• 20.9.2019
  • 18:00
  • kostel Vzkříšení Páně

18,00    MŠE SVATÁ – MONS. CARMELO PELLEGRINO Z ITÁLIE

Otec Carmelo z Kongregace pro svatořečení povzbudí mladé k víře v dnešní době.

20,00    KRISTUS ŽIJE A CHCE, ABYS I TY ŽIL

Impulzy pro život z víry předá P. Petr Beneš z Brna-Židenic mladým od 15 let při duchovní obnově v Domě Svaté Rodiny (pokračování v sobotu 9,00 – 16,00).

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }