• 2.6.2018
  • 11:00
  • Dům s pečovatelskou službou, Litavská

V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích. Buďte u toho společně s námi.

Ve Slavkově u Brna vysadíme symbolickou lípu za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje a ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR prof. Michala Marka za Domem s pečovatelskou službou. Akce se uskuteční v sobotu 2. června od 11:00. Slavnostní sázení obohatí program dětí z Mateřské školy Zvídálek, přípravky TeamGym a folklorního souboru Křižanováček.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }