• 28.4.2018
  • 8:00
  • parkoviště u Litavy

Slavkovský ochranářský spolek ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a ZO ČSOP Rousínov pořádají v sobotu 28.dubna 2018

Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově

Sraz v 8:00 hod. na parkovišti u Litavy vedle cukrovaru

GPS N 49°8.88752′, E 16°52.59595′

 

Trasa-program

●  procházka kolem mokřadu 13 jezer (historie vzniku, příroda a ochrana lokality)

● pokračování rákosinou za obchvatem (obyvatelé rákosin)

● seznámení se s přírodou mokřadu Šámy (labutě)

● v 9:00 hod krátká exkurze ve firmě Liko-S, a.s. (www.liko-noe.cz)

● pokračování vycházky na biokoridor Kozí Hory, popř. na Šibeniční a popravčí vrch v

Křenovicích

● předpokládaný konec cca v 11:30 hod.

 

Budeme se seznamovat s přírodou, zejména ptactvem této části Slavkova a její ochranou.

 

Na setkání s Vámi těší

Petr Navrátil

M: 739 510 628

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }