• 2.12.2017
  • 17:30
  • Historický sál zámku

Již po třetí se letos na zámku ve Slavkově u Brna uskuteční ocenění více než deseti organizátorů, kteří se zasloužili o obnovení tradice vzpomínkových akcí v celém regionu. Medaile za zásluhy se při příležitosti 212. výročí uděluje předsednictvo Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz.

Chce tak vyzdvihnout osoby, kteří v 70. a 80. letech, navzdory nevoli komunistického režimu, v historických uniformách připomínali události a oběti slavné bitvy. Jména, která budou letos vyzdvihnuta, nejsou konečná. Zájmové sdružení se rozhodlo v ceremoniálu pokračovat i v příštích letech. Postupně tak ocení asi padesát lidí.

„Vzpomínkové akce jsou většinou připomínkou událostí, které se udály 2. prosince 1805. Často se ale nezamýšlíme nad tím, kdo jsou ti lidé, kteří položili základy této novodobé tradice, obětovali jí mnoho času i financí a často byli i perzekuováni za to, že si dovolili připomínat osudy lidí, kteří umírali pod západními vlajkami,“ zdůvodnil předseda Zájmového sdružení František Kopecký.

Oceněni budou lidé, kteří se účastnili Vzpomínkových akcí každoročně před rokem 1989. Argumentem k prominutí této podmínky jsou pouze zdravotní problémy. Medaile může také být udělena „in memoriam“.

Medaili nechalo vyhotovit Zájmové sdružení za podpory města Slavkova u Brna. Na jedné straně je motiv Mohyly míru jako dominanty bojiště a symbolu smíření a na straně druhé nápis Za zásluhy a název Sdružení.

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }