• 7.11.2018
  • 13:00
  • zasedací místnost radnice

 

dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a „prorodinné služby“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Slavkov u Brna, které se uskuteční

 

dne 7.11.2018 (středa) ve 13:00 hodin

 

v zasedací místnosti v prostorách Městského úřadu, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna.

 

Program setkání:

 

1.            Zahájení (představení nových členů pracovních skupin, volba vedoucích pracovních skupin)

2.            Základní síť sociálních služeb na rok 2019

3.            5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020 (zhodnocení 4. KPSS 2015-2018)

4.            Informace ke zpracování analýzy potřebnosti sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna od firmy AUGUR Consulting

5.            Seznámení s dotačním řízením na rok 2019

6.            Setkání s občany v roce 2018

7.            Různé podněty a připomínky

 

 

 

Těšíme se na setkání a spolupráci!

 

 

Mgr. Naďa Kabelková                                                      Mgr. Šárka Morongová

koordinátorka komunitního plánování                                vedoucí sociálního odboru

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }