• 24.5.2019
  • 16:30
  • Chrám Vzkříšení Páně

Milí přátelé, v pátek 24. května 2019 od 16.30 do 22 hodin večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely a modlitebny netradičním způsobem. Program Noci kostelů je na konci tohoto příspěvku.

 

Letošní ročník Noci kostelů připomene u katolíků 230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně. Otevřeny budou prostory chrámu s oratořemi, kaple sv. Jakuba a katolická fara. Programy vám kromě koncertu Collegia musicale bonum, malého varhanního koncertu a občerstvení ve farní kavárně nabídne témata o vlastním budování kostela knížetem Kounicem v letech 1786-1789. Vycházíme z nových poznatků, zjištěných z historických archivních materiálů. Ve scénickém ztvárnění nám stavbu a její stavitele představí sám kníže, umělecké vybavení chrámu shlédneme v noční prezentaci ve světle reflektorů s doprovodným slovem.

Výstava a film o dvacetileté obnově kostela nám přiblíží všechny části chrámu, které prošly opravami. Nebudou chybět ani aktivity pro malé děti, připravené hned odpoledne. Průvodce kostelem bude ve verzi jak pro školáky, tak pro dospělé. Běžný provoz kostela nám v zázemí představí kostelníci a varhaníci, novinkou bude ukázka mešního vína. K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky s časovým programem.

Mottem loga Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, 2012 v Estonsku, v roce 2016 ve Švýcarsku. Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala na 500 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 500 kostelech, kde pořadatelé připravili na 7 000 programů.

Za přípravný tým P. Milan Vavro, děkan

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }