• 26.4.2019
  • 11:15
  • Zámek Slavkov - Austerlitz
Slavkovské memento se napevno usadilo v programu akcí Zámku Slavkov – Austerlitz. Letošní 15. ročník je toho dostatečným důkazem. Základní myšlenkou této především literární soutěže je přimět žáky základních a středních škol, aby nezapomínali na to, že žít v době a prostoru bez válek není vůbec tak samozřejmé, jak by mohlo zdát.

 

Témata pro rok 2019:
 
1. „Války – neválky“
Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Válečné konflikty v historii a dnes. Děti a válka. Jakou knihu o válce jsem četl/a (referát, recenze, kritika), jaký film / dokument jsem viděl/a…
Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením apod.)
2. „80. výročí okupace Československa nacistickým Německem“
Předehra – Mnichovská dohoda (ubránili bychom svoji zemi?); okupace Čech a Moravy (Protektorát Čechy a Morava) – zánik samostatného československého státu; vznik Slovenského štátu; začínají platit německé rasové zákony; šíří se německá propaganda a další…
Literární soutěž: libovolný slohový útvar (referát, recenze, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interview, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše aj.) na daná témata do 5-ti stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem nebo na libovolném nosiči)
Soutěž má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.
Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, volné vstupenky na Letní filmový festival ve Slavkově u Brna, diplomy aj.

 

Uzávěrka odevzdání prací: 24. 3. 2019
Slavnostní vyhodnocení / vyhlášení se koná 26. 4. 2019 na Zámku Slavkov – Austerlitz v Historickém sále.
Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení akce dne 26. 4. 2019 za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.

 

Práce zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu:
blazek@zamek-slavkov.cz
(případné též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné; vyžadujte, prosím, zpětnou vazbu o doručení)
Děkuji a těším se na spolupráci
Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz,
tel.: 724 924 817
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }