• 27.5.2018
  • 10:00
  • Chrám Vzkříšení Páně

Zveme vás, zvláště rodiny s dětmi, na letošní Svatourbanskou pouť, která letos připadá na neděli 27. května. Vyjdeme v 10 h. od sochy
sv. Jana s krojovanými stárky po křížové cestě ke kapli sv. Urbana, kde bude v 11 h. mše svatá. Za pěkného počasí můžeme pokračovat
poledním piknikem a táborákem. V letošním roce dojde ke změně v pořádání hodů. Stárkům komplikuje nácviky končící školní rok a zkouškové období studentů, proto se rozhodli změnit Svatourbanské hody na Slavkovské hody, které by se slavily v polovině
října, k výročí posvěcení oltáře ve farním kostele.

Hody budou letos o víkendu 12.–14. října. Slavení svátku svatého Urbana, patrona města Slavkova, proto přesouváme na dopoledne, jak
tomu bývalo dříve, v minulém století. V ohláškových knihách jsou záznamy o dopoledním procesí na Urbánek se mší pod širým nebem

Program 27. května 2018

10.00 průvod od sochy sv. Jana
11.00 mše svatá
12.00 piknik a táborák.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }