• 16.3.2019
  • 9:00
  • Dům svaté rodiny

Modlitba, kterou Bůh slyší, vede P. Petr Beneš. Začátek v 9.00, ukončení v 17.00

Dům svaté rodiny

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }