• 10.9.2018
  • 16:00
  • komunitní centrum Korálky

Děti se v kurzu setkají s nejrůznějšími výtvarnými a zručnostními aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné práci s papírem, lepit, stříhat, modelovat a vyrábět z různých materiálů. Kurz u dětí rozvíjí estetické cítění, kreativitu a především jemnou motoriku. Děti budou vytvářet nejrůznější poklady (např. papírové kytičky, týt do skla, postavičky z powertexové hmoty, Vánoční ozdoby, přáníčka, atd.).

Kroužky jsou organizovány do pololetí školního roku, je však možné se přihlásit i v průběhu školního roku v případě, že kurz není naplněn. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 5 let do 10 let a děti od 10 do 15 let. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí dětem.

Pro více informací o kroužku kontaktujte přímo naši lektorku Blanku Molčíkovou na molcikova@fablaja.cz, +420 775 982 262.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }