Celostátní odstávka informačního systému evidence zemědělského podnikatele

Živnostenský úřad informuje, že v termínu od pátku 1.7.2022 od 16:00 hodin do neděle 10.7.2022 do 23:00 hodin nebude dostupný agendový Informační systém evidence zemědělského podnikatele a nebude možné v něm provádět žádné zápisy, změny, přerušení, pokračování a vyřazení. Rovněž nebude možné vydávat výpisy z evidence zemědělských podnikatelů.

Pokud budete v termínu odstávky potřebovat vyřídit si některou z výše uvedených záležitostí, nebude možné vaši žádost ihned zpracovat. Požadovaný úkon bude proveden až po opětovném spuštění systému.

 

Oddělení obecní živnostenský úřad