiči se tak po dvou letech můžou projet po novém povrchu silnice III/0501 v délce téměř tří kilometrů. Výrazně se také proměnily samotné ulice, jichž se stavba dotkla: Špitálská, Kollárova, Slovákova, část ČSA, B. Němcové, Lidická a Bučovická. V těchto ulicích jsou nové chodníky, vznikly bezpečné přechody pro chodce, včetně dvou zcela nových (u Penny na Špitálské a u benzinky v Bučovické). Novinkou je také kruhová křižovatka pod náměstím, moderní veřejné osvětlení, parkovací stání i přehledné křížení ulic. Ještě do konce roku začnou zahradníci také s výsadbou zeleně ve vzniklých ostrůvcích. Pokračovat pak budou v příštím roce.

Přestože silnice bude již průjezdná a zmizí zákazové značky, stavební práce zcela neutichnou ani v chladných dnech. Stavaři musí ještě dokončit část ulice Slovákova (mezi ulicí Nerudova a kruhovou křižovatkou). Kvůli asfaltování budou muset úsek ještě na cca dva dny uzavřít. Stane se tak až po dušičkovém víkendu – tedy po 2. listopadu. Dokončovat se budou také nedodělávky mimo silnici.

„Mám obrovskou radost, že tento projekt spěje ke zdárnému konci. Děkuji dotčeným Slavkovákům za trpělivost. Věřím, že výsledek za všechna ta omezení stojí. Samozřejmě si ještě musíme pohlídat detaily, abychom mohli stavbu řádně zkolaudovat. Ani poté však v ulicích neskončíme – spolu se zahradníky se budeme věnovat ozelenění, které bude v duchu již vybudovaných částí,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Rekonstrukce průtahu je společným projektem Jihomoravského kraje a města Slavkov u Brna. Začala na jaře roku 2021 a končí na konci roku 2022. Samotné realizaci předcházela téměř šestiletá příprava. Kompletní oprava silnice „od Penny až po křižovatku k silnici I/50“ byla projektem vlastníka komunikace – tedy Jihomoravského kraje. Zbylé stavby (chodníky, veřejné osvětlení, parkovací stání, ozelenění) pak šly na vrub města Slavkov u Brna. Náklady na projekt byly 116 milionů korun, 36 milionů korun šlo z městské pokladny.

Co všechno vzniklo?

  • Oprava silnice III/0501, povrchové úpravy a chodníky podél silnice.
  • Kompletní oprava silnice III/0501 včetně povrchu – Špitálská (křižovatka u Penny), Kollárova, Slovákova, ulice ČSA, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po připojení na silnici I/50.
  • Kompletní rekonstrukce chodníků po celé délce silnice.
  • Nová kruhová křižovatka pod Palackého náměstí s přechody pro chodce.
  • LED veřejné osvětlení
  • Odstavné plochy pro auta – ČSA, B. Němcové, ulice Špitálská – téměř v celé délce severní strany, část ulice Kollárova – západní strana, Slovákova – několik míst po obou stranách (zejména u ubytovny), ulice Bučovická – po obou stranách v téměř celé délce (mimo zastávku a vjezdy).
  • Bezpečné přechody pro chodce a dva zcela nové (Špitálská u Penny a Bučovická u benzinky)
  • Zpřehlednění křižovatek

 

 

 

Noví zastupitelé se poprvé sešli. Starostou města je Michal Boudný

Slavkov u Brna má po komunálních volbách staronové vedení. Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili do funkce starosty Michala Boudného z hnutí PRO Slavkov u Brna, který bude vést město již třetí volební období. Místostarostkou města je Marie Jedličková (KDU – ČSL). Zastupitelé také jmenovali uvolněnou radní pro komunikaci a kulturu Veroniku Slámovou (Starostové a nezávislí). Do rady města byli zvoleni také Jana Bangová (PRO Slavkov u Brna) Petr Jeřábek z hnutí Starostové a nezávislí.

(Pokračování textu…)

Ve Slavkově vznikla koalice tří stran. Zaměří se především na stavbu školky a školy.

Slavkov u Brna hlásí povolební dohodu tří stran a hnutí, které získaly v komunálních volbách mandáty v místním zastupitelstvu. Tvoří jej hnutí PRO Slavkov u Brna, vedené dosavadním starostou Michalem Boudným (ČSSD), KDU-ČSL a hnutí STAN. V patnáctičlenném zastupitelstvu tak budou zasedat v devítičlenné sestavě. Nové zastupitelstvo se poprvé sejde na ustanovující schůzi, která se bude konat v zákonném termínu do konce října.

Spolupráce s lidmi z těchto subjektů bude zaručovat našemu městu kontinuitu v přípravách a zdárném dokončení nemalých projektů. Zároveň však zastupitelstvo i radu města čeká výrazná personální obměna, díky které se může diskuze o směřování města oživit o nové pohledy, “ uvedl stávající starosta a lídr hnutí PRO Slavkov u Brna Michal Boudný, který byl do zastupitelstva zvolený s dalšími čtyřmi spolukandidáty.

programové prohlášení si přečtěte zde

V programovém prohlášení koalice se zástupci shodli na nutnosti výstavby svazkové školy pro 540 dětí nebo realizaci alternativního řešení. Město pak má šanci dotáhnout projekty z velké části financované z dotací jako je přístavba mateřské školy, poldru Zlatá Hora, revitalizace sídliště Nádražní nebo cyklostezky do Křenovic. Koaliční partneři se také shodují v přístupu ke změně územního plánu v rozvojových oblastech ve východní části města. Prioritou je také další oprava ulic
a zahájení rekonstrukce Koláčkova náměstí. Partneři se také zavázali ke zlepšování komunikace, digitalizaci úřadu a větší participaci občanů.

Oblastí a projektů, na kterých jsme se shodli, je velká řada. Vždy však bude důležité zajistit jejich financování. To bude samozřejmě s výhledem na příští nejisté období v oblasti cen energií velmi citlivá problematika. Prioritou příštích měsíců proto bude zvládnout provoz města – škol, zámku, veřejného osvětlení, vytápění, atd. K tomu nám pomůže i vznikající energetická koncepce řešící nejen možné úspory, ale i smysluplné a návratné energetické projekty,“ potvrdila Marie Jedličková (KDU-ČSL), která by se měla i nadále v pozici místostarostky věnovat zejména oblasti financí a školství. V pětičlenné radě by měli dále usednout dva zástupci hnutí STAN – učitel Petr Jeřábek a dosavadní mluvčí Veronika Slámová a také ředitelka místního domu dětí a mládeže Jana Bangová (PRO Slavkov u Brna).

 

Slavkov u Brna byl v posledních čtyřech letech veden koalicí ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. V patnáctičlenném zastupitelstvu zasedne šest nových tváří.

 

 

Komunální volby vyhrálo uskupení PRO Slavkov vedené Michalem Boudným

Komunální volby do slavkovského zastupitelstva jsou rozhodnuty. Vítězem se stalo uskupení PRO Slavkov u Brna vedené stávajícím starostou Michalem Boudným. S výsledkem 28,96 % hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu usedne pět lidí v tomto dresu. Následuje hnutí Nestraníci s 15% výsledkem a dvoučlenným mandátem.

Také další následující uskupení – KDU-ČSL, ODS a Starostové a nezávislí – budou zastoupeni po dvou členech. Po jednom křesle také získalo uskupení Moderní město Moravy a SPD Slavkov u Brna, kteří se také stali nováčky v nejvyšším voleném orgánu města. Zastupitelstvo bude složené jak z velké části ze stávajících členů, usednou zde však i nováčci – za uskupení PRO Slavkov u Brna je to Radomír Zemánek a Elvíra Patáková, barvy ODS bude nově hájit Adam Janek, hnutí Starostové a nezávislí posílilo o Veroniku Slámovou a za SPD Slavkov u Brna byl zvolen Jakub Florián. Podle informací Slavkovského zpravodaje však tento člen podává rezignaci a nahradí jej Jan Ehrenberger.

Oproti předchozím volbám v roce 2018 mírně posílilo hnutí Nestraníci (z 11,87 % na 15 %) a STAN (ze 7,32 na 10,9 %). Méně hlasů získala ODS (16,23% na 11,49). Podobný výsledek jako v předchozím období docílilo KDU – ČSL (14,6 %). Do zastupitelstva se těsně nedostalo uskupení Žijeme Slavkovem vedené Liborem Eliášem.

K volbám mohlo přijít 5385 Slavkovanů, dorazilo jich 2582. Volební účast tam byla 47,95 %. Odevzdáno bylo 36 334 hlasů. Nejvíce hlasů získal Michal Boudný (1051).

Seznam členů zastupitelstva města

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }