• 14.11.2017
  • 17:00
  • sál ZUŠ F. France

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na akci s názvem Hudební večer pro Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna, který se uskuteční dne 14.11.2017 v 17,00 hod. v sále ZUŠ Fr. France.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na provoz charitního Centra denních služeb ve Slavkově u Brna. Centrum denních služeb je sociální služba s posláním poskytovat pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku od 27 let, kteří žijí ve svém přirozeném domácím prostředí.  Jsme nezisková organizace. Nabízíme svým uživatelům možnost zázemí, podpory při péči, pomoci při hygieně a sebeobsluze, také využití volného času s pocitem potřebnosti.  Podporujeme setkávání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci a v obdobném věku. Přijďte shlédnout vystoupení žáků ZUŠ Fr. France a zároveň pomoci dobré věci.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za CDS Eva Vávrová

Za ZUŠ Fr. France Jana Jelínková

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }