• 18.9.2019
  • 19:00
  • kostel Vzkříšení Páně

19,00     PROMĚNA FARNOSTI – P. VOJTĚCH KOUKAL

20,00    VEČER CHVAL – KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ

Jak dospět k tomu, aby se farnost stala místem živé víry? Na to se bude snažit dát odpověď otec Vojtěch z Komunity Blahoslavenství. Na přednášku naváže Večer chval. Určeno pro všechny farníky, zvláště účastníky modlitebních společenství.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }