Napoleonské akce ve Slavkově u Brna jsou kvůli vládnímu nařízení zrušeny

Slavkov u Brna ruší akce spojené s připomínkou 216. výročí bitvy u Slavkova. Nařízení Vlády ani zhoršující se situace v nemocnicích konání programu neumožňuje. Program se měl uskutečnit příští pátek a sobotu 3. – 4. prosince.

„V posledních dvou měsících město Slavkov u Brna, pracovníci zámku Slavkov – Austerlitz a členové historických klubů připravovali program tradičních napoleonských akcí. Přestože jsme vnímali, že epidemiologická situace se zhoršuje, měli jsme vůli a chuť program přizpůsobit platným pravidlům. Jakkoli jsme věděli, že by to nakonec nevypadalo tak, jak si pamatujeme z předchozích let. Po včerejším rozhodnutí Vlády, která logicky reaguje na zhoršující se situaci, nemáme na výběr. Jarmark i vojenský program pořádat nebudeme. Situace je opravdu vážná a my nemůžeme ohrožovat zdraví našich občanů a zhoršovat situaci ve spádové nemocnici, která již nyní hlásí plno,“ vysvětlil starosta města Michal Boudný.

Akce byly již ve všech ohledech připraveny. Na sobotní jarmark byly přihlášeny přes dvě stovky prodejců občerstvení i řemeslných výrobků. Pozváni byli členové historických klubů nejen z Česka, ale i Slovenska, Belgie, Německa, Rakouska a Francie. Akce v uplynulých letech lákaly do města tisíce návštěvníků a turistů.

 

Nejkrásnější hudbou na zámku je lomoz návštěvníků v prohlídkové trase

Městská příspěvková organizace Zámek – Austerlitz zažívá dvě velmi napjaté sezóny. Přestože se v době zavřených bran mohlo zdát, že „obyvatelé zámku“ si mohli dovolit odpočívat, opak byl pravdou. Zámecké zdi ukrývaly nejen rušné práce komplikované ztlumeným topením, ale také dramata v podobě neustálého přepracovávání kulturního a společenského programu. Výsledkem je zaplněný kalendář na následující týdny a měsíce a poměrně ostrý start zejména na venkovní scéně. „Situaci jsme zvládli za cenu velkých škrtů, utlumení rozvoje a nasazení kolegů, kteří do příprav neváhali zapojovat i své rodinné příslušníky. Z mnohých z nás se v zimě kvůli šetření na topení stali otužilci. Všechno to ale stálo za to. Největší odměnou je pro nás slyšet lomoz návštěvníků, vidět plná hlediště a potkávat spokojené výletníky v zámeckém parku. Konečně mám pocit, že se naše často sisyfovská snaha a optimistická komunikace v době lockdownu vyplatila,“ popsala ředitelka zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

  (Pokračování textu…)

Startuje cykloakce za poznáním regionu. Průkazky a diplomy si vyzvedněte na sekretariátu

Objevte krásy našeho regionu ze sedla kola. Navštivte až do konce léta všech 27 obcí mikroregionu Ždánický les a Politaví. Cykloprůkazky pro sběr razítek si můžete vyzvednout na sekretariátu starosty (historická radnice, první patro) nebo ve food trucku Zámecké restaurace Austerlitz před zámkem. Na sekretariátu máme také připravené diplomy a milou odměnu pro účastníky loňské cykloakce. Jsme tady pro vás každé pondělí a středu od 7.00 do 17.00 a v další všední dny od 7.00 do 13.00. Food truck má otevřeno každý den do 20.00.

(Pokračování textu…)

Restaurátor: stále mě udivuje krása slavkovských soch, ale i návštěvníci, kteří na ně dokážou vylézt a fotit si selfie

V zámeckém parku se i letos pokračovalo s obnovou vzácných tři sta let starých barokních soch. Novou tvář získaly například obě najády na spodním horizontu francouzské části parku. Na náročné restaurování se již třetím rokem podílí čtyřčlenný tým pod vedením Josefa Červinky. Díky nim se daří dílo, jemuž hrozila zkáza, zachránit. Práce by neměly utichnout ani v příštím roce, kdy by měly přijít na řadu například okrasné vázy a sousoší. „Neustále mě překvapuje krása soch a jejich sochařská rafinovanost. Tento můj obdiv se však mění v údiv ve chvíli, kdy jsem svědkem scén, při nichž někteří majitelé parku nemají problém nechat vykonat potřebu svého pejska na soklu sochy, opřít si o ni kolo nebo na ni vylézt kvůli zajímavé selfie,“ říká v rozhovoru restaurátor Josef Červinka.

Z fondu na obnovu městské památkové zóny ministerstva kultury se nebudou renovovat pouze sochy v parku. Opraví se také oltář v kapli u hřbitova, na ulici Špitálské, kterou vlastní Římskokatolická církev.

 

V zámeckém parku pracujete již třetí sezónu. Za tu dobu jste již zrestaurovali 29 soch, tedy téměř polovinu z „galerie“ rozmístěné v parku. Jak moc zabraly přípravy a pak samotná realizace?

Práce zahajujeme čištěním povrchu soch od nečistot a biologických povlaků. Již v průběhu čištění postupně zpevňujeme zvětralý kámen. Po té se pokoušíme snížit obsah vodorozpustných solí v sochách, který je zde poměrně vysoký. Dále následuje doplňování chybějících částí soch a jejich závěrečná povrchová úprava. Přípravné práce spočívající v dohledávání předloh pro rekonstrukce chybějících částí soch, přípravy materiálů, shánění surovin, testování navržených technologií jsou podobně časově náročné jako samotná realizace. To vše zvládáme v základním týmu čtyř restaurátorů. Počet kolegů spolupracujících na této akci však překračuje desítku.

Co pro vás zakázka na obnově soch ve slavkovském parku znamená a jak moc se liší od těch, které jste dosud dělali?

Vedle Jižní Moravy pracuji například v Žamberku, Poličce, Poděbradech, Praze nebo v Liberci.  Každé restaurování je individuální záležitostí a liší se navzájem technikou vzniku uměleckého díla, jeho materiálem, místními přírodními i společenskými podmínkami, a proto je těžké jednotlivé akce srovnávat. Restaurování souboru soch slavkovského zámeckého parku se liší rozsahem prací, ze kterého vyplývá velká časová náročnost a to nám umožňuje sochy dlouhodobě pozorovat v různých ročních obdobích, povětrnostních podmínkách a to nejen při restaurování, ale i před ním po něm. To považuji za velmi zajímavé a poučné.

Co vás překvapilo při samotné realizaci?

Neustále mě překvapuje krása soch a jejich sochařská rafinovanost. K těm nemilým překvapením patří chování některých návštěvníků parku, kteří nemají problém nechat vykonat potřebu svého pejska na soklu sochy, kterou právě opravujete, opřít si o sochu kolo nebo na ni vylézt aby se mohli vyfotit.

Které sochy vám daly nejvíc „zabrat“? S jakými problémy jste se potýkali?

O problémy není u slavkovských soch nouze. Při doplňování chybějících částí soch nás letos trápily sochy najád, které byly s největší pravděpodobností původně umístěny vysoko na architektuře a byly určeny především pro podhled, ale v současné době jsou  nejblíže přístupné zezadu a to v úrovni očí diváka. Je tedy poměrně náročné dát doplňkům například rukou správnou proporci, aby vypadaly ze všech pohledů přijatelně. Dalším komplikovaným problémem je velmi vysoká koncentrace vodorozpustných solí v kameni celého souboru soch. Ty jsou nepříjemné jednak z estetického hlediska, neboť na povrchu tvoří vlhké tmavé skvrny a hlavně svou opakovanou krystalizací degradují hmotu kamene a  ten se začne časem rozpadat. Bohužel běžné postupy používané v restaurování jsou v tomto případě málo účinné. Hledáme spolu s odborníky z Akademie věd a vysokými školami řešení, ale zdá se, že jej nenalezneme, tak rychle jak bychom si přáli. Co se týče počasí, tak jsme na tom jako většina lidí, kteří pracují venku a musím práce plánovat a přizpůsobovat povětrnosti,  abychom splnili technologické podmínky používaných materiálů. Letošní deště, na které jsme si v posledních letech odvykli, nám prodloužily pracovní sezonu v parku až do zimy.

Používali jste při restaurování i technologické novinky, nebo šlo spíše o „starou tradiční ruční práci“?

Při restaurování se držíme osvědčených technik, které máme k dispozici. Každý rok se snažíme na základě  zkušeností z předchozích etap vylepšovat použité materiály. Rád bych na slavkovských sochách pro dočišťování sádrovcových krust použil laser, což je ale bohužel mimo finanční možnosti této akce.

Jaké materiály jste při modelování nových prvků používali – jednalo se také o původní mušlový vápenec? Jak složité bylo tento materiál najít a získat?

Do jisté míry ano. Chybějící partie soch doplňujeme umělým kamenem, který je tvořen různými drtěmi několika typů vápenců včetně mušlového. Hledání vhodných materiálů bylo poměrně složité, ale to jsme museli vyřešit již v první etapě restaurátorských prací a nyní pouze precizujeme tehdejší recepturu. Některé materiály kupujeme v Něměcku, Itálii nebo Rakousku a ty nebyly letos tak snadno dostupné jako dříve, ale naštěstí jsme se zvládli zásobit včas.

Vaše práce dozoroval i letos zesnulý profesor Miloš Stehlík. Muž, který se podílel na jejich obnově při posledních opravách v sedmdesátých letech. Jak vám tato spolupráce vyhovovala, co nového jste díky tomu objevili?

Spolupráce to byla výborná. Pan profesor nejen, že se podílel na podobě dnešní adjustace soch v parku v sedmdesátých letech minulého století, ale byl i znalcem obou autorů sochařské výzdoby zámeckého parku. Díky tomu jsme se pod jeho vedením odvážili do některých náročnějších rekonstrukcí chybějících částí soch. Často na něj s kolegy při práci vzpomínáme.

Při procházce parku si můžeme všimnout, že některé sochy začaly „zelenat“. Čím je to způsobené? Jak moc to může sochy poškodit a jak se toho vyvarovat?

 

Mušlový vápenec, ze kterého jsou sochy zhotoveny je velmi dobrou půdou pro osidlování biologickými povlaky, lišejníků, řas, plísní a mechů. Navzdory chemickému ošetření soch probíhá jejich opětovné bionapadení opravdu velmi rychle. V letošním roce tomu určitě pomohlo i větší množství srážek. Nynější míra biologického osídlení povrchu soch má spíš estetický dopad, ale samozřejmě při vyšší míře se může podílet na degradaci kamene. V průběhu restaurování testujeme různé možnosti, jak v budoucnu sochy ošetřovat, aby byla prodloužena jejich životnost. Mezi jedno z opatření je i výběr vhodného přípravku pro eliminaci biologického napadení.

Již nyní komise pro památkovou péči doporučila pokračovat v restaurování soch i v příštím roce. Jaké sochy se dočkají oprav a co na nich bude potřeba udělat?

 

Příští etapa by se neměla nějak výrazně odlišovat od těch předchozích. V jejím rámci bude dokončeno restaurování soch a bude se pokračovat v restaurování dekorativních váz. Já bych si osobně přál aby se ještě upravila prezentace sousoší Nejsvětější Trojice ze zaniklého slavkovského trojičního sloupu a sochy určené pro podhled nebyly umístěny v trávě, ale na nějaké citlivé soudobé architektuře sloupu ve výšce pro kterou byly vytvořeny. Tento projekt jsme připravovali s již zmíněným panem profesorem Stehlíkem, který byl jeho velkým zastáncem.

 

Soubor barokních soch je dílem Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Giuliani je autorem soch například v klášteře Heiligenkreutz, v Liechtensteinském zahradním paláci Rossau nebo v Leebově zahradě ve Vídni. Lengelacher se zase podílel například na sochařské výzdobě Mikulova. Kompletní soubor čítá 64 kamenných děl, které u obou umělců zadal Dominik Ondřej Kounic pro zámeckou oranžerii kolem roku 1700. 48 z nich je nyní trvale vystaveno v zámeckém parku, zbytek zdobí interiéry zámku nebo jsou uloženy v depozitáři. 29 z nich se v posledních třech letech dočkalo restaurátorské péče.

 

Kulturní léto v parku: pohodové hudební večery, letní kino i pohádky pro děti

V zámeckém parku vyrostlo pódium, které po sedm letních dní a večerů bude sloužit hudebníkům a divadelníkům. Město Slavkov totiž letos pořádá kulturní program od července až do začátku října. V horní části parku tak vystoupí například folková kapela Plavci, slavkovská skupina Výlet, Hudba Hradní stráže a Policie České republiky, cimbálová muzika Grajcar nebo slavkovští divadelníci. Nebude chybět ani tradiční čtrnáctidenní promítání filmů pod širým nebem. Jedinečnou atmosféru zámeckého parku letos také poprvé ozdobí nově nasvícený zámek. Návštěvníci také můžou kromě občerstvení v parku využít i další novinky: schodiště, které je ze zámeckého parku dovede do restaurační zahrádky ve valech.

„Kvůli protikoronavirovým opatřením jsme si letos nemohli užít Dny Slavkova. Proto jsme se rozhodli, že „ušetřené“ peníze na tuto dvoudenní akci uvolníme do dlouhodobějšího kulturního programu, který bude určený zejména pro Slavkováky. Věřím, že si každý z občanů najde to své a stráví v našem krásném parku nejeden nádherný večer,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Program Slavkovského kulturního léta v zámeckém parku

3. 7. Hrátky s čertem, Divadelní spolek Slavkov u Brna

10. 7. Posezení s kapelou Výlet

18. 7. Rangers – Plavci, Dušan Vitázek a další pohodové kapely

19. 7. Neviditelné děti – pohádka pro děti

24. 7. – 6. 8. Letní filmový festival

14. 8. Cimbálová muzika Grajcar a dechová kapela

29. 8. Sen noci svatojánské, Divadelní spolek Slavkov u Brna

19. 9. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky

 

Kromě kulturního programu na pódiu v severní části horního parteru se v zámeckém parku a areálu zámku letos nakonec uskuteční i další akce. Od června do září se bude konat hned šest tematických jarmarků a akcí: už tuto sobotu (27. června) se v parku setkají autoři vystavující své výrobky zejména online na portálu Fler.cz. Až stovka švadlen, šperkařů, dekoratérů, bylinkářek i výrobců parfémů budou v parku nejen své produktu prodávat, ale také budou návštěvníkům ukazovat a učit je, jak si můžou udělat sami svůj hand made výrobek.

Hned další sobotu park ozdobí dámy a páni v rokokových róbách. Tento tematický den také doplní módní přehlídky, koncert vážné hudby i stylově laděný minijarmark. V srpnu návštěvníci nebudou ochuzeni ani o tradiční Napoleonský jarmark, který se uskuteční v sobotu 15. srpna.

Mrak nejistoty se nakonec rozptýlil i nad akcemi lákající tisíce návštěvníků. Přestože koncert nositele ceny Grammy, britské megahvězdy Sting, je již naplánovaný na příští rok, dvě další velké akce se v parku uskuteční. 8. srpna park zaplní děti na největším rodinném festivalu Pohádkoland. Na pódiu vystoupí dětské hvězdy jako Fíha Tralala, Štístko a Poupěnka nebo Lollipopz. Vstupenky na festival se dají zakoupit již nyní v předprodejní síti Maxiticket. 5. září zase Slavkov nebude ochuzen o sraz historických aut a motorek – Veteranfest.

„Aktuální vývoj postupných hygienických uvolňování nám dokonce dává naději na to, že nebudeme muset akce výrazně omezovat a vymýšlet náročná opatření, která by ubírala akci na atmosféře,“ uvedla ředitelka Zámku Slavkov-Austerlitz Eva Oubělická.

Novinkou letošního léta je Čokofest –  dvoudenní festival s čokoládovou vůní se uskuteční od 12. do 13. září. Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Pozdní léto pak již tradičně bude patřit Václavskému jarmarku (19. 9.). Den provoněný dřevem
i květinami zakončí jedinečný koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Zámek bude hostit i podzimní akce. 4. října se uskuteční Dýňobraní, letos doplněné o burčákové slavnosti. Víno bude opět hlavním tématem i Svatomartinských slavností 14. listopadu.

Slavkov bude letos hostit i divadelní představení s hvězdným obsazením. Už začátkem června se nádvoří zámeckého parku promění ve scénu Divadla Bolka Polívky. Oblíbený herec si spolu se svým synem Vladimírem zahraje hned ve dvou ze tří představení – inscenace Šašek a syn je naplánována na pondělí 6. a úterý 7. července. Třetí den pak bude patřit příběhu Srnky. Jednoho z podivínů a outsiderů ztvární Josef Polášek.

Čtyřdenní divadelní scéna na nádvoří zámku ožije od 19. – 22. srpna také díky hercům Divadla Bez zábradlí. Těšit se můžete na herecké velikány jako je Karel Heřmánek, Josef Carda, Dana Morávková a další.

Jarmarky a tematické akce v zámeckém parku

27. 6.                     Flerjarmark

4. 7.                       Rokokový den

8. 8.                       Pohádkoland, dětský festival

15. 8.                     Napoleonský jarmark

5. 9.                       Veteranfest

12. – 13. 9.          ČOKOFEST

19. 9.                     Václavský jarmark a burčákové slavnosti (s Hudnou Hradní stráže a Policií ČR)

4. 10.                     Zámecké dýňobraní

14. 11.                   Svatomartinské slavnosti

 

Letní scéna Divadla Bolka Polívky

6. – 7. 7.               Šašek a syn

8. 7.                       Srnky

 

Letní scéna Divadla Bez zábradlí            

  1. 8. Cikáni jdou do nebe
    20. 8. Cikáni jdou do nebe
    21. 8. Garderobier

 

Další akce připravujeme. Sledujte detailní program na www.slavkovak.cz

Zámecký park lemuje opravená zeď. Jižní část parku zdobí čínský altán

Čtyři sta metrů barokního zdiva podél severní strany parku i unikátní dřevěný čínský altán se dočkaly po mnoha letech zasloužených oprav. Zámecká zeď, kterou v roce 2010 poničila povodeň, čekala více než deset let na obnovu. V polovině května ukončili stavbaři práce, které vrátily zdi nejen její původní podobu, ale v délce 80 metrů ji postavili zcela nově. Zbylý úsek museli stavbaři narovnávat a zpevňovat unikátní technologií, kterou poprvé použili právě ve Slavkově u Brna.

(Pokračování textu…)

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }