• 27.4.2019
  • 9:00
  • klubovna Mysliveckého sdružení

Honební společenstvo Slavkov u Brna, Palackého nám. 65

Oznámení o konání valné hromady

Podle § 22 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, svolávám Valnou hromadu Honebního společenstva Slavkova u Brna.

Den konání: 27. 4. 2019, sobota
Zahájení 9:00
Místo konání: klubovna MS Slavkov u Brna, Nerudova 269

PROGRAM

  1. Zpráva honebního starosty za rok 2018
  2. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2018
  3. Zpráva o výsledcích činnosti MS Slavkov u Brna
  4. Schválení účetní uzávěrky
  5. Informace o spolupráci mezi HS a MS Slavkov u Brna
  6. Diskuze k předloženým zprávám
  7. Přijetí usnesení Valné hromady
  8. Závěr Valné hromady

Mgr. Petr Kostík, v. r.

honební starosta

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }