• 4.6.2017
  • 0:00
  • Zámek Slavkov - Austerlitz

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles je celostátní akce, kterou z pověření Ministerstva kultury České republiky po stránce metodické a odborné řídí NIPOS-ARTAMA Praha. Festival probíhá v několika termínech na různých místech republiky. Pořadatelstvím jednotlivých koncertů jsou pověřena hudební tělesa, která zorganizují jednu z etap festivalu ve svém působišti. Náplň festivalu spočívá v tom, že se v pořadatelském místě sejdou neprofesionální soubory a předvedou své umění na společném koncertu. Cílem vystoupení přitom není předvést, kdo je lepší, ale to, jakou radost může přinést hudba. V neposlední řadě také jde o navázání kontaktů a případně přátelství mezi muzikanty.

Od roku 2003 je pořadatelem jedné části festivalu Kyjovský komorní orchestr, který na konci roku 2015 přijal název Komorní orchestr Arthura Nikische, se sídlem v Brankovicích. Orchestr si dal za cíl představit neprofesionální nebo, chcete-li, amatérské soubory jihomoravské veřejnosti. Jihomoravská etapa je vždy dvoudenní v různých městech a obcích Jihomoravského kraje. A tak za dobu od roku 2003 zvítal festival například do Kyjova, Bučovic, Veselí nad Moravou, Strážnice, Šlapanic, Vyškova, Křtin, Blanska a dalších.

Na zámku Slavkov – Austerlitz se uskuteční jeden z festivalových koncertů v neděli 4. června v rámci programu Dnů Slavkova.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }