• 30.1.2018
  • 14:00
  • zasedací místnost Městský úřad
  • Vyhodnocení činnosti hospodaření za rok 2017
  • Schválení programu 2018
  • Členské příspěvky a přihlášky na všechny zájezdy – přednost mají členové Svazu diabetiků.

Termín: 30. ledna 2018 v 18:00
Místo: Zasedací místnost městského úřadu, Palackého nám. 65

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }