• 28.6.2017
  • 19:30
  • Zámek Slavkov - Austerlitz

STŘEDA 28.6. 19:30
SLAVKOV U BRNA
ZÁMEK, HISTORICKÝ SÁL
SOLAMENTE NATURALI
MILOŠ VALENT / UMĚLECKÝ VEDOUCÍ

Aktuální informace na stránkách FESTIVALU

Program

Musica Globus
Polsky
Georg Philipp Telemann: Hanac I, II, III, Vivement (manuskript Rostock)
Polonaise in D (manuskript Anna Szirmay-Keczer, 1720)
Tance (manuskript Rostock, manuskript Anna Szirmay-Keczer, 1720)
Monarchy
Saltus Hungaricus (manuskript Trenčín, 18. stol.)
Verbung per il Violino č. 32, 33 (manuskript Pestini, 18. stol.)
Ungrischr pro cembalo (manuskript Esztergom Biblioteca, 18. stol.)
Tanec (manuskript Anna Szirmay-Keczer, 1720)
Westy
Georg PhilippTelemann: Les Moscovites, L´Esperance de Mississipi
John Playford: A new Hornpipe (Division Violin, 1694)
Nicola Matteis: Scotch humour, Hungaricus č. 20 (manuskript Saltus Hungarici a Dionisio, Uhrovec, 1730)
Morawky
Anonym: Aria Hannaco
P. Kristian Hirschmentzel: Moravica, Alia illepida (Orpheus pro rusticus, 1698)
Balada (sbírka František Bartoš, 1830)
Kuruczky
Tanec (manuskript Uhrovec, 1730)
Georg Philipp Telemann: Les Janissaires
Nota Kurucz I, II (manuskript Uhrovec, 1730)
Žela trowke (manuskript Anna Szirmay-Keczer, 1720)
Orientalky
Tanec I, II (manuskript Anna Szirmay-Keczer, 1720)
En Kitzvo (manuskript Chassidic, Berlin 18. stol.)
Tanec (manuskript Anna Szirmay-Keczer, 1720)
Melódia (manuskript Uhrovec, 1730)
Georg Philipp Telemann: Les Turcs

Program Musica Globus je symbiózou skladeb Georga Philippa Telemanna a písní a tanců ze slovenských, moravských, německých a anglických barokních rukopisů. Přirozeně propojuje komponované skladby ze šlechtického dvora s rustikálními nápěvy z pomyslného lidového podzámčí, to vše kořeněné živelným temperamentem slovenského barokního souboru Solamente naturali.

 

cena vstupenky: 250 Kč / 150 Kč

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }