• 12.10.2018
  • 15:00
  • SC Bonaparte

Slavkovská chasa v čele se stárky vás srdečně zvou na Slavkovské hody. Ty letos proběhnou ve dnech 12.–14. října. Letošní termín vychází ze zápisů, jak tomu bylo za první republiky a předcházejícím Rakousko-Uhersku. Takže i my se tímto způsobem zapojujeme do probíhajících oslav 100 let od vzniku ČSR. Strukturovaný program:

 

Pátek 12. října

17.00 stavění máje na náměstí

Sobota 13. října

15.00 krojovaný průvod městem po stárkách od radnice

20.00 Začátek hodové zábavy s DH Zlaťanka v SC Bonaparte. Během zábavy vystoupí naše krojovaná chasa.

Neděle 14. října

9.00 krojovaný průvod od radnice a hodová mše v chrámu Vzkříšení Páně

Aktuální dění a informace lze najít na FB Folklor Slavkovska.

Za celou chasu Adam Blahák

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }